Apartament 2 camere Bucuresti Sector 6

Dosar de executare nr. 240/2014 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA emisa in data de 23.08.2018

–       Al doilea termen –

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 03.09.2018  orele 12.30 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, al doilea termen de vanzare la licitatie publica a imobilului situat in Bucuresti, Str. Cara Anghel  nr. 11, bl. C 55, sc. 1, et. 7, ap. 47, Sector 6, inscris in C.F. nr.  222565-C1-U19 UAT Bucuresti Sector 6, cu nr. cadastral 222565-C1-U19, compus din doua camere si dependinte (vestibul, sas, camara depozitare, debara, bucatarie) cu suprafata utila de 48 mp din acte (respectiv suprafata totala de 51,14 mp inclusiv logie, conform masuratorilor cadastrale) cu cota parte indiviza de 0,79% din partile si dependintele comune ale imobilului, proprietatea debitorului MORARU RAZVAN, impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent cu suprafata de 8,48 mp, respectiv cota parte indiviza de 0,79% din suprafata pe care este construit imobilul bloc, atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei. Pretul de pornire a licitatiei este de 48.750 euro si reprezinta 75% din pretul de pornire al primei licitatii. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO03 BREL 0002 0017 4866 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030.Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.838 si art. 843 NCPC).Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. (art. 843 si art. 767 alin. 2 NCPC). Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. In cazul in care nu va fi oferit pretul de pornire al acestei a doua licitatii si vor exista cel putin doi licitatori, la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire al primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia. Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului. Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret. Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate in baza lui, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia. Sarcinile imobilului: contract de ipoteca nr. 1531/30.09.2004 si notarea interdictiei de instrainare si grevare in favoarea BCR SA SUCURSALA SECTOR 1 pentru suma de 18750 euro plus dobanzi aferente, somatie nr. 1644/11.01.2013 emisa de BEJ Doina Safta si indreptare erori materiale, notarea urmaririi silite din prezentul dosar prin incheierea nr. 54969/08.12.2014. A fost comunicata debitorului la data de 18.12.2014 somatia nr.240/2014/02.12.2014, iar acesta nu au facut pana la aceasta data dovada platii. A formulat cerere de interventie Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 Bucuresti pentru suma de 12014 lei in baza titlului executoriu nr.857657/31.05.2017. Executarea silita din acest dosar de executare este supusa dispozitiilor din Noul Cod de Procedura Civila, conform art. 25 din Noul Cod de Procedura Civila si art. 3 din Legea nr. 76/2012. Executarea silita se face la cererea creditorilor SIMONESCU Adriana si BEANGA Steluta – Leontina impotriva debitorilor MORARU Razvan, cu domiciliul in Bucuresti – 041771, Aleea Terasei nr. 3B, bl. PE2, sc. B, ap. 17, Sector 4 si POPA Irina – Ruxandra, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti – 013973, B-dul Ficusului nr. 21-23, bl. 5/4B, sc. A, et. 3, ap. 9, Sector 1, pentru recuperarea creantei de 48.336,24 Lei conform titlului executoriu – sentinta civila nr. 3146/18.04.2011 si 60.952,36 Lei conform titlului executoriu – sentinta civila nr. 8326/29.11.2010, sume care vor fi actualizate pana la data platii efective. Titluri executorii Sentinta Civila nr. 3146/18.04.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosar nr. 3915/4/2010, Sentinta Civila nr. 8326/29.11.2010 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosar nr. 3306/4/2010. Se adauga cheltuieli de executare. Executarea silita a fost incuviintata prin incheierea pronuntata de Judecatoria Sector 6 Bucuresti la data de 20.10.2014 in dosarul nr. 15607/303/2014.

