Giurgiu, Judetul Giurgiu – apartament (trei) camere + dependinte in suprafata de 65,08 mp

Dosar de executare nr.693/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 16.07.2014, de la orele 12:30

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 13.08.2014, orele 14:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica imobilul – apartamentul nr.13 situat in Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, et.4, Judetul Giurgiu avand nr. cadastral 151/A/13 si carte funciara 227/XIII/N, compus din 3 (trei) camere + dependinte in suprafata de 65,08 mp., balcon 7.20 mp. si o cota indiviza din teren de 15,69 mp., proprietatea debitorului garant ipotecar BARBU Mihai Ciprian Romeo, cu domiciliul in Giurgiu, B-dul Bucuresti, bl. 54/2D, sc. A, et. 4, ap. 13, Judetul Giurgiu.
Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 24.800 (douazecisipatrumiioptsute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).
Pretul de pornire a licitatiei este de 24.800 (douazecisipatrumiioptsute) Euro (la cursul BNR din ziua plati). Citeste

Bucuresti, Sector 6- apartament 4 (patru) camere si dependinte vu suprafata de utila de 79,60 mp

Dosare de executare conexate nr. 682/2013 si nr. 687/2013 ale Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 14.07.2014, de la orele 12:30

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 13.08.2014, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 5 situat in Bucuresti, Str. Apusului nr. 35, bl.D3, sc.1, et.2, Sector 6, identificat cu nr. cadastral 286/5 si carte funciara nr. 47194, compus din 4 (patru) camere si dependinte (bucatarie, camara, wc, vestibul, baie, degajament si logie = 4,65mp.), cu o suprafata de utila de 79,60 mp. conform actelor (din masuratorile cadastrale a rezultat o suprafata utila de 77,65 mp. si o suprafata totala de 81,91 m.p.) impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune din imobilul bloc, imobil proprietatea debitorilor garanti ipotecari TIGANUS George, cu domiciliul in Bucuresti – 062281, Str. Apusului nr. 35, bl. D3, sc. 1, et. 2, ap. 5, Sector 6 si MIRICA (FOSTA TIGANUS) Oana Alina, cu domiciliul in Bucuresti – 061611, Aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825, sc. 2, et. 5, ap. 68, Sector 6.
Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 68.300 (sasezecisioptmiitreisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).
Pretul de pornire a licitatiei este de 68.300 (sasezecisioptmiitreisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati). Citeste

Amara, judetul Ialomita – apartament trei camere de 87,26 mp

Dosar de executare nr. 1651/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 24.06.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 06.08.2014 orele 13.00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament nr. 6 situat in Amara, str. A.I. Cuza, bl.E, sc.B, et.1, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 258/2;6, Carte Funciara nr. 20033-C1-U6 provenita din conversia C.F nr. 501 a Loc. Amara, compus din trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp, suprafata utila de 87,26 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului bloc de 9.90 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 46.96 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar CATA D. Marian si garantului ipotecar CATA Rodica ambii cu domiciliul cunoscut in Slobozia, str. Teilor, nr.56, judetul Ialomita.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000(treizecimii)euro.
Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) euro, (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.
Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Amara, judetul Ialomita- apartament trei camere si dependinte de 106,16 mp

Dosar de executare nr. 1651/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 24.06.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 06.08.2014 orele 13.00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament nr. 6 situat in Amara, str. A.I. Cuza, bl.E, sc.B, et.1, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 258/2;6, Carte Funciara nr. 20033-C1-U6 provenita din conversia C.F nr. 501 a Loc. Amara, compus din trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp, suprafata utila de 87,26 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului bloc de 9.90 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 46.96 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar CATA D. Marian si garantului ipotecar CATA Rodica ambii cu domiciliul cunoscut in Slobozia, str. Teilor, nr.56, judetul Ialomita.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000(treizecimii)euro.
Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) euro, (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.
Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 3-una camera si dependinte in suprafata utila de 33,41 mp

