Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov- apartament una camera si dependinte de 36,46 mp, cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele imobilului, loc parcare, drum de acces

Dosar de executare nr. 245/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 21.10.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 09.12.2014 orele 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica  a dreptului de proprietate asupra imobilelor:

I.    – apartamentul nr. 31, situat in Popesti-Leordeni, Str. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 2, sc. A, et. 5, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 2615/1/2-C2-U31, inscris in cartea funciara nr. 9492, compus din una camera si dependinte (bucatarie, baie, spatiu depozitare si hol), in suprafata de  36,46 mp;

II.  – cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele imobilului si terenul aferent apartamentului, aflat in proprietate, in cota indiviza de 0,41%, cota careia ii corespunde suprafata de 6,028 mp, identificata cu nr. cadastral 2615/1/2, inscrisa in cartea funciara nr. 8235;                         

III.   -   Lotul 13/90 (loc parcare nr. 273) compus din teren in suprafata de 11,5 mp, identificat cu nr. cadastral 2615/1/13/90, inscris in cartea funciara nr. 9861;

 IV.  – cota indiviza de  1/1700 din terenul reprezentand drum de acces in suprafata totala de 10.414 mp, cota careia ii corespunde suprafata de 6,1258 mp, identificata cu cu nr. cadastral 6158, inscrisa in cartea funciara nr. 10930, imobile aflate in proprietatea debitorilor garanti ipotecari ENACHE Marius Laurentiu, si ENACHE Elena, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 061966, Str. Valea Ialomitei nr. 4, bl. C11, sc. A, et. 4, ap. 14, Sector 6.

            Valoarea de circulatie a intregii proprietati, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 (treizecimii) Euro (din care 28.000 (douazecisioptmii) Euro valoarea de circulatie a apartamentului  impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 2.000(douamii) Euro valoarea de circulatie a locului de parcare).

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) Euro, la cursul BNR din data platii (din care 21.000 (douazecisiunumii) Euro apartamentul impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 1.500 (unamiecincisute) Euro locul de parcare), prin aplicarea reducerii cu 25%, conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.                                                      

La cererea expresa a creditoarei, si potrivit dispozitiilor art. 508 alin 2 cod procedura civila, vanzarea se va face in acelasi timp pentru toate corpurile de proprietate, iar pretul oferit nu va putea fi mai mic de 75% din valoarea la care au fost evaluate imobilele. Citeste

Bucuresti, sector 3-apartament o camera si dependinte de 33,41 mp

Dosar de executare nr. 1503/2012  al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 21.10.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 25.11.2014 orele 14:00, va avea loc  la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 74, situat in Bucuresti, Str. Postasului nr. 2, bl. 1, sc. 1, et. 9, sector 3, cu nr. cadastral 221193-C1-U64 si si  carte funciara nr. 221193-C1-U64, compus din una camera si dependinte in suprafata utila de 33,41 mp, impreuna cu cota indiviza din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc si terenul in suprafata de 4,43 mp atribuit in folosinta, proprietatea debitoarei garant ipotecar TUDOR Georgeta, cu domiciliul in Bucuresti – 032263, B-dul Teodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. B, et. 8, ap. 97, Sector 3.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 27.800 (douazecisisaptemiioptsute) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 20.850 (douazecimiioptsutecincizeci) Euro (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform art. 509 alin 5 cod procedura civila.

Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sector 6-apartament patru camere si dependinte de 79,60 mp

Dosar de executare nr. 682/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.10.2014, de la orele 15:50

