Vanzare la licitatie publica a terenurilor intravilane cu destinatia padure situate in Mogosoaia

Dosar de executare nr. 92/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisa in data de 24.09.2019

  • al patrulea termen –

    Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 24.10.2019  orele 12.00 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, al patrulea termen de vanzare la licitatie publica a terenurilor intravilane cu destinatia padure, care fac parte din corpul Padurii Mogosoaia:

  • imobilul teren intravilan in suprafata de 1011 mp, situat in Mogosoaia – 077135, Sos. Bucuresti-Targoviste, Judetul Ilfov avand nr. cadastral 1616/1, carte funciara 52880 (nr. CF vechi 1918), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei: 4550 euro (pretul de incepere al primei licitatii 9.100 euro);
  • imobilul teren intravilan in suprafata de 271 mp, situat in Mogosoaia – 077135, Sos. Bucuresti-Targoviste, Judetul Ilfov avand nr. cadastral 1368/4, carte funciara 54751 (nr. CF vechi 5453), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei:  1220 euro (pretul de incepere al primei licitatii 2.440 euro);
  • imobilul teren intravilan in suprafata de 717 mp situat in Mogosoaia – 077135, Judetul Ilfov,  avand nr. cadastral 1368/3/2, carte funciara 52753 (nr. CF vechi 1819), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei: 3230 euro (pretul de incepere al primei licitatii 6.460 euro).

Imobilele sunt grevate cu aceeasi ipoteca si vanzarea se face in acelasi timp pentru toate, in temeiul dispozitiilor art. 846 alin. 3 cod procedura civila.

Pretul de pornire al licitatiei reprezinta 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare  RO74 CECE B504 71RO N000 0000, deschis la CEC – Agentia Victoria, sau RO03 BREL 0002 0017 4866 0101 deschis la LIBRA INTERNET BANK, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC).Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. (art. 844 si art. 768 alin. 2 NCPC). Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. Vanzarea se va face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de pornire al acestei licitatii.  In cazul in care nu va fi oferit pretul de pornire al acestei a treia licitatii si vor exista cel putin doi licitatori, la acest termen bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, chiar daca acesta este mai mic decat valoarea creantei ori a garantiei. Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului. Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>