Acte necesare

1. In vederea intocmirii dosarului de executare, creditorul trebuie sa depuna la biroul executorului judecatoresc Doina Safta urmatoarele documente:  

 ▪ Cerere de executare silita 
▪ Titlul executoriu si dovada achitarii taxei judiciare de timbru de 20 de lei pentru fiecare titlu:

2. In vederea comunicarii unei notificari, notificantul trebuie sa depuna urmatoarele documente:

▪  Cererea de notificare adresata executorului judecatoresc 
▪  Notificarea in 3 exemplare originale semnate si datate

 Pentru maxima celeritate putem asigura comunicarea actelor prin agent procedural.

3. In vederea participarii la licitatie, licitatorul trebuie sa depuna la biroul executorului urmatoarele documente:

                                                            ▪ Cererea de participare 
  ▪ Recipisa cautiune de 10 % din valoarea de pornire a licitatiei consemnata la CEC
  ▪ Copie CI