Dosar de executare nr. 1503/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 10.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 11.08.2014 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 74, situat in Bucuresti, Str. Postasului nr. 2, bl. 1, sc. 1, et. 9, sector 3, cu nr. cadastral 221193-C1-U64 si si carte funciara nr. 221193-C1-U64, compus din una camera si dependinte in suprafata utila de 33,41 mp, impreuna cu cota indiviza din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc si terenul in suprafata de 4,43 mp atribuit in folosinta, proprietatea debitoarei garant ipotecar TUDOR Georgeta, cu domiciliul in Bucuresti – 032263, B-dul Teodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. B, et. 8, ap. 97, Sector 3.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 27.800 (douazecisisaptemiioptsute) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 20.850 (douazecimiioptsutecincizeci) Euro (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform art. 509 alin 5 cod procedura civila.
Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 2 -apartament doua camere si dependinte de 59,12 mp

Dosar de executare nr. 1486/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 10.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 11.08.2014 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 1, situat in Bucuresti, Str. Pincota nr. 7, bl. 13, sc. 1, parter, sector 2, identificat cu nr. cadastral 225804-C1-U54 si carte funciara nr. 225804-C1-U54, compus din doua camere si dependinte: bucatarie, camara, baie, oficiu, vestibul, in suprafata utila de 59,12 mp, impreuna cu dreptul de coproprietate in cota indiviza asupra partilor, dotarilor si utilitatilor comune ale imobilului bloc si terenul in suprafata de 8,65 mp, atribuit in folosinta, proprietatea debitoarei garant ipotecar BALACESCU Nicoleta Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Pancota nr. 7, bl. 13, sc. 1, ap. 1, Sector 2.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 54.700 (cinzecisipatrumiisaptesute) Euro.
Pretul de pornire a licitatiei este de 41.025 (patruzecisiunumiidouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.
Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, jud. Ilfov -teren de 1.969,26 mp pe care se afla constructia P+1E de 121 mp, formata din parter compus din garaj, hol, camera, bucatarie, casa scarii, doua terase exterioare, baie, living si o incapere cu destinatia de spatiu depozitare, etaj compus din trei dormitoare, doua bai, birou, hol, casa scarii si doua dresinguri

Dosar de executare nr. 1581/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 10.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 11.08.2014 orele 13:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, Str. Ungureni nr. 98, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1764/2 si carte funciara nr. 53304, compus din teren in suprafata de 1.969,26 mp pe care se afla constructia P+1E, in suprafata construita de 121 mp (242 mp suprafata desfasurata) formata din parter compus din garaj, hol, camera, bucatarie, casa scarii, doua terase exterioare, baie, living si o incapere cu destinatia de spatiu depozitare, etaj compus din trei dormitoare, doua bai, birou, hol, casa scarii si doua dresinguri, proprietatea debitoarei S.C. VIRELI SOFT S.R.L., cu sediul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 2, bl. 2A, sc. 2, et. 4, ap. 54, Sector 6.
Pretul de pornire a licitatiei este de 109.764 (unasutanouamiisaptesutesaizecipatru) EURO, la cursul BNR din data platii, din care 65.775 Euro pret constructie, scutit de TVA si 43.989 Euro pret teren cu TVA de 24%., prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.
Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Mun. Calarasi, Judetul Calarasi – apartament trei camere si dependinte de 61,06 mp

Dosar de executare nr. 1577/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 09.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.08.2014 orele 10:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 2, situat in Mun. Calarasi, str. Stirbei Voda (Mulsetelului) nr.3, bl. M17 (V3), sc.E, parter, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 558-C5-U2 si carte funciara nr. 20034-C1-U2, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 61,06 mp. si in suprafata totala de 64,51 mp., impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua in cota indiviza din spatiile si dependintele comune ale imobilului care prin natura si/sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, precum si impreuna cu dreptul de folosinta in cota indiviza reprezentand suprafata de 16,13 mp. din terenul aferent apartamentului, proprietatea garantului ipotecar BALAN Carmen Mariana, cu domiciliul in Bucuresti – 041972, Str. Tulnici nr.2, bl.47, sc.2, et.1, ap.43, Sector 4.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 35.000 (treizecisicinciimii) Euro, la cursul BNR din data platii,.
Pretul de pornire a licitatiei este de 26.250 (douazecisisasemiidouasutecincizeci) EURO, la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, sector 2 – apartament 2 camere si dependinte de 60,89 mp