Executor Judecatoresc,

Doina Safta

Vanzare la licitatie publica a imobilului – apartament compus din doua camere si dependinte cu suprafata totala de 51,14 mp inclusiv logie conform masuratorilor cadastrale

Dosar de executare nr. 240/2014 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA emisa in data de 10.07.2018

–       Primul termen –

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 02.08.2018  orele 12.00 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucuresti, Str. Cara Anghel  nr. 11, bl. C 55, sc. 1, et. 7, ap. 47, Sector 6, inscris in C.F. nr.  222565-C1-U19 UAT Bucuresti Sector 6, cu nr. cadastral 222565-C1-U19, compus din doua camere si dependinte (vestibul, sas, camara depozitare, debara, bucatarie) cu suprafata utila de 48 mp din acte (respectiv suprafata totala de 51,14 mp inclusiv logie, conform masuratorilor cadastrale) cu cota parte indiviza de 0,79% din partile si dependintele comune ale imobilului, proprietatea debitorului MORARU RAZVAN, impreuna cu dreptul de folosinta asupra terenului aferent cu suprafata de 8,48 mp, respectiv cota parte indiviza de 0,79% din suprafata pe care este construit imobilul bloc, atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei. Pretul de pornire a licitatiei este de 65000 euro, la cursul BNR din data platii. Valoarea de circulatie a imobilului este de 65000 euro. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO03 BREL 0002 0017 4866 0101, deschis la LIBRA INTERNET BANK, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul au un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. In cazul in care nu va fi oferit pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen iar licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In caz contrar adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea imobilului.Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret. Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate si in baza lui Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia. Sarcinile imobilului: contract de ipoteca nr. 1531/30.09.2004 si notarea interdictiei de instrainare si grevare in favoarea BCR SA SUCURSALA SECTOR 1 pentru suma de 18750 euro plus dobanzi aferente, somatie nr. 1644/11.01.2013 emisa de BEJ Doina Safta si indreptare erori materiale, notarea urmaririi silite din prezentul dosar prin incheierea nr. 54969/08.12.2014. A fost comunicata debitorului la data de 18.12.2014 somatia nr.240/2014/02.12.2014, iar acesta nu au facut pana la aceasta data dovada platii. A formulat cerere de interventie Directia Generala de Impozite si Taxe Locale Sector 4 Bucuresti pentru suma de 12014 lei in baza titlului executoriu nr.857657/31.05.2017. Executarea silita din acest dosar de executare este supusa dispozitiilor din Noul Cod de Procedura Civila, conform art. 25 din Noul Cod de Procedura Civila si art. 3 din Legea nr. 76/2012. Executarea silita se face la cererea creditorilor SIMONESCU Adriana si BEANGA Steluta – Leontina impotriva debitorilor MORARU Razvan, cu domiciliul in Bucuresti – 041771, Aleea Terasei nr. 3B, bl. PE2, sc. B, ap. 17, Sector 4 si POPA Irina – Ruxandra, cu domiciliul in Municipiul Bucuresti – 013973, B-dul Ficusului nr. 21-23, bl. 5/4B, sc. A, et. 3, ap. 9, Sector 1, pentru recuperarea creantei de 48.336,24 Lei conform titlului executoriu – sentinta civila nr. 3146/18.04.2011 si 60.952,36 Lei conform titlului executoriu – sentinta civila nr. 8326/29.11.2010, sume care vor fi actualizate pana la data platii efective. Titluri executorii Sentinta Civila nr. 3146/18.04.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosar nr. 3915/4/2010, Sentinta Civila nr. 8326/29.11.2010 pronuntata de catre Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti in dosar nr. 3306/4/2010. Se adauga cheltuieli de executare. Executarea silita a fost incuviintata prin incheierea pronuntata de Judecatoria Sector 6 Bucuresti la data de 20.10.2014 in dosarul nr. 15607/303/2014.

Executor Judecatoresc,

                                                                                                                                                             Doina Safta

Vanzare la licitatie publica a terenurilor intravilane cu destinatia padure, care fac parte din Padurea Mogosoaia

Dosar de executare nr. 92/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA  emisa in data de 20.07.2018

–     Al treilea termen –

    Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 13.08.2018  orele 12.00 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, al TREILEA termen de vanzare la licitatie publica a terenurilor intravilane cu destinatia padure, care fac parte din corpul Padurii Mogosoaia:

