Bucuresti, Sector 2 – apartament trei camere si dependinte de 59,93 mp.

Dosar de executare nr. 691/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 14.08.2014, de la orele 12:30

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 10.09.2014, orele 13:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica imobilul – apartamentul nr. 119 situat in Bucuresti – 021184, Sos. Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 3, et. 7, Sector 2, avand nr. cadastral 228019-C1-U49 si carte funciara nr. 228019-C1-U49 compus din trei camere si dependinte cu o suprafata utila de 59,93 mp. precum si asupra cotei indivize de 0,44% din partile si dependintele imobilului care prin natura si destinatia lor sunt in proprietate comuna, fortata si perpetua cat si asupra suprafetei de 9,08 mp. teren atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei aferent imobilului, aflat in coproprietatea debitorilor garanti ipotecari GIURCAN Alina, si GIURCAN Dragos, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 021184, Sos. Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 3, et. 7, ap. 119, Sector 2.
Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 56.700 (cincizecisisasemiisaptesute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).
Pretul de pornire a licitatiei este de 56.700 (cincizecisisasemiisaptesute) Euro (la cursul BNR din ziua plati). Citeste

Bucuresti, Sector 6- apartament 4 (patru) camere si dependinte de 79,60 mp

Dosare de executare conexate nr. 682/2013 si nr. 687/2013 ale Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 13.08.2014, de la orele 12:40

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 09.09.2014, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 5 situat in Bucuresti, Str. Apusului nr. 35, bl.D3, sc.1, et.2, Sector 6, identificat cu nr. cadastral 222009-C1-U14 si carte funciara nr. 222009-C1-U14, compus din 4 (patru) camere si dependinte (bucatarie, camara, wc, vestibul, baie, degajament si logie = 4,65mp.), cu o suprafata de utila de 79,60 mp. conform actelor (din masuratorile cadastrale a rezultat o suprafata utila de 77,65 mp. si o suprafata totala de 81,91 m.p.) impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune din imobilul bloc, imobil proprietatea debitorilor garanti ipotecari TIGANUS George, cu domiciliul in Bucuresti – 062281, Str. Apusului nr. 35, bl. D3, sc. 1, et. 2, ap. 5, Sector 6 si MIRICA (FOSTA TIGANUS) Oana Alina, cu domiciliul in Bucuresti – 061611, Aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825, sc. 2, et. 5, ap. 68, Sector 6.
Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 68.300 (sasezecisioptmiitreisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).
Pretul de pornire a licitatiei este de 51.225 (cincizecisiunumiidouasutedouazecisicinci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila. Citeste

Comuna Snagov, jud. Ilfov-teren intravilan de 1000 mp

Dosar de executare nr. 244/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 14.08.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.09.2014 orele 13:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Snagov, Tarlaua 17, parcela 134, Lot 78, jud. Ilfov, cu nr. cadastral 4592 si carte funciara nr. 106248, compus din teren intravilan in suprafata de 1000 mp din acte (996 mp din masuratori), proprietatea debitorului garant ipotecar SADAGORSCHI Alexandru Mihai, cu domiciliul in Bucuresti – 021232, Str. Luncsoara nr. 4-6, bl. 63, sc. B, et. 1, ap. 61, Sector 2 si a garantului ipotecar SADAGORSCHI-DIACONESCU Dana – Alice, cu domiciliul in Bucuresti – 023963, Int. Mantuleasa nr. 11, et. 1, ap. 1, Sector 2.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 42.600 (patruzecisidouademiisasesute) EURO
Pretul de pornire a licitatiei este de 31.950 (treizecisiunudemiinouasutecincizeci) EURO (la cursul BNR din data platii ), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, sector 4 -apartament doua camere si dependinte in suprafata de 35,98 mp

Dosar de executare nr. 258/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 14.08.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.09.2014 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 37, situat in Bucuresti, Aleea Uioara nr. 6, bl. 54, sc.B, et. 4, sector 4 , cu nr. cadastral 218139-C1-U31 si carte funciara nr. 218139-C1-U31, compus din doua camere si dependinte in suprafata de 35,98 mp, impreuna cu cota parte indiviza de 1,73% din dreptul de proprietate asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de 9,60 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar AMARASCU Nicusor, cu domiciliul in Popesti-Leordeni – 077160, Str. Cicoarei nr. 8, Judetul Ilfov si a garantului ipotecar AMARASCU Georgiana , cu domiciliul in Bucuresti – 040975, Aleea Calinesti nr. 18, bl. C 17, sc. 4, et. 4, ap. 59, Sector 4.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 (treizecimii) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 30.000 (treizecimii) EURO, la cursul BNR din data platii. Citeste

Giurgiu, Judetul Giurgiu – apartament 3 camere + dependinte in suprafata de 65,08 mp

Dosar de executare nr.693/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 13.08.2014, de la orele 15:00

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 09.09.2014, orele 13:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica imobilul – apartamentul nr.13 situat in Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, et.4, Judetul Giurgiu, avand nr. cadastral 151/A/13 si carte funciara 30269-C1-U17, compus din 3 (trei) camere + dependinte in suprafata de 65,08 mp., balcon 7.20 mp. si o cota indiviza din teren de 15,69 mp., proprietatea debitorului garant ipotecar BARBU Mihai Ciprian Romeo, cu domiciliul in Giurgiu, B-dul Bucuresti, bl. 54/2D, sc. A, et. 4, ap. 13, Judetul Giurgiu.
Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 24.800 (douazecisipatrumiioptsute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).
Pretul de pornire a licitatiei este de 18.600 (optsprezecemiisasesute) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila. Citeste

Gratia, Jud. Teleorman, casa de locuit de 132 mp, anexe gospodaresti de 16 mp, teren intravilan de 2.500 mp

Dosar de executare nr. 384/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 29.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 02.09.2014 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Localitatea. Gratia, Soseaua Bucuresti nr. 9 Jud. Teleorman, compus din casa de locuit in suprafata de 132 mp. construita in anul 1988, anexe gospodaresti in suprafata de 16 mp. construite in anul 1990, impreuna cu terenul intravilan in suprafata de 2.500 mp, fara nr. cadastral si fara carte funciara, imobil aflat in proprietatea debitorului BRATU Petrus, cu domiciliul in Sat. Gratia (Com. Gratia), Judetul Teleorman.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 102.600 (unasutadouamiisasesute) Lei.
Pretul de pornire a licitatiei este de 102.600 (unasutadouamiisasesute) Lei.
Execut Citeste