Dosar de executare nr. 255/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 10.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.08.2014 orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 24, situat in Bucuresti, Str. Stolnicul Vasile nr. 8, bl. 28, sc. 2, et. 1, sector 2, cu nr. cadastral 227185-C1-U8 si carte funciara nr. 227185-C1-U8, compus din apartament de 2 camere si dependinte (hol, baie, bucatarie si balcon), in suprafata totala de 60,89 mp (suprafata utila 56,23 mp), proprietatea debitorilor garanti ipotecari BUCA Stefan Marius, si BUCA Florica Larisa, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 023364, Str. Stolnicul Vasile nr. 8, bl. 28, sc. 2, ap. 24, Sector 2.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 48.500 EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 36.375 (treizecisisasemiitreisutesaptezecisicinci) Euro (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.
Creditorul ipotecar insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

I. Popesti-Leordeni, jud. Ilfov-apartament una camera si dependinte de 36,46 mp, II. – cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele, III. – loc parcare, IV. – cota drum de acces de 6,1258 mp

Dosar de executare nr. 245/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 10.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 11.08.2014 orele 11:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a dreptului de proprietate asupra imobilelor:
I. – apartamentul nr. 31, situat in Popesti-Leordeni, Str. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 2, sc. A, et. 5, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 2615/1/2-C2-U31, inscris in cartea funciara nr. 9492, compus din una camera si dependinte (bucatarie, baie, spatiu depozitare si hol), in suprafata de 36,46 mp;
II. – cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele imobilului si terenul aferent apartamentului, aflat in proprietate, in cota indiviza de 0,41%, cota careia ii corespunde suprafata de 6,028 mp, identificata cu nr. cadastral 2615/1/2, inscrisa in cartea funciara nr. 8235;
III. – Lotul 13/90 (loc parcare nr. 273) compus din teren in suprafata de 11,5 mp, identificat cu nr. cadastral 2615/1/13/90, inscris in cartea funciara nr. 9861;
IV. – cota indiviza de 1/1700 din terenul reprezentand drum de acces in suprafata totala de 10.414 mp, cota careia ii corespunde suprafata de 6,1258 mp, identificata cu cu nr. cadastral 6158, inscrisa in cartea funciara nr. 10930, imobile aflate in proprietatea debitorilor garanti ipotecari ENACHE Marius Laurentiu, si ENACHE Elena, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 061966, Str. Valea Ialomitei nr. 4, bl. C11, sc. A, et. 4, ap. 14, Sector 6.
Valoarea de circulatie a intregii proprietati, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 (treizecimii) Euro (din care 28.000 (douazecisioptmii) Euro valoarea de circulatie a apartamentului impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 2.000(douamii) Euro valoarea de circulatie a locului de parcare).
Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) Euro, la cursul BNR din data platii (din care 21.000 (douazecisiunumii) Euro apartamentul impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 1.500 (unamiecincisute) Euro locul de parcare), prin aplicarea reducerii cu 25%, conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Urziceni, Jud. Ialomita -doua camere si dependinte in suprafata utila de 49,85 mp

Dosar de executare nr. 461/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 09.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.08.2014 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 6, situat in Urziceni, Str. Tineretului nr. 6, bl. E1, et.1, Jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 323/6 si carte funciara nr. 20159-C1-U2, compus din doua camere si dependinte in suprafata utila de 49,85 mp. si suprafata construita de 63,56 mp., si dreptul de folosinta asupra cotei de teren aferent apartamentului, proprietatea debitoarei POLEAC Vasilica, cu domiciliul in Urziceni – 925300, Str. Tineretului nr. 4, bl. E1, et. 1, ap. 6, Judetul Ialomita.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 87.510 (optzecisisaptemiicincisutezeces) Lei.
Pretul de pornire a licitatiei este de 65,632,5 (saizecisicincimiisasesutetreizecisidoileisicincibani) Lei, (echivalentul a 14.943,65 Euro la cursul BNR din data emiterii publicatiei) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, sector 5 – apartament trei camere si dependinte de 62,38 mp