  • imobilul teren intravilan in suprafata de 1011 mp, situat in Mogosoaia – 077135, Sos. Bucuresti-Targoviste, Judetul Ilfov avand nr. cadastral 1616/1, carte funciara 52880 (nr. CF vechi 1918), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei: 4.550 euro (pretul de incepere al primei licitatii  9.100 euro);
  • imobilul teren intravilan in suprafata de 271 mp, situat in Mogosoaia – 077135, Sos. Bucuresti-Targoviste, Judetul Ilfov avand nr. cadastral 1368/4, carte funciara 54751 (nr. CF vechi 5453), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei: 1. 220 euro (pretul de incepere al primei licitatii 2.440 euro);
  • imobilul teren intravilan in suprafata de 717 mp situat in Mogosoaia – 077135, Judetul Ilfov,  avand nr. cadastral 1368/3/2, carte funciara 52753 (nr. CF vechi 1819), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei: 3.230 euro (pretul de incepere al primei licitatii 6.460 euro).

Imobilele sunt grevate cu aceeasi ipoteca si vanzarea se face in acelasi timp pentru toate,  in temeiul dispozitiilor art. 846 alin. 3 cod procedura civila.

Pretul de pornire al licitatiei reprezinta 50% din pretul de pornire al primei licitatii. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST  sau RO74 CECE B504 71RO N000 0000, deschis la CEC – Agentia Victoria, sau RO03 BREL 0002 0017 4866 0101 deschis la LIBRA INTERNET BANK, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotite de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC).

Executor Judecatoresc,

   Doina    Safta

teren in suprafata de 150 mp conform actelor si faptic masurat 152,61 mp, cu numar cadastral 697, si constructia cu nr. cadastral 697-c1, in suprafata construita la sol de 81,27 mp si in suprafata construita desfasurata de 253,72 m.p, edificata in anul 2006 avand initial regim de inaltime S+P+1 ulterior dobandind in baza Autorizatiei de construire nr. 204/04.06.2008, regim de inaltime S+ P+1+M, dreptul de proprietate nefiind intabulat pentru mansarda

Dosar de executare nr. 171/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR.1

Emisa in data de 24.04.2018 orele 14.00

-Primul termen –

         Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 31.05.2018  orele 11.00 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, primul termen de vanzare la licitatie publica a imobilului situat in Pantelimon, str. Pavel Tkacenko nr. 20, judetul Ilfov, intabulat in C.F nr. 104961, compus din teren in suprafata de 150 mp conform actelor si faptic masurat 152,61 mp, cu numar cadastral 697, si constructia cu nr. cadastral 697-c1, in suprafata construita la sol de 81,27 mp si in suprafata construita desfasurata de 253,72 m.p, edificata in anul 2006 avand initial regim de inaltime  S+P+1 in baza Autorizatiei de construire nr. 20/25.04.2003 eliberata de Primaria Pantelimon, ulterior s-au autorizat lucrari de construire pentru compartimentare pod- mansardare locuinta S+P+1 in baza Autorizatiei de construire nr. 204/04.06.2008, iar constructia a dobandit regim de inaltime S+ P+1+M, dreptul de proprietate nefiind intabulat pentru mansarda.

Imobilul este proprietatea doamnei NEAGU CRISTINA IULIANA,  domiciliata in Pantelimon – 077145, Str. Pavel Tkacenko nr. 20, Judetul Ilfov, in calitate de unic mostenitor legal al defunctilor debitori garanti ipotecari NEAGU Andrei si NEAGU Mariana, ambii cu ultimul domiciliul in Pantelimon – 077145, Str. Pavel Tkacenko nr. 20, Judetul Ilfov, conform Certificatului de mostenitor legal nr. 06/16.02.2016 eliberat de Biroul Notarului Public Domokos Adriana.

         Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expert tehnic Mihai Papasteri este de 102.100 euro(la cursul BNR din data platii).

         Pretul de pornire a licitatiei este de 102.100 euro, (la cursul BNR din data platii).  

         Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE, la dispozitia B.E.J DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC). Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. (art. 844 si art. 768 alin. 2 NCPC). Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. In cazul in care nu va fi oferit pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, pentru care se va face o noua publicatie, iar licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea mobiluiui.Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret. Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate in baza lui, Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia.