Bucuresti, Sector 2 – apartament doua camere si dependinte de 59,12 mp

Dosar de executare nr. 1486/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 04.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2015 orele 13:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 1, situat in  Bucuresti, Str. Pincota nr. 7, bl. 13, sc. 1, parter, Sector 2, cu nr. cadastral 225804-C1-U54 si carte funciara nr. 225804-C1-U54, compus din doua camere si dependinte: bucatarie, camara, baie, oficiu, vestibul, in suprafata utila de 59,12 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar BALACESCU Nicoleta Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Pancota nr. 7, bl. 13, sc. 1, ap. 1, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 52.000 (cincizecisidouamii) Euro.

 Pretul de pornire a licitatiei este de 39.000 (treizecisinouamii) Euro (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 4 – apartament doua camere si dependinte de 40.44 mp,

Dosar de executare nr. 1646/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 25.02.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 26.03.2015 orele 11.00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobiluluiapartament nr 4, situat in Bucuresti, str. Semenic, nr.1, bl.23, et. parter, sector 4, cu nr. cadastral 217610-C1-U39, carte funciara nr. 217610-C1- U39 (provenita din conversia C.F 30560 a UAT Bucuresti Sector 4), compus din 2 (doua) camere si dependinte (vestibul, oficiu, bucatarie, debara, baie) in suprafata utila de 40.44 mp, impreuna cu cota indiviza aferenta de 0.86 % din partile si dependintele comune ale imobilului – bloc care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor, proprietatea debitorului garant ipotecar PRUTEANU D. Marian Daniel, cu domiciliul in Sat Solesti – 737475, Comuna Solesti, Judetul Vaslui, impreuna cu terenul cota indiviza aferent in suprafata de 4.59 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 31.000 ( treizecisiunumii) Euro.

   Pretul de pornire a licitatiei este de 23.250 (douazecisitreidemiidouasutecincizeci) Euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.         Citeste

Bucuresti, Sector 4 – doua camere si dependinte cu o suprafata desfasurata de 47,662 mp

Dosar de executare nr. 1657/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.02.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 26.03.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 3, situat in Bucuresti, Aleea Somesul Mare nr. 6, bl. A 22, sc. 1, parter, Sector 4, fara carte funciara deschisa si fara numar cadastral, compus din doua camere si dependinte  cu o  suprafata desfasurata de 47,662 mp din care suprafata locuibila de 29,90 mp si cota indiviza de 2,17 % din partile si dependintele comune ale imobilului, proprietatea debitoarei ALMASI Magdalena, cu domiciliul in Bucuresti – 041693, Aleea Somesul Mare nr. 6, bl. A 22, sc. 1, ap. 3, Sector 4.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 36.000 (treizecisisasemii) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 36.000 (treizecisisasemii) EURO (la cursul BNR din ziua platii). Citeste

Calarasi, jud. Calarasi – doua camere si dependinte de 50,20 mp

Dosare de executare conexate nr. 235/2012 si 236/2012 ale Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 25.02.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 26.03.2015 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 3, situat in Calarasi, Str. Nufarului nr. 7, bl. I 6 (fost 6), sc. 1, parter, jud. Calarasi, identificat cu nr. cadastral 5-C1-U3, inscris in carte funciara nr. 21198-C1-U8, compus din doua camere si dependinte, in suprafata utila de 50,20 mp din acte, respectiv 48,86 mp din masuratori, impreuna cu cota indiviza de 15,06 mp de teren atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei, proprietatea debitorilor garanti ipotecari ILIE Vasilica, cu domiciliul in Cuza Voda – 917045, Comuna Cuza Voda, Judetul Calarasi si LAZAR Alina, cu domiciliul in Cuza Voda – 917045, Sat Cuza Voda, Judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 20.000 (douazecimii) Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 15.000 (cincisprezecemii) Euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila

Creditorul  insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Slobozia, judetul Ialomita – apartament doua camere si dependinte de 62.00 mp

Dosar de executare nr. 1649/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 18.02.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 31.03.2015 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 18 situat in Slobozia, str. Cuza Voda( fosta Constructorilor), bl.1A, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 9/2;18, Carte Funciara nr. 33378-C1-U1, compus din doua camere si dependinte avand suprafata construita de 62.00 mp si suprafata  utila de 49.72 mp,  impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 8.46 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 16,77 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar PICEAVA N. Aurelia cu domiciliu in Slobozia str.Dealului nr.5, judetul Ialomita si garantului ipotecar PICEAVA Viorel cu domiciliul in Slobozia str. Dealului nr.5, judetul Ialomita.   

       Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500(douazecisidouamiicincisute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul  ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Amara, judetul Ialomita – apartament trei camere si dependinte de 106,16 mp

Dosar de executare nr. 1651/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 18.02.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 31.03.2015 orele 12.00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament nr. 6 situat in Amara, str. A.I. Cuza, bl.E, sc.B, et.1, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 258/2;6, Carte Funciara nr. 20033-C1-U6 provenita din conversia C.F nr. 501 a Loc. Amara, compus din trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp, suprafata utila de 87,26 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului bloc de 9.90 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 46.96 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar CATA D. Marian si garantului ipotecar CATA Rodica ambii cu domiciliul cunoscut in Slobozia, str. Teilor, nr.56,  judetul Ialomita. 

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000(treizecidemii)euro.

           Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) euro, (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

           Creditoarea ipotecara  solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sector 1 – teren de 299 mp si constructie P+1E+M de 119,41 mp

Dosar de executare nr. 108/2014 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.02.2015, de la orele 10:07

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 23.03.2015 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucuresti – 012449, Int. Mandolinei nr. 9, Sector 1, identificat cu nr. cadastral 204900 si carte funciara nr. 204900, imobil aflat in proprietatea debitorilor garanti ipotecari CIURESCU Mihail si CIURESCU Viorica, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 012449, Int. Mandolinei nr. 9, Sector 1, compus din teren in suprafata de 299 mp. si  constructie in regim de P+1E+M in suprafata construita la sol de 119,41 mp. formata din;

– parter in suprafata utila totala  83,62 mp. ( baie, bucatarie, living si camera tehnica);

– etaj in suprafata utila totala de 97,29 mp. (2 bai, dormitoare, camera depozitare si 3 balcoane in suprafata de 5,46 mp;  7,15 mp;si de 4,79 mp. si 1,71 mp casa scarii;

– mansarda in suprafata utila totala 48,44 mp.( baie, camere, casa scarii).

Imobilul prezinta finisaje superioare compuse din: placari cu gresie in zona holului, livingului, grupurilor sanitare si bucatarie, iar in camere parchet, pereti zugraviti cu vopsea lavabila in camere si holuri, iar in grupuri sanitare si bucatarie placari cu faianta, tamplarie interioara din lemn tip celular sau PVC, iar cea exterioara din PVC cu geam termopan, centrala termica si calorifere din otel, scara de acces pe nivele placate cu trepte de lemn si balustrada din lemn masiv, aparate de AC tip split in camere, balcoane cu podele placate cu gresie de exterior si balustrade din panouri metalice, zona camera – centrala termica de la parter are acces direct din curtea imobilului, aceasta avand destinatia de spatiu tehnic si zona gratar spatiu depozitare.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 205.900 Eur (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 154.425 (unasutacincizecisipatrumiipatrusutedouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art.845 alin.8 cod procedura civila.

Creditorul  insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Fetesti, judetul Ialomita – apartament patru camere si dependinte de 95.40 mp

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 28.01.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.03.2015 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003-C1( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

      Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 31.000 (treizecisiunudemii) EURO.