Dosar de executare nr. 1507/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 09.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.08.2014 orele 13:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 6, situat in Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, sector 5, identificat cu nr. cadastral 224958-C1-U30, intabulat in cartea funciara nr. 224958-C1-U30, compus din trei camere si dependinte in suprafata utila de 62,38 mp (suprafata totala de 70,33 mp), impreuna cu cota indiviza de 2,5938% din suprafata de folosinta comuna a imobilului si terenul in suprafata de 9,63 mp, atribuit in folosinta, proprietatea debitorilor IVAN Cornel Dumitru, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86 , bl. L24 , sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5 si IVAN Cristina, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 270.800 (douasutesaptezecimiioptsute) Lei.
Pretul de pornire a licitatiei este de 203.100 (douasutetreimiiunasuta) Lei, (echivalentul a 46.243,17 Euro la cursul BNR din data emiterii publicatiei) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Tartasesti, jud. Dambovita – teren arabil intravilan in suprafata de 708 mp

Dosare de executare conexate nr. 156/2011 si dosar nr. 157/2011 ale Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 01.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 06.08.2014, orele 14.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Tartasesti, jud. Dambovita tarla 2, parcela 69/12, cu nr. cadastral 5324 si carte funciara nr. 4091, compus din teren arabil intravilan in suprafata de 708 mp, teren fara drum de acces, imobil aflat in proprietatea debitoarei SERBAN Maria, cu domiciliul in Chitila – 077045, Str. Victoriei nr. 88, Judetul Ilfov.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 47.080 (patruzecisisaptemiioptezeci) Lei.
Pretul de pornire a licitatiei este de 35.310 (treizecisicincimiitreisutezece) Lei, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Branesti, Jud. Ilfov – teren extravilan in suprafata de 23.400 mp

Dosar de executare nr. 200/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 26.06.2013

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 06.08.2014 orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Branesti, Jud. Ilfov, cu nr. cadastral 3700 si carte funciara nr. 4934, compus din teren extravilan in suprafata de 23.400 mp, proprietatea debitoarei PAVEL Maria, cu domiciliul in Branesti – 077030, Str. Doina, nr. 64, Judetul Ilfov.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 42.120 (patruzecisidouamiiunasutadouazeci) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 42.120 (patruzecisidouamiiunasutadouazeci) EURO. Citeste

Tartasesti, jud. Dambovita – teren arabil intravilan in suprafata de 708 mp

Dosare de executare conexate nr. 156/2011 si dosar nr. 157/2011 ale Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 01.07.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 06.08.2014, orele 14.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Tartasesti, jud. Dambovita tarla 2, parcela 69/12, cu nr. cadastral 5324 si carte funciara nr. 4091, compus din teren arabil intravilan in suprafata de 708 mp, teren fara drum de acces, imobil aflat in proprietatea debitoarei SERBAN Maria, cu domiciliul in Chitila – 077045, Str. Victoriei nr. 88, Judetul Ilfov.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 47.080 (patruzecisisaptemiioptezeci) Lei.
Pretul de pornire a licitatiei este de 35.310 (treizecisicincimiitreisutezece) Lei, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, Sector 2 – trei camere si dependinte de 68.85 mp

Dosar de executare nr. 378/2006 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
emisa in data de 29.05.2014, de la orele 10:01

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 23.07.2014, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 14 situat in Bucuresti, Str. Teiul Doamnei Nr. 16, Bloc 2, Scara A, Etaj 3, Sector 2, intabulat in Cartea Funciara nr. 227350-C1-U7, avand nr. Cadastral 227350-C1-U7, compus din trei camere si dependinte, cu o suprafata utila de 68.85 mp, balcon 3.79 mp, teren aferent atribuit in folosinta, proprietatea debitorului IONESCU Octavian, cu domiciliul in Bucuresti – 023582, Str. Teiul Doamnei, nr. 16, bl. 2, sc. A, et. 3, ap. 14, Sector 2.
Pretul de pornire a licitatiei este de 57.000 (cincizecisisaptemii) Euro (la cursul BNR din ziua platii), valoare stabilita prin expertiza tehnica. Citeste