Teren extravilan 1400 mp Snagov, Ilfov

Dosar de executare nr. 140/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 11.11.2016

– licitatie la al treilea termen –

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 09.12.2016 orele 12.00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – teren extravilan, categoria arabil, in suprafata de 1400 mp. situat in extravilanul comunei Snagov – 077165, Judetul Ilfov, tarla 107, parcela 388/3/13, imobil inscris in C.F. nr.  101953 Snagov, nr. cadastral 101953,  proprietatea debitoarei BALAIS MAGDALENA DOINITA.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica intocmita de expert tehnic evaluator Papasteri Mihai, este de 44.949 lei.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.474,50 lei, prin aplicarea reducerii de 50% conform dispozitiilor art. 846 alin. 9 cod procedura civila renumerotat. Citeste

Teren extravilan, categoria arabil, in suprafata de 1400 mp

Dosar de executare nr. 140/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 24.10.2016

– licitatie la al doilea termen –

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 11.11.2016 orele 09.00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – teren extravilan, categoria arabil, in suprafata de 1400 mp. situat in extravilanul comunei Snagov – 077165, Judetul Ilfov, tarla 107, parcela 388/3/13, imobil inscris in C.F. nr.  101953 Snagov, nr. cadastral 101953,  proprietatea debitoarei BALAIS MAGDALENA DOINITA.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica intocmita de expert tehnic evaluator Papasteri Mihai, este de 44.949 lei.

Pretul de pornire a licitatiei este de 33.711,75 lei, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila. Citeste

Apartament patru camere si dependinte suprafata utila 81.12 mp

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc                                                               RD:BM

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 13.10.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 24.11.2016 orele 13:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003 ( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 30.000 (treizecidemii) euro.

     Pretul de pornire a  licitatiei este de 22.500(douazecisidouamiicincisute) euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila. Citeste

Apartament 3 camere si dependinde suprafata utila 87.26 mp

Dosar de executare nr. 1651/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 13.10.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 24.11.2016 orele 12.00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 6 situat in Amara, str. A.I. Cuza, bl.E, sc.B, et.1, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 258/2;6, Carte Funciara nr. 20033-C1-U6 provenita din conversia C.F nr. 501 a Loc. Amara, compus din trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp, suprafata utila de 87,26 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului bloc de 9.90 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 46.96 mp avand nr. cadastral 258 si C.F 20033, proprietatea debitorului garant ipotecar CATA D. Marian cu domiciliul in Amara, str. Alexandru Ioan Cuza bl.E, sc.B, et.1, ap.6, judetul Ialomita si resedinta in Lehliu Gara, str. Industriei nr. 20, bl.6, ap.3, judetul Calarasi si garantului ipotecar SANDULACHE ( fosta CATA) Rodica  cu domiciliul cunoscut in Slobozia, str. Teilor, nr.56,  judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 29.000(douazecisinouamii)euro.

     Pretul de pornire a licitatiei este de 21.750 (douazecisiunamiisaptesutecincizeci) euro, (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Teren intravilan sup 1000 mp, Snagov

Dosar de executare nr. 244/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.10.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 23.11.2016 orele 12:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Snagov, Tarlaua 17, parcela 134, Lot 78, jud. Ilfov, cu nr. cadastral 4592 si carte funciara nr. 106248, compus din teren intravilan in suprafata de 1000 m.p. din acte (996 mp din masuratori), proprietatea debitorului garant ipotecar SADAGORSCHI Alexandru Mihai, cu domiciliul in Bucuresti – 021232, Str. Luncsoara nr. 4-6, bl. 63, sc. B, et. 1, ap. 61, Sector 2 si a garantului ipotecar SADAGORSCHI-DIACONESCU Dana – Alice, cu domiciliul in Bucuresti – 023963, Int. Mantuleasa nr. 11, et. 1, ap. 1, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 29.900 (douazecisinouamiinouasute) euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.425 (douazecisidouamiipatrusutedouazecisicinci) euro (la cursul BNR din data platii ), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Apartament o camera sup 32.57 mp, Alexandria

