Atributii si competenta

Biroul Executorului Judecatoresc Doina Safta va ofera, in conformitate cu prevederile Legii 188/2000 (actualizata), urmatoarele servicii:

  • Punererea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
  • Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
  • Comunicarea actelor de procedură
  • Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
  • Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
  • Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de art. 364 cod de procedura civila
  • Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale de plata urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit art. 1005 cod de procedura civila
  • Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a CEC-urilor/address>
  • Executari directe:
                          – predarea silita a bunurilor mobile
                          – predarea silita a bunurilor imobile (evacuare)
                          – executarea silita a obligatiilor de a face sau a obligatiilor de a nu face/address>

                          – executarea hotărârilor judecătoreşti referitoare la minori (incredinţarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului)
  •  Executari indirecte:
                           – urmarirea silita mobiliara
                           – urmarirea silita imobiliara
                           – poprirea
  – orice alte acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui.

 
 
 
 
COMPETENTA TERITORIALA

Potrivit dispoziţiilor art. 8 şi 9 din Legea nr. 188/2000, coroborate cu dispoziţiile art. 651 cod procedură civilă, avem competenţă în întreaga circumscripţie a Curţii de Apel Bucureşti, respectiv în Municipiul Bucureşti, Judeţul Ilfov, Judeţul Giurgiu, Judeţul Călăraşi, Judeţul Ialomiţa şi Judeţul Teleorman pentru:

– punerea în executare a dispoziţiilor cu caracter civil din titlurile executorii;
– aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
– constatarea unor stări de fapt în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Pentru îndeplinirea celorlalte atribuţii prevăzute de lege, precum notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare, comunicarea actelor de procedură şi recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanţe, competenţa noastră se întinde pe întreg teritoriul ţării.