vanzare imobiliara teren intravilan in suprafata de 257.749 mp situat in Zimnicea str. Portului nr. 38, judetul Teleorman

Dosar de executare nr. 214/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisa in data de 28.07.2017

  • Al doilea termen –

    Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 25 August 2017  orele 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Zimnicea – 145400, Str. Portului nr. 38, Judetul Teleorman, imobil inscris in C.F. nr.  20465 a Orasului Zimnicea, cu nr. cadastral 20465, compus din teren intravilan in suprafata de 257.749 mp, proprietatea INTERAGRO TURISM S.R.L., fosta S.C. COMPLEX CARMEN S.A.. Pretul de pornire a licitatiei este de 89.428,50 euro la cursul BNR din data platii (75.150 euro prin aplicarea reducerii prev. de art.846 alin. 8 cod procedura civila si adaugarea TVA de 14.278,50 euro, cota de 19%).  Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expert tehnic Simescu Florentina este de 100.200 euro. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE,  sau RO74 CECE B504 71RO N000 0000, deschis la CEC – Agentia Victoria, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC).Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. (art. 844 si art. 768 alin. 2 NCPC). Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin doi licitatori,  la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.  Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea mobiluiui.Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret. Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate in baza lui, Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia. Sarcinile imobilului: urmarirea silita in evidentele ANCPI-Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Zimnicea prin incheierea nr. 864/14.02.2017. A fost comunicata somatia nr.214/2016/02.02.2017 debitorului la data de 20.02.2017, iar acesta nu au facut nici la aceasta data dovada platii. S-a inscris la masa credala Primaria Orasului Zimnicea cu suma de 230.768 lei, in baza titlului executoriu 18113/05.04.2017. Executarea silita din acest dosar de executare este supusa dispozitiilor din Noul Cod de Procedura Civila, conform art 25 din Noul Cod de Procedura Civila si art. 3 din Legea nr. 76/2012. Executarea silita se face la cererea creditorului OVO DESIGN FURNITURE GROUP S.R.L., CIF: RO 6844688, cu sediul in Mogosoaia, Str. Bucuresti-Targoviste nr. 176, Judetul Ilfov, impotriva debitoarei INTERAGRO TURISM S.R.L., cu sediul in Zimnicea, Str. Stefan cel Mare, bl. HOTEL INTER, birou 1, Judetul Teleorman, pentru recuperarea creantei de 947.295 lei reprezentand contravaloare debit, la care se adauga dobanda legala incepand cu data scadentei  27.11.2015 pana la data achitarii efective, plus 6.618,94 lei cheltuieli de judecata, in baza titlului executoriu sentinta civila nr. 488/06.10.2016 pronuntata de catre Tribunalul Teleorman, Sectia Civila, in dosarul nr. 2052/87/2016, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare. Executarea silita a fost incuviintata prin incheierea nr. 1243 pronuntata de catre Judecatoria Zimnicea la data de 27.12.2016 in dosarul nr. 2324/339/2016.

Executor Judecatoresc,

                                                                                                                                                             Doina Safta

 

 

 

 

< Un exemplar  se va afisa la Judecatoria Zimnicea

< Un exemplar  se va afisa la Primaria Zimnicea

< Un exemplar  se va afisa la locul situarii imobilului

< Afisat la sediul B.E.J. Doina Safta astazi _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>