licitatie apartament 3 camere Bucuresti, zona Rahova

Dosar de executare nr. 33/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

Nr. 33/2015/13.06.2017

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 13.06.2017, de la orele 12.42

 

Se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 06.07.2017, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 38 situat in Bucuresti – 051195, Str. Buzoieni nr. 12, bl. M39, sc. 1, et. 9, Sector 5, avand nr. cadastral 224672-C1-U33 si Carte Funciara nr. 224672-C1-U33, compus din trei camere de locuit si dependinte cu o suprafata utila de 64,97 mp, impreuna cu cota-indiviza de 2,49 % din suprafata de folosinta comuna a imobilului, precum si cota indiviza de 2,49 % din teren, atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei, aflat in proprietatea debitoarei HUDET Ioana, cu domiciliul in Bucuresti – 051195, Str. Buzoieni nr. 12, bl. M39, sc. 1, et. 9, ap. 38, Sector 5.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilita prin expertiza tehnica, este de 213.742 (douasutetreisprezecemiisaptesutepatruzecisidoi) Lei.

Pretul de pornire a licitatiei este de 160.306,50 Lei, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Executarea silita se face la cererea creditorilor NISIPEANU Cristian Walter, cu domiciliul in Buftea, Str. Closca nr. 22, Judetul Ilfov si NISIPEANU Decebal – Viorel, cu domiciliul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 7, bl. P37-P37A, sc. B, ap. 73, Sector 2, prin avocat Sucoveschi Beatrice, pentru recuperarea sultei de 61.586,87 Lei si a sultei de 24.634,75 Lei in baza titlului executoriu – Decizia Civila nr. 448 A pronuntata in sedinta publica la data de 04.04.2014 de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a civila in dosar nr. 3951/302/2007*, si pentru recuperarea cheltuielilor de executare.

Executarea a fost incuviintata prin incheierea din 19.01.2015 emisa in cadrul dosarului de executare nr. 33/2015 al BEJ Doina Safta si au fost autorizati creditorii sa treaca la executarea silita impotriva debitoarei.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie vor depune la executorul judecatoresc pana la data de 05.07.2017, orele 16.30 (inchiderea programului) oferte de cumparare insotiete de dovada consemnarii cautiunii de 10% din pretul de incepere a licitatiei, iar ofertele  ce cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei vor putea fi prezentate cel mai  tarziu la momentul inceperii licitatiei (cautiunea depusa in ziua anterioara).

Persoanele cu drept de creanta impotriva debitoarei si titularii drepturilor de garantie asupra bunurilor urmarite urmeaza sa intervina sau sa depuna titlurile in termenul prevazut de art. 691 noul cod de procedura civila.

Nu au obligatia de a depune cautiune creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prev. de art. 865 si art. 867 noul Cod procedura civila.

Debitoarea nu pote licita nici personal nici prin alte persoane.

Sarcinile imobilului: Act administrativ nr. 260320 din 02.07.2015, emis de Consiliul Local al Sectorului 5 – D.I.T.L., contract de vanzare cumparare nr. 20465/27.05.1992 emis de RAIAL Imobiliara prin S.C. Cotroceni S.A., proces verbal de predare primire a locuintei  nr. 20465/27.05.1992 emis de S.C. Cotroceni S.A., decizie civila nr. 448A/04.04.2014 dosar nr. 3951/302/2007 emisa de Tribunalul Bucuresti Sectia a-IV-a Civila, Sentinta Civila nr. 3375/08.05.2008, dosar nr. 3951/302/2007 emisa de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, ipoteca; Intabulare drept de Ipoteca Legala in favoarea creditorului Nisipeanu Cristian Walter pentru suma de 61.586,87 Lei reprezentand debit; Intabulare drept de Ipoteca Legala in favoarea creditorului Nisipeanu Decebal Viorel pentru suma de 24.634,75 Lei reprezentand debit; Prin conversia/validarea informatiilor in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara, se preia din Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni in cuprinsul Cartii Funciare, sarcina (notare urmarire imobiliara) transcrisa sub nr. 7406/02.03.2015.

S-a inscris somatia nr. 33/2015/24.02.2015 in evidentele Registrului de Transcriptiuni si Inscriptiuni Bucuresti – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 5 Bucuresti prin incheierea nr. 7406 din 02.03.2015.

 

EXECUTOR JUDECATORESC,

Doina Safta

< Un exemplar  se va afisa la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

< Un exemplar  se va afisa la Primaria Sector 5 Bucuresti

< Un exemplar  se va afisa la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta

< Un exemplar  se va afisa la locul situarii imobilului

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>