Vanzare silita imobiliara apartament cu 3 camere situat in Bucuresti , str. Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. 4, et. parter, ap. 37, Sector 6

 

Dosar de executare nr. 69/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 30.03.2018 orele 10.00

–    Primul termen –

  Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 08 mai 2018  orele 11:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 37, situat in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. 4, et. parter, Sector 6, identificat cu carte funciara nr. 221203-C1-U27 si nr. cadastral 221203-C1-U27, compus din 3 camere si dependinte ( bucatarie, baie,  camara, debara, vestibul, hol) cu o suprafata utila de 59.65 mp ( suprafata totala de 63.27 mp din care logie  in suprafata de 3.62 mp) proprietatea debitorului defunct MOZACEANU Marian, CNP: 1610806400117 cu  ultimul domiciliul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. 4, et. parter, ap. 37, Sector 6, prin curator special pentru executare Ghenta Irina cu sediul in Bucuresti, Al. Nehoiu nr. 10, bl.F6, sc.1, et. 4, ap.73, sector 4 si debitoarei garant ipotecar MOZACEANU Mariana, CNP: 2631004400250 cu domiciliul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. 4, et. parter, ap. 37, Sector 6, impreuna cu cota indiviza de 2.97% din spatiile comune ale imobilului bloc si terenul  aferent  in suprafata indiviza de 18.92 mp  detinut in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica din data de 27.03.2018, este de 70000 euro (la cursul BNR din ziua platii ).

     Pretul de pornire a licitatiei este de 70000 euro, (la cursul BNR din data platii).

     Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC). Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. (art. 844 si art. 768 alin. 2 NCPC). Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. In cazul in care nu va fi oferit pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, pentru care se va face o noua publicatie, iar licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea mobiluiui.Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>