vanzare silita teren in suprafata de 1,969,26 mp pe care se afla constructie P+ 1E in suprafata construita de 121 mp

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.01.2018 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr.35, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 82 si carte funciara nr. 21551, compus din teren in suprafata de 432,695 mp. si constructii C1 parter cu destinatie de locuinta in suprafata de 71,047 mp  si C2 – anexa parter in suprafata de 11,229 mp, cu suprafata totala de 82,28 mp., cele doua imobile sunt unite, avand 3 camere, hol, bucatarie, baie, camara si anexe gospodaresti, proprietatea codebitorilor garanti ipotecari TANASE Aurelian si TANASE Gabriela Mihaela, ambii cu domiciliul in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr. 37, Judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 47.800 (patruzecisisaptemiioptsute) Euro (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 35.850 (treizecisicincimiioptsutecincizeci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>