Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, sector 2 – apartament 3 camere de 49,72 m.p

Dosar de executare nr. 1362/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.07.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 02.09.2015 orele 12.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a  imobilului – apartamentul nr.55, situat in Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9 , sector 2, identificat cu nr. cadastral 226676-C1-U50  si carte funciara nr. 226676-C1-U50, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 49,72 m.p., impreuna cu cota parte indiviza din suprafata de folosinta comuna si terenul aferent in suprafata de 11,2 m.p., atribuit in folosinta, proprietatea garantilor ipotecari ISRAIL Pompiliu Leontin, cu domiciliul in Bucuresti – 022416, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9, ap. 55, Sector 2 si ISRAIL Elena, cu domiciliul in Baia de Fier – 217030, nr. 1165, Judetul Gorj.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 40.500 (patruzecimiicincisute) euro.

      Pretul de pornire a licitatiei este de 30.375 (treizecimiitreisutesaptezecisicinci) euro (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

      Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Comuna 1 Decembrie, Judetul Ilfov – apartament 3 camere de 76,60 mp

Dosar de executare nr. 20 /2014 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 29.06.2015, de la orele 10:30

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 04.08.2015, orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 2 situat in Comuna 1 Decembrie – 077005, Str. Ion Barbu nr. 9, bl. P8A, sc. 1, Judetul Ilfov,  identificat cu nr. cadastral  48/1;0;2 si C.F nr. 115 UAT 1 Decembrie, compus din trei camere, vestibul, bucatarie, baie, oficiu, camara, debara in suprafata totala de 76,60 mp, impreuna cu cota indiviza de 27,00% din partile si dependintele comune ale imobilului bloc care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor, proprietatea debitoarei TAUBNER Luminita Victoria domiciliata in  Comuna 1 Decembrie – 077005, Str. Ion Barbu nr. 9, bl. P8A, sc. 1, ap. 2,  Judetul Ilfov, impreuna cu terenul cota indiviza aferent in suprafata de 32,67 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei,.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilita prin expertiza tehnica, este de 29.000 (douazecisinouamii) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

Pretul de pornire a licitatiei este de 29.000 (douazecisinouamii) Euro (la cursul BNR din ziua plati). Citeste

Comuna Gruiu, jud. Ilfov – teren de 1.969,26 mp, constructia P+1E de 121 mp

Dosar de executare nr. 1581/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 25.06.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19.08.2015, orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, Str. Ungureni nr. 98, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1764/2 si carte funciara nr. 53304, compus din teren in suprafata de 1.969,26 mp pe care se afla constructia P+1E, in suprafata construita de 121 mp (242 mp suprafata desfasurata) formata din parter compus din garaj, hol, camera, bucatarie, casa scarii, doua terase exterioare, baie, living si o incapere cu destinatia de spatiu depozitare, etaj compus din trei dormitoare, doua bai, birou, hol, casa scarii si doua dresinguri, proprietatea debitoarei S.C. VIRELI SOFT S.R.L., cu sediul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 2, bl. 2A, sc. 2, et. 4, ap. 54, Sector 6.

Valoarea de circulatie a imobilului situat in Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, Str. Ungureni nr. 98, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1764/2 si carte funciara nr. 53304, stabilita prin expertiza tehnica, este de 102.000 (unasutadouamii) Euro (la cursul BNR din data platii), la care se adauga TVA de 24 % in valoare de 7.880,83 Euro calculat pentru terenul construibil de 1786,26 mp, in total suma de 109.881,18 (unasutanouamiioptsuteoptzecisiunusioptsprezececenti) Euro (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 82.410,88 Euro (optzecisidouamiipatrusutezecesioptzecisioptcenti), la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Popesti-Leordeni, jud. Ilfov – apartament una camera de 36,46 mp, teren de 11,5 mp, cota indiviza drum de acces

Dosar de executare nr. 245/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.06.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19.08.2015, orele 11:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica  a dreptului de proprietate asupra imobilelor:

  1. – apartamentul nr. 31, situat in Popesti-Leordeni, Str. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 2, sc. A, et. 5, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 2615/1/2-C2-U31, inscris in cartea funciara nr. 9492, compus din una camera si dependinte (bucatarie, baie, spatiu depozitare si hol), in suprafata de 36,46 mp;
  2. – cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele imobilului si terenul aferent apartamentului, aflat in proprietate, in cota indiviza de 0,41%, cota careia ii corespunde suprafata de 6,028 mp, identificata cu nr. cadastral 2615/1/2, inscrisa in cartea funciara nr. 8235;

III. – Lotul 13/90 (loc parcare nr. 273) compus din teren in suprafata de 11,5 mp, identificat cu nr. cadastral 2615/1/13/90, inscris in cartea funciara nr. 9861;

  1. – cota indiviza de 1/1700 din terenul reprezentand drum de acces in suprafata totala de 10.414 mp, cota careia ii corespunde suprafata de 6,1258 mp, identificata cu cu nr. cadastral 6158, inscrisa in cartea funciara nr. 10930, imobile aflate in proprietatea debitorilor garanti ipotecari ENACHE Marius Laurentiu si ENACHE Elena, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 061966, Str. Valea Ialomitei nr. 4, bl. C11, sc. A, et. 4, ap. 14, Sector 6.

Valoarea de circulatie a intregii proprietati, stabilita prin expertiza tehnica, este de 29.000 (douazecisinouamii) Euro (din care 27.200 (douazecisisaptemiidouasute) Euro valoarea de circulatie a apartamentului  impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 1.800 (unamieoptsute) Euro valoarea de circulatie a locului de parcare).

Pretul de pornire a licitatiei este de 29.000 (douazecisinouamii) Euro, la cursul BNR din data platii (din care 27.200 (douazecisisaptemiidouasute) Euro apartamentul impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 1.800 (unamieoptsute) Euro locul de parcare).

La cererea expresa a creditoarei, si potrivit dispozitiilor art. 508 alin 2 cod procedura civila, vanzarea se va face in acelasi timp pentru toate corpurile de proprietate. Citeste

Slobozia, jud. Ialomita – apartament doua camere si dependinte de 49,20 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.06.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19.08.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei  in suprafata de 12,55 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (FOSTA STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a debitoarei garant ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 20.100 Euro.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 20.100 (douazecimiiosuta) Euro (la cursul BNR din ziua platii). Citeste