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.10.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 23.11.2016 orele 13:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. cadastral 57/28, Carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman, impreuna cu teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 8.775 ( optmiisaptesutesaptezecisicinci)euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Apartament trei camere 75.46 mp, Calarasi

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.10.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 23.11.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi, identificat cu Carte Funciara nr. 20326-C1-U3 si nr. cadastral 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp avand C.F nr. 20326 si nr. cadastral 150, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si TUDOR (fosta DULEA) C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Belsugului, nr.10, bl.K21, sc.1, et.3, ap.14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 33.600( treizecisitreimiisasesute) Euro.

    Pretul de pornire a licitatiei este de 25.200(douazecisicincimiidouasute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila. Citeste

Teren(348mp) + Casa P+2E(138 mp suprafata construita la sol)-Bucuresti, Str. Robanesti, Sector 1,

Dosar de executare nr. 72/2011  al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.10.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 17 Noiembrie 2016  orele 8.30, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului cu nr. 40A situat in Bucuresti, str. Robanesti, Sector 1, nr. cadastral 242561, CF 242561 Bucuresti, Sector 1, proprietatea debitoarei STANCIOIU Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Elocintei nr. 3, Sector 1, imobil compus din teren cu suprafata de 348 mp cu deschidere la strada de 9,76 ml si constructie C1, cu destinatia de locuinta, cu regim de inaltime p + 2E, cu suprafata construita la sol de 138 mp.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica din data de 23.08.2016, este de 244.443 euro. Pretul de pornire a licitatiei este de 183.332,25 euro, la cursul BNR din data platii prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Teren arabil extravilan Snagov – I-a licitatie

Dosar de executare nr. 140/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 07.09.2016

 

– licitatie la primul termen –

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.10.2016 orele 12:00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – teren extravilan, categoria arabil, in suprafata de 1400 mp. situat in extravilanul comunei Snagov – 077165, Judetul Ilfov, tarla 107, parcela 388/3/13, imobil inscris in C.F. nr.  101953 Snagov, nr. cadastral 101953,  proprietatea debitoarei BALAIS MAGDALENA DOINITA.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 44.949 lei.

Pretul de pornire a licitatiei este de 44.949 lei si a fost stabilit prin raportul de expertiza din 23.08.2016  intocmit de expert tehnic evaluator Papasteri Mihai.

Sarcinile imobilului: urmarirea imobilului la cererea creditorului Stoenescu Leonard.

Executarea silita se face la cererea creditorului STOENESCU Catalin Lorand, cu domiciliul ales in Bucuresti – Str. Stefan Mihaileanu nr. 32B, et. 2, apt.3, sector 2, la sediul C.A.. Secan Cosmin Cristian, impotriva debitoarei BALAIS Magdalena – Doinita, cu domiciliul in Bucuresti – 060011, Calea Plevnei nr. 141, bl. 2, sc. B, ap. 5D, Sector 6  pentru recuperarea creantei in cuantum actual de 14747,41 lei (10.150 lei debit + 155,41 lei dobanda legala + 1150 lei cheltuieli de judecata +1211,63 lei dobanda legala + 2.080,64 lei cheltuieli de executare), in baza titlului executoriu Sentinta Civila nr. 3390 pronuntata in sedinta publica din data de 29.04.2014 de catre Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosar nr. 86/303/2014, definitiva prin Decizia Civila nr. 288 A pronuntata in sedinta publica la data de 27.01.2015 de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a-III-a Civila in dosar nr. 86/303/2014, incheieri de stabilire a cheltuielilor de executare din 06.10.2015, 05.11.2015, 07.09.2016.

Executarea a fost incuviintata prin incheierea pronuntata la data de 09.07.2015 de executorul judecatoresc.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie vor face oferte pe care le vor depune la sediul B.E.J. Doina Safta cel mai tarziu in ziua premergatoare licitatiei si care vor fi insotite de dovada consemnarii, la dispozitia executorului judecatoresc, a cautiunii de 10% din pretul de incepere a licitatiei, in baza art. 844 alin. 1  NCPC.

Nu au obligatia de a depune cautiune creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prev. de art. 864 si art. 866 noul Cod procedura civila si nici persoanele care detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti impreuna cu debitorul, potrivit art. 843 alin 3 noul cod de procedura civila.

Debitorul nu poate licita nici personal nici prin alte persoane.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept de creanta, gaj, ipoteca  etc. asupra imobilului, sa faca cunoscute in scris pretentiile lor, la Biroul Executorului Judecatoresc, inainte de adjudecarea definitiva, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare .

S-a inscris urmarirea in evidentele ANCPI-Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ilfov prin incheierea nr. 272571 /10.11.2015.

 

EXECUTOR JUDECATORESC                                                                                                           Doina Safta

 

 

 

 

 

 

< Un exemplar  se va afisa la Judecatoria Buftea.

< Un exemplar  se va afisa la Primaria Snagov.

< Un exemplar  se va afisa la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta

< Un exemplar  se va afisa la locul situarii imobilului

Proces Verbal din data de 07.09.2016

Eu, executor Judecatoresc Doina Safta, am afisat prezenta publicatie de vanzare la sediul biroului executorului judecatoresc, 07.09.2016.

EXECUTOR JUDECATORESC                                                                                                          Doina Safta

 

 

Red.D.S.

 

 

 

 

Apartament 3 camere 75.46 mp, Calarasi, Jud Calarasi

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.07.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.09.2016 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi, identificat cu Carte Funciara nr. 20326-C1-U3 si nr. cadastral 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp avand C.F nr. 20326 si nr. cadastral 150, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si TUDOR (fosta DULEA) C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Belsugului, nr.10, bl.K21, sc.1, et.3, ap.14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 33.600( treizecisitreimiisasesute) Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 25.200(douazecisicincimiidouasute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Citeste

Apartament 1 camera 30.66 mp, Alexandria, Jud Teleorman

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.07.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.09.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. cadastral 57/28, Carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman, impreuna cu teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 8.775 ( optmiisaptesutesaptezecisicinci)euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Citeste

Apartament 4 camere 81.12 mp, Fetesti, Jud Ialomita

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc                                                               RD:BM

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.07.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.09.2016 orele 13:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003-C1( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 30.000 (treizecidemii) euro.

     Pretul de pornire a  licitatiei este de 22.500(douazecisidouamiicincisute) euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Citeste

Apartament 3 camere 87.26 mp Loc Amara, Jud Ialomita

Dosar de executare nr. 1651/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.07.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.09.2016 orele 14.00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 6 situat in Amara, str. A.I. Cuza, bl.E, sc.B, et.1, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 258/2;6, Carte Funciara nr. 20033-C1-U6 provenita din conversia C.F nr. 501 a Loc. Amara, compus din trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp, suprafata utila de 87,26 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului bloc de 9.90 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 46.96 mp proprietatea debitorului garant ipotecar CATA D. Marian cu domiciliul in Amara, str. Alexandru Ioan Cuza bl.E, sc.B, et.1, ap.6, judetul Ialomita si resedinta in Lehliu Gara, str. Industriei nr. 20, bl.6, ap.3, judetul Calarasi si garantului ipotecar SANDULACHE ( fosta CATA) Rodica  cu domiciliul cunoscut in Slobozia, str. Teilor, nr.56,  judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 29.000(douazecisinouamii)euro.