Pretul de pornire a  licitatiei este de 23.250 (douazecisitreidemiidouasutecincizeci) EURO, (la cursul BNR din data   platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul  ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat  imobilul. Citeste

Slobozia, judetul Ialomita – apartament doua camere si dependinte de 62.00 mp

Dosar de executare nr. 1649/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 18.02.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 31.03.2015 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 18 situat in Slobozia, str. Cuza Voda( fosta Constructorilor), bl.1A, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 9/2;18, Carte Funciara nr. 33378-C1-U1, compus din doua camere si dependinte avand suprafata construita de 62.00 mp si suprafata  utila de 49.72 mp,  impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 8.46 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 16,77 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar PICEAVA N. Aurelia cu domiciliu in Slobozia str.Dealului nr.5, judetul Ialomita si garantului ipotecar PICEAVA Viorel cu domiciliul in Slobozia str. Dealului nr.5, judetul Ialomita.   

       Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500(douazecisidouamiicincisute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul  ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 2 – apartament compus din trei camere si dependinte de 49,72 mp

Dosar de executare nr. 1362/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.01.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19.03.2015 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79. Sector 3, vanzarea la licitatie publica a  imobilului – apartamentul nr.55, situat in Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9 , sector 2, identificat cu nr. cadastral 226676-C1-U50  si carte funciara nr. 226676-C1-U50, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 49,72 m.p., impreuna cu cota parte indiviza din suprafata de folosinta comuna si terenul aferent in suprafata de 11,2 m.p., atribuit in folosinta, proprietatea garantilor ipotecari ISRAIL Pompiliu Leontin, cu domiciliul in Bucuresti – 022416, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9, ap. 55, Sector 2 si ISRAIL Elena, cu domiciliul in Baia de Fier – 217030, nr. 1165, Judetul Gorj.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 40.500 (patruzecimiicincisute) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 30.375 (treizecimiitreisutesaptezecisicinci) EURO (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Slobozia, jud. Ialomita – apartament doua camere si dependinte de 49,20 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 19.01.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 17.03.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei in suprafata de 12,55 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (FOSTA STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a garantului ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 21.900 Euro.

           Pretul de pornire a licitatiei este de 16.425 (saisprezecemiipatrusutedouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarearea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila . Citeste

Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, jud. Ilfov – teren de 1.969,26 mp, constructia P+1E de 121 mp

Dosar de executare nr. 1581/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.01.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.03.2015 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, Str. Ungureni nr. 98, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1764/2 si carte funciara nr. 53304, compus din teren in suprafata de 1.969,26 mp pe care se afla constructia P+1E, in suprafata construita de 121 mp (242 mp suprafata desfasurata) formata din parter compus din garaj, hol, camera, bucatarie, casa scarii, doua terase exterioare, baie, living si o incapere cu destinatia de spatiu depozitare, etaj compus din trei dormitoare, doua bai, birou, hol, casa scarii si doua dresinguri, proprietatea debitoarei S.C. VIRELI SOFT S.R.L., cu sediul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 2, bl. 2A, sc. 2, et. 4, ap. 54, Sector 6.

       Pretul de pornire a licitatiei este de 109.764 (unasutanouamiisaptesutesaizecipatru) EURO, la cursul BNR din data platii, din care 65.775 Euro pret constructie, scutit de TVA si 43.989 Euro pret teren cu TVA de 24%., prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 5 – apartament trei camere si dependinte de 62,38

Dosar de executare nr. 1507/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.01.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.03.2015 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 6, situat in Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, sector 5, identificat cu nr. cadastral 224958-C1-U30, intabulat in cartea funciara nr. 224958-C1-U30, compus din trei camere si dependinte in suprafata utila de 62,38 mp (suprafata totala de 70,33 mp), impreuna cu cota indiviza de 2,5938% din suprafata de folosinta comuna a imobilului si terenul in suprafata de 9,63 mp, atribuit in folosinta, proprietatea debitorilor IVAN Cornel Dumitru, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86 , bl. L24 , sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5 si IVAN Cristina, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 270.800 (douasutesaptezecimiioptsute) Lei.

Pretul de pornire a licitatiei este de 203.100 (douasutetreimiiunasuta) Lei, (echivalentul a 46.016,86 Euro la cursul BNR din data emiterii publicatiei) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste