Vanzare imobiliara -teren intravilan in suprafata de 257.749 mp situat in Zimnicea Str. Portului nr. 38, Judetul Teleorman

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisa in data de 19.09.2017

  • Al patrulea termen –

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 05 Octombrie 2017 orele 14.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Zimnicea – 145400, Str. Portului nr. 38, Judetul Teleorman, imobil inscris in C.F. nr.  20465 a Orasului Zimnicea, cu nr. cadastral 20465, compus din teren intravilan in suprafata de 257.749 mp, proprietatea INTERAGRO TURISM S.R.L., fosta S.C. COMPLEX CARMEN S.A.. Pretul de pornire a licitatiei este de 59.619 euro la cursul BNR din data platii (50.100 euro prin aplicarea reducerii de 50% prev. de art.846 alin. 9 cod procedura civila si adaugarea TVA de 9.519 euro, cota de 19%).  Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expert tehnic Simescu Florentina este de 100.200 euro. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE,  sau RO74 CECE B504 71RO N000 0000, deschis la CEC – Agentia Victoria, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>