     Pretul de pornire a licitatiei este de 21.750 (douazecisiunamiisaptesutecincizeci) euro, (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Citeste

Bucuresti- apartament 4 camere suprafata totala 84.4 mp

Dosar de executare nr. 1577/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 21.07.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 23.08.2016 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 43, situat in Bucuresti, Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1,  Sector 4, identificat cu nr. cadastral 217645-C1-U33 si carte funciara nr. 217645-C1-U33, proprietatea garantului ipotecar BALAN Carmen Mariana, cu domiciliul in Bucuresti – 041972, Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1, ap. 43, Sector 4, compus din patru camere si dependinte – bucatarie, baie, wc serviciu, doua sasuri, debara, vestibul, camara, doua balcoane, in suprafata utila de 75,39 mp, suprafata totala 84,04 mp, impreuna cu cota indiviza de 1% din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc si terenul in suprafata de 10,61 mp atribuit in folosinta.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 68.200 (saizesioptmiidouasute) euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 51.150 euro (cincizecisiunumiiunasutacincizeci), la cursul BNR din data platii prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

VANZARE BUNURI MOBILE

Dosar de executare nr. 35/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

Nr. 35/2015/16.06.2016

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA

emisa in data de 16.06.2016, de la orele 13:00

 

Prin prezenta publicatie de vanzare mobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 30.06.2016, orele 11:30, va avea loc la locul situarii bunurilor mobile din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:

 

 • Doua boxe Technics SB-T100, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Egalizator Ultra – Dync Pro Behringer model DSP 9024, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Receiver Technics SA – EX 140, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Ultra Voice Pro model VX 2000 procesor de voce, marca Behringer VX 2000, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Mixer DEX model BSM 622 MKIII, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Mixer Behringer MX 802A, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Monitor LCD Philips 150S, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Monitor Horizon 17 ’’ – 7004L, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • CD Player Technics SL-PG390, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Computer Core 2 Duo si sursa UPS, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Microfon SENNHEISER cu casti – E835S, cu pretul de incepere al licitatiei de 50 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 100 Lei

 

aflate la adresa din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, bunurile apartinand debitoarei S.C. ECO BUSINESS S.R.L., CUI: RO 15093423, J34/432/2002, cu sediul in Rosiori de Vede – 145100, Str. Mihail Kogalniceanu, bl. L 11, ap. 72, Judetul Teleorman.

Valoarea de circulatie a bunurilor mobile este stabilita prin expertiza tehnica.

Valoarea totala a bunurilor mobile scoase la licitatie este de 1.150 (omieosutacincizeci) Lei. Citeste

Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9 , sector 2 – apartament 3 camere – suprafata utila 49,72 m.p.

Dosar de executare nr. 1362/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 08.06.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 14.07.2016 orele 13.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a  imobilului – apartamentul nr.55, situat in Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9 , sector 2, identificat cu nr. cadastral 226676-C1-U50 si carte funciara nr. 226676-C1-U50, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 49,72 m.p., proprietatea garantilor ipotecari ISRAIL Pompiliu Leontin, cu domiciliul in Bucuresti – 022416, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9, ap. 55, Sector 2 si ISRAIL Elena, cu domiciliul in Baia de Fier – 217030, nr. 1165, Judetul Gorj, impreuna cu cota parte indiviza din suprafata de folosinta comuna si terenul aferent in suprafata de 11,2 m.p., atribuit in folosinta.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 40.500 (patruzecimiicincisute) euro.

      Pretul de pornire a licitatiei este de 30.375 (treizecimiitreisutesaptezecisicinci) euro (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Comuna Snagov, Tarlaua 17, parcela 134, Lot 78, jud. Ilfov – teren intravilan in suprafata de 1000 m.p. din acte (996 mp din masuratori)

Dosar de executare nr. 244/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 02.06.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 14.07.2016 orele 12:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Snagov, Tarlaua 17, parcela 134, Lot 78, jud. Ilfov, cu nr. cadastral 4592 si carte funciara nr. 106248, compus din teren intravilan in suprafata de 1000 m.p. din acte (996 mp din masuratori), proprietatea debitorului garant ipotecar SADAGORSCHI Alexandru Mihai, cu domiciliul in Bucuresti – 021232, Str. Luncsoara nr. 4-6, bl. 63, sc. B, et. 1, ap. 61, Sector 2 si a garantului ipotecar SADAGORSCHI-DIACONESCU Dana – Alice, cu domiciliul in Bucuresti – 023963, Int. Mantuleasa nr. 11, et. 1, ap. 1, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 29.900 (douazecisinouamiinouasute) euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.425 (douazecisidouamiipatrusutedouazecisicinci) euro (la cursul BNR din data platii ), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita – apartament 2 camere

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 02.06.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 14.07.2016 orele 11.00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (fosta STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a debitoarei garant ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc impreuna cu dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei  in suprafata de 12,55 mp.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 20.100 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 15.075 Euro (cincisprezecemiisaptezecisicinci) (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditoarea ipotecara solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr.35, Judetul Calarasi – teren + constructie

Dosar de executare nr. 127/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 01.06.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 29.06.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr.35, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 82 si carte funciara nr. 21551, compus din teren in suprafata de 432,695 mp. si constructii C1 parter cu destinatie de locuinta in suprafata de 71.047 mp  si C2 – anexa parter in suprafata de 11.229 mp, cu suprafata totala de 82.28 mp., cele doua imobile sunt unite, avand 3 camere, hol, bucatarie, baie, camara si anexe gospodaresti, proprietatea codebitorilor garanti ipotecari TANASE Aurelian si TANASE Gabriela Mihaela, ambii cu domiciliul in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr. 37, Judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 47.800 (patruzecisisaptemiioptsute) Euro (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 35.850 (treizecisicincimiioptsutecincizeci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman – bunuri mobile

Dosar de executare nr. 35/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

Nr. 35/2015/07.06.2016

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA

emisa in data de 07.06.2016, de la orele 11:40

 

Prin prezenta publicatie de vanzare mobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 17.06.2016, orele 11:30, va avea loc la locul situarii bunurilor mobile din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:

 

 • Doua boxe Technics SB-T100, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Egalizator Ultra – Dync Pro Behringer model DSP 9024, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Receiver Technics SA – EX 140, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Ultra Voice Pro model VX 2000 procesor de voce, marca Behringer VX 2000, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Mixer DEX model BSM 622 MKIII, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Mixer Behringer MX 802A, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Monitor LCD Philips 150S, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Monitor Horizon 17 ’’ – 7004L, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • CD Player Technics SL-PG390, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Computer Core 2 Duo si sursa UPS, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Microfon SENNHEISER cu casti – E835S, cu pretul de incepere al licitatiei de 50 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 100 Lei

 

aflate la adresa din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, bunurile apartinand debitoarei S.C. ECO BUSINESS S.R.L., CUI: RO 15093423, J34/432/2002, cu sediul in Rosiori de Vede – 145100, Str. Mihail Kogalniceanu, bl. L 11, ap. 72, Judetul Teleorman.

Valoarea de circulatie a bunurilor mobile este stabilita prin expertiza tehnica.

Valoarea totala a bunurilor mobile scoase la licitatie este de 1.150 (omieosutacincizeci) Lei. Citeste

VANZARE BUNURI MOBILE

Dosar de executare nr. 35/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

Nr. 35/2015/19.05.2016

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA

emisa in data de 19.05.2016, de la orele 14:00

 

Prin prezenta publicatie de vanzare mobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 09.06.2016, orele 12:30, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:

 

 • Doua boxe Technics SB-T100, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Egalizator Ultra – Dync Pro Behringer model DSP 9024, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Receiver Technics SA – EX 140, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Ultra Voice Pro model VX 2000 procesor de voce, marca Behringer VX 2000, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Mixer DEX model BSM 622 MKIII, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Mixer Behringer MX 802A, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Monitor LCD Philips 150S, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Monitor Horizon 17 ’’ – 7004L, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • CD Player Technics SL-PG390, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Computer Core 2 Duo si sursa UPS, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Microfon SENNHEISER cu casti – E835S, cu pretul de incepere al licitatiei de 50 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 100 Lei

 

aflate la adresa din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, bunurile apartinand debitoarei S.C. ECO BUSINESS S.R.L., CUI: RO 15093423, J34/432/2002, cu sediul in Rosiori de Vede – 145100, Str. Mihail Kogalniceanu, bl. L 11, ap. 72, Judetul Teleorman.

Valoarea de circulatie a bunurilor mobile este stabilita prin expertiza tehnica.

