Vanzare la licitatie publica a imobilului – apartament compus din doua camere si dependinte cu suprafata totala de 51,14 mp inclusiv logie conform masuratorilor cadastrale

Dosar de executare nr. 240/2014 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA emisa in data de 10.07.2018

–       Primul termen –

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 02.08.2018  orele 12.00 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucuresti, Str. Cara Anghel  nr. 11, bl. C 55, sc. 1, et. 7, ap. 47, Sector 6, inscris in C.F. nr.  222565-C1-U19 UAT Bucuresti Sector 6, cu nr. cadastral 222565-C1-U19, compus din doua camere si dependinte (vestibul, sas, camara depozitare, debara, bucatarie) cu suprafata utila de 48 mp din acte (respectiv suprafata totala de 51,14 mp inclusiv logie, conform masuratorilor cadastrale) cu cota parte indiviza de 0,79% din partile si dependintele comune ale imobilului, proprietatea debitorului MORARU RAZVAN, impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent cu suprafata de 8,48 mp, respectiv cota parte indiviza de 0,79% din suprafata pe care este construit imobilul bloc, atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei. Pretul de pornire a licitatiei este de 65000 euro, la cursul BNR din data platii. Valoarea de circulatie a imobilului este de 65000 euro. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO03 BREL 0002 0017 4866 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul au un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. In cazul in care nu va fi oferit pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen iar licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In caz contrar adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului.Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret. Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate si in baza lui Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia. Sarcinile imobilului: contract de ipoteca nr. 1531/30.09.2004 si notarea interdictiei de instrainare si grevare in favoarea BCR SA SUCURSALA SECTOR 1 pentru suma de 18750 euro plus dobanzi aferente, somatie nr. 1644/11.01.2013 emisa de BEJ Doina Safta si indreptare erori materiale, notarea urmaririi silite din prezentul dosar prin incheierea nr. 54969/08.12.2014. A fost comunicata debitorului la data de 18.12.2014 somatia nr.240/2014/02.12.2014, iar acesta nu au facut pana la aceasta data dovada platii. A formulat cerere de interventie Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 Bucuresti pentru suma de 12014 lei in baza titlului executoriu nr.857657/31.05.2017. Executarea silita din acest dosar de executare este supusa dispozitiilor din Noul Cod de Procedura Civila, conform art. 25 din Noul Cod de Procedura Civila si art. 3 din Legea nr. 76/2012. Executarea silita se face la cererea creditorilor SIMONESCU Adriana si BEANGA Steluta – Leontina impotriva debitorilor MORARU Razvan, cu domiciliul in Bucuresti – 041771, Aleea Terasei nr. 3B, bl. PE2, sc. B, ap. 17, Sector 4 si POPA Irina – Ruxandra, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti – 013973, B-dul Ficusului nr. 21-23, bl. 5/4B, sc. A, et. 3, ap. 9, Sector 1, pentru recuperarea creantei de 48.336,24 Lei conform titlului executoriu – sentinta civila nr. 3146/18.04.2011 si 60.952,36 Lei conform titlului executoriu – sentinta civila nr. 8326/29.11.2010, sume care vor fi actualizate pana la data platii efective. Titluri executorii Sentinta Civila nr. 3146/18.04.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosar nr. 3915/4/2010, Sentinta Civila nr. 8326/29.11.2010 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosar nr. 3306/4/2010. Se adauga cheltuieli de executare. Executarea silita a fost incuviintata prin incheierea pronuntata de Judecatoria Sector 6 Bucuresti la data de 20.10.2014 in dosarul nr. 15607/303/2014.

Executor Judecatoresc,

                                                                                                                                                             Doina Safta

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>