Valoarea totala a bunurilor mobile scoase la licitatie este de 1.150 (omieosutacincizeci) Lei. Citeste

Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, ap. 13, et.4, Judetul Giurgiu – apartament 3 (trei) camere in suprafata de 65,08 mp

Dosar de executare nr. 693/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 11.05.2016, de la orele 14.45

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 09.06.2016, orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica imobilul apartamentul nr.13 situat in Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, et.4, Judetul Giurgiu, avand nr. cadastral 151/A/13 si Carte Funciara 30269-C1-U17, proprietatea debitorului garant ipotecar BARBU Mihai Ciprian Romeo, cu domiciliul in Giurgiu, B-dul Bucuresti, bl. 54/2D, sc. A, et. 4, ap. 13, Judetul Giurgiu, compus din 3 (trei) camere si dependinte in suprafata de 65,08 mp, balcon 7.20 mp, precum si cota indiviza din suprafetele si dependintele comune ale imobilului care prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor si cota indiviza din teren de 15,69 mp.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 24.800 (douazecisipatrumiioptsute) Euro (la    cursul BNR din ziua plati).

     Pretul de pornire a licitatiei este de 18.600 (optsprezecemiisasesute) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, ap. 6, et. 2, sector 5 – apartament trei camere in suprafata de 62,38 mp

Dosar de executare nr. 1507/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 10.05.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 22.06.2016 orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 6, situat in  Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, sector 5, identificat cu nr. cadastral 224958-C1-U30, intabulat in cartea funciara nr. 224958-C1-U30, compus din trei camere si dependinte in suprafata utila de 62,38 mp (suprafata totala de 70,33 mp), proprietatea debitorilor IVAN Cornel Dumitru, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr.  86 , bl. L24 , sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5 si IVAN Cristina, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5, impreuna cu cota indiviza de 2,5938% din suprafata de folosinta comuna a imobilului si terenul in suprafata de 9,63 mp, atribuit in folosinta.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 60.500euro.

     Pretul de pornire a licitatiei este de 60.500 euro (saizecimiicincisute) (la cursul BNR din data platii). Citeste

BUNURI MOBILE – COMPONENTE ALE UNEI STATII RADIO FUNCTIONALE

Dosar de executare nr. 35/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

Nr. 35/2015/04.05.2016

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA

emisa in data de 04.05.2016, de la orele 13:00

 

Prin prezenta publicatie de vanzare mobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 19.05.2016, orele 12:30, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:

 

 • Doua boxe Technics SB-T100, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • Egalizator Ultra – Dync Pro Behringer model DSP 9024, cu pretul de incepere al licitatiei de 300 Lei;
 • Receiver Technics SA – EX 140, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • Ultra Voice Pro model VX 2000 procesor de voce, marca Behringer VX 2000, cu pretul de incepere al licitatiei de 300 Lei;
 • Mixer DEX model BSM 622 MKIII, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • Mixer Behringer MX 802A, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • Monitor LCD Philips 150S, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Monitor Horizon 17 ’’ – 7004L, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • CD Player Technics SL-PG390, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Computer Core 2 Duo si sursa UPS, cu pretul de incepere al licitatiei de 300 Lei;
 • Microfon SENNHEISER cu casti – E835S, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;

 

aflate la adresa din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, bunurile apartinand debitoarei S.C. ECO BUSINESS S.R.L., CUI: RO 15093423, J34/432/2002, cu sediul in Rosiori de Vede – 145100, Str. Mihail Kogalniceanu, bl. L 11, ap. 72, Judetul Teleorman.

Valoarea de circulatie a bunurilor mobile, este stabilita prin expertiza tehnica.

Valoarea totala a bunurilor mobile scoase la licitatie este de 2.300 (douamiitreisute) Lei.     Citeste

Comuna Afumati, Strada Dimitrie Cantemir nr. 47, Judetul Ilfov – teren 1000 mp + imobil 73 mp

Dosar nr. 104/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 18.04.2016, de la orele 12:20

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 19.05.2016, orele 11:30, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Afumati, Strada Dimitrie Cantemir nr. 47, Judetul Ilfov, compus din teren intravilan in suprafata de 1000 mp din acte (1019 mp din masuratori) si constructie in suprafata de 73 mp, identificat cu nr. cadastral 50890 si carte funciara 50890, imobil apartinand coproprietarilor NITA Viorica, cu domiciliul in Bucuresti – 021683, Str. Stefanescu Stefan nr. 5, bl. 445, sc. 2, et. 5, ap. 75, Sector 2 si CIRLIG Constantin, cu domiciliul in Husi, Str. Sfantu Gheorghe nr. 2, bl. I8, sc. D, et. 1, ap. 53, Judetul Vaslui.

Imobilul este compus din teren in suprafata de 1000 mp din acte (1019 mp din masuratori) si din constructie cu calcan in suprafata de 73 mp (dormitor, hol, bucatarie, baie, veranda si beci). Pe teren se mai afla o fundatie veche dintr-o constructie ce s-a demolat si sunt plantati pomi fructiferi.

Sarcinile imobilului: Litigiu notat in baza certificatului de grefa nr. 8517/94/2015 din 07.09.2015, emis de Judecatoria Buftea in dosar nr. 8517/94/2015 in favoarea reclamantei Ghetu Lucica, avand ca obiect: 1. Sa se constate ca reclamanta a construit cu acordul partilor zidul comun ce delimiteaza proprietatea sa din Comuna Afumati , Str. Domnita Ralu nr. 9, Judetul Ilfov, nr. cadastral 1144, inscris in Cartea Funciara nr. 1015 de proprietatea partilor din aceeasi localitate, Str. Dimitrie Cantemir nr. 47, nr. cadastral 309; 2. Daca se va admite primul capat de cerere sa se dispuna obligarea paratilor sa contribuie la cheltuielile de construire a zidului comun cu suma de 4000 Lei; 3. In subsidiar, daca se vor respinge primele doua capete de cerere sa se dispuna ca reclamanta sa faca atat in nume propriu cat si in numele paratilor demersurile necesare in vederea demolarii zidului comun, cu obligarea paratilor sa suporte jumatate din cheltuielile necesare si utile readucerii imobilului in limitele autorizatiei de construire; 4. Sa se dispuna obligarea paratilor sa-i lase in deplina proprietate so posesie suprafata de aproximativ 35 mp. teren in valoare de aproximativ 5500 Lei; 5. Daca se va admite capatul de cerere nr. 4 sa se dispuna ca reclamata, pe cheltuiala paratilor sa mute gardul ce delimiteaza cele doua proprietati pe amplasamentul ca va fi stabilit prin expertiza judiciara, la cererea reclamantei Ghetu Lucica in contradictoriu cu paratii NITA Viorica si CIRLIG Constantin.

Valoarea imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 64.500 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 32.250 (treizecisidouamiidouasutecincizeci) Euro, prin aplicarea reducerii de 50% conform art. 846 alin. 9 Cod Procedura Civila. Citeste

Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita – apartament 4 camere patru camere in suprafata de 95.40 mp

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc                                                               RD:BM

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 03.03.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 21.04.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003-C1( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 30.000 (treizecidemii) euro.

Pretul de pornire a  licitatiei este de 30.000 (treizecidemii) euro, (la cursul BNR din data   platii). Citeste

Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi – apartament 3 camere, 75,46 mp

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 01.03.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2016 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi, identificat cu Carte Funciara nr. 20326-C1-U3 si nr. cadastral 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp avand C.F nr. 20326 si nr. cadastral 150, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si TUDOR (fosta DULEA) C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Belsugului, nr.10, bl.K21, sc.1, et.3, ap.14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 33.600( treizecisitreimiisasesute) Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 33.600(treizecisitreimiisasesute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii). Citeste

Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman – garsoniera 1 camera, 32,57 mp

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 01.03.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. cadastral 57/28, Carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman, impreuna cu teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro (la cursul BNR din data platii). Citeste