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 25.11.2014, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 5 situat in Bucuresti, Str. Apusului nr. 35, bl.D3, sc.1, et.2, Sector 6, identificat cu nr. cadastral 222009-C1-U14 si  carte funciara nr. 222009-C1-U14, compus din 4 (patru) camere si dependinte (bucatarie, camara, wc, vestibul, baie, degajament si logie = 4,65mp.), cu o suprafata de utila de 79,60 mp. conform actelor (din masuratorile cadastrale a rezultat o suprafata utila de 77,65 mp. si o suprafata totala de 81,91 m.p.) impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune din imobilul bloc,  imobil proprietatea debitorilor garanti ipotecari TIGANUS George, cu domiciliul in Bucuresti – 062281, Str. Apusului nr. 35, bl. D3, sc. 1, et. 2, ap. 5, Sector 6 si MIRICA (FOSTA TIGANUS) Oana Alina, cu domiciliul in Bucuresti – 061611, Aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825, sc. 2, et. 5, ap. 68, Sector 6.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 68.300 (sasezecisioptmiitreisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

            Pretul de pornire a licitatiei este de 51.225 (cincizecisiunamiidouasutedouazecisicinci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

             Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sector 2-apartament trei camere si dependinte de 79,18 mp

Dosar de executare nr. 680/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.10.2014, de la orele 14:30

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 17.11.2014, orele 14:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 67, situat in Bucuresti – 022773, Str. Pancota nr. 7, bl. 13, sc. 3, et. 1, Sector 2, identificat cu nr. cadastral 225804-C1-U78 si carte funciara nr. 225804-C1-U78, compus din  trei camere de locuit si dependinte (vestibul, debara, camara, bucatarie, hol, wc serviciu, baie, balcon) cu o suprafata utila de 74,49 mp. rezultata din masuratori (suprafata utila de 72,35 rezultata din acte) si suprafata totala de 79,18 mp, impreuna cu cota indiviza de 0,72% aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului bloc care prin natura si destinatia  lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor si cota indiviza de 0,72% din terenul aferent imobilului bloc, si cota indiviza aferenta de teren suprafata de 11,18 mp. atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei, imobil proprietatea debitorilor garanti ipotecari ipotecari CONSTANTINICA Lulu, si CONSTANTINICA Elena, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 022773, Str. Pancota nr. 7, bl. 13, sc. 3, et. 1, ap. 67, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 69.400 (saizecisinouamiipatrusute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

 Pretul de pornire a licitatiei este de 52.050 (cincizecisidouamiicincizeci) Euro (la cursul BNR din ziua plati) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea  imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 2-apartament trei camere si dependinte de 59,93 mp.

Dosar de executare nr. 691/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.10.2014, de la orele 11:17

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 25.11.2014, orele 10:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica imobilul – apartamentul nr. 119 situat in Bucuresti – 021184, Sos. Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 3, et. 7, Sector 2, avand nr. cadastral 228019-C1-U49 si carte funciara nr. 228019-C1-U49 compus din  trei camere si dependinte cu o suprafata utila de 59,93 mp. precum si asupra cotei indivize de 0,44% din partile si dependintele imobilului care prin natura si destinatia lor sunt in proprietate comuna, fortata si perpetua cat si asupra suprafetei de 9,08 mp. teren atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei aferent imobilului,  aflat in coproprietatea debitorilor garanti ipotecari GIURCAN Alina, si GIURCAN Dragos, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 021184, Sos. Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 3, et. 7, ap. 119, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 56.700 (cincizecisisasemiisaptesute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

Pretul de pornire a licitatiei este de 42.525 (patruzecisidouamiicincisutedouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din ziua plati) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 4-apartament doua camere si dependinte de 40.44 mp

Dosar de executare nr. 1646/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 09.10.2014

        Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 13.11.2014 orele 12:00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobiluluiapartament nr 4, situat in Bucuresti, str. Semenic, nr.1, bl.23, et. parter, sector 4, cu nr. cadastral 217610-C1-U39, carte funciara nr. 217610-C1- U39 (provenita din conversia C.F 30560 a UAT Bucuresti Sector 4), compus din 2 (doua) camere si dependinte (vestibul, oficiu, bucatarie, debara, baie) in suprafata utila de 40.44 mp, impreuna cu cota indiviza aferenta de 0.86 % din partile si dependintele comune ale imobilului – bloc care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor, impreuna cu terenul cota indiviza aferent in suprafata de 4.59 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei, proprietatea debitorului garant ipotecar PRUTEANU D. Marian Daniel, cu domiciliul in Sat Solesti – 737475, Comuna Solesti, Judetul Vaslui.

        Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 31.000 ( treizecisiunamii) Euro.

        Pretul de pornire a licitatiei este de 31.000 (treizecisiunamii) Eur conform dispozitiilor art. 513 alin. 1 cod procedura civila. Citeste

Slobozia, judetul Ialomita-apartament doua camere de 62.00 mp

 

Dosar de executare nr. 1649/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 13.10.2014

           Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 17.11.2014 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 18 situat in Slobozia, str. Cuza Voda( fosta Constructorilor), bl.1A, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 9/2;18, Carte Funciara nr. 33378-C1-U1, compus din doua camere si dependinte avand suprafata construita de 62.00 mp si suprafata  utila de 49.72 mp,  impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 8.46 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 16,77 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar PICEAVA N. Aurelia cu domiciliu in Slobozia str.Dealului nr.5, judetul Ialomita si garantului ipotecar PICEAVA Viorel cu domiciliul in Slobozia str. Dealului nr.5,  judetul Ialomita.   

           Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 Euro.

   Pretul de pornire a  licitatiei este de 30.000 (treizecidemii) EURO, (la cursul BNR din data platii). Citeste

Urziceni, Jud. Ialomita-apartament 4 camere de 87,07 mp, teren de 41 mp in folosinta,boxa de 27,50 mp

Dosar de executare nr. 459/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 09.10.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 13.11.2014 orele 14:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului  situat in Urziceni, Str. Panduri nr. 32, bl. CS1, sc. B, ap. 1, jud. Ialomita, cu nr. cadastral 50/2;2;1 si carte funciara nr. 20465-C1-U2, compus din apartament de 4 camere in suprafata utila de 87,07 mp, impreuna cu terenul in suprafata de 41 mp, atribuit in folosinta si boxa in suprafata de 27,50 mp, proprietatea debitorilor GRIGORE Virginia, si GRIGORE Radu, ambii cu domiciliul in Urziceni – 925300, Str. Panduri nr. 32, bl. CS1, sc. B, ap. 1, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 58.600 (cinzecisioptdemiisasesute) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 43.950 (patruzecisitreimiinouasutecinzeci) EURO, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform art. 509 cod procedura civila. Citeste

Slobozia, Jud. Ialomita-apartament doua camere si dependinte de 49,20 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 09.10.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 13.11.2014 orele 10:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei  in suprafata de 12,55 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (FOSTA STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a garantului ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 21.900 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 21.900 (douazecisiunumiinouasute) Euro (la cursul BNR din ziua platii). Citeste

Tartasesti, Jud. Dambovita -teren arabil intravilan de 708 mp

Dosar de executare nr. 156/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 08.10.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 11.11.2014, orele 10.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a  imobilului situat in Tartasesti, jud. Dambovita tarla 2, parcela 69/12, cu nr. cadastral 5324 si  carte funciara nr. 4091, compus din  teren arabil  intravilan in suprafata de 708 mp, teren fara drum de acces, imobil aflat in proprietatea debitoarei SERBAN Maria, cu domiciliul in Chitila – 077045, Str. Victoriei nr. 88, Judetul Ilfov.

            Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 47.080 (patruzecisisaptemiioptezeci) Lei.

         Pretul de pornire a licitatiei este de 35.310 (treizecisicincimiitreisutezece) Lei, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.. Citeste

Mun. Calarasi, Judetul Calarasi-apartament trei camere si dependinte de 61,06 mp

Dosar de executare nr. 1577/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 08.10.2014

      Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 05.11.2014 orele 14:00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 2, situat in Mun. Calarasi, str. Stirbei Voda (Mulsetelului) nr.3, bl. M17 (V3), sc.E, parter, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 558-C5-U2 si carte funciara nr. 20034-C1-U2, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 61,06 mp. si in suprafata totala de 64,51 mp., impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua in cota indiviza din spatiile si dependintele comune ale imobilului care prin natura si/sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, precum si impreuna cu dreptul de folosinta in cota indiviza reprezentand suprafata de 16,13 mp. din terenul aferent apartamentului, proprietatea garantului ipotecar BALAN Carmen Mariana, cu domiciliul in Bucuresti – 041972, Str. Tulnici nr.2, bl.47, sc.2, et.1, ap.43,  Sector 4.

       Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 35.000 (treizecisicinciimii) Euro, la cursul BNR din data platii,.

       Pretul de pornire a licitatiei este de 26.250 (douazecisisasemiidouasutecincizeci) EURO, la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

    Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 2-2 camere si dependinte de 60,89 mp

Dosar de executare nr. 255/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 08.10.2014

             Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 05.11.2014 orele 12:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 24, situat in Bucuresti, Str. Stolnicul Vasile nr. 8, bl. 28, sc. 2, et. 1, sector 2, cu nr. cadastral 227185-C1-U8 si carte funciara nr. 227185-C1-U8, compus din apartament de 2 camere si dependinte (hol, baie, bucatarie si balcon), in suprafata totala de 60,89 mp (suprafata utila 56,23 mp), proprietatea debitorilor garanti ipotecari BUCA Stefan Marius, si BUCA Florica Larisa, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 023364, Str. Stolnicul Vasile nr. 8, bl. 28, sc. 2, ap. 24, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 48.500 EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 36.375 (treizecisisasemiitreisutesaptezecisicinci) Euro (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25%  conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

          Creditorul ipotecar  insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Branesti, Jud. Ilfov-teren extravilan de 23.400 mp

Dosar de executare nr. 200/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 07.10.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 05.11.2014 orele 10:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Branesti, Jud. Ilfov, cu nr. cadastral 3700 si carte funciara nr. 4934, compus din teren extravilan in suprafata de 23.400 mp, proprietatea debitoarei PAVEL Maria, cu domiciliul in Branesti – 077030, Str. Doina, nr. 64, Judetul Ilfov.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 42.120 (patruzecisidouamiiunasutadouazeci) EURO.

             Pretul de pornire a licitatiei este de  31.590 (treizecisiunamiicincisutenouazeci) EURO (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform art. 509 cod procedura civila. Citeste

Comuna Gruiu, jud. Ilfov-teren de 1.969,26 mp plus constructia P+1E de 121 mp

Dosar de executare nr. 1581/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 07.10.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 24.10.2014 orele 12:00, va avea loc  la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, Str. Ungureni nr. 98, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1764/2 si carte funciara nr. 53304, compus din teren in suprafata de 1.969,26 mp pe care se afla constructia P+1E, in suprafata construita de 121 mp (242 mp suprafata desfasurata) formata din parter compus din garaj, hol, camera, bucatarie, casa scarii, doua terase exterioare, baie, living si o incapere cu destinatia de spatiu depozitare, etaj compus din trei dormitoare, doua bai, birou, hol, casa scarii si doua dresinguri, proprietatea debitoarei S.C. VIRELI SOFT S.R.L., cu sediul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 2, bl. 2A, sc. 2, et. 4, ap. 54, Sector 6.

        Pretul de pornire a licitatiei este de 109.764 (unasutanouamiisaptesutesaizecipatru) EURO, la cursul BNR din data platii, din care  65.775 Euro pret constructie, scutit de TVA si 43.989 Euro pret teren cu  TVA de 24%., prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Calarasi, Judetul Calarasi-teren de 432,695 mp. si constructii C1 parter de 71.047 mp si C2 – anexa de 11.229 mp, total 82.28 mp.

Dosar de executare nr. 127/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 07.10.2014

       Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 06.11.2014 orele 14:00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr. 35, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 82 si carte funciara nr. 21551, compus din teren in suprafata de 432,695 mp. si constructii C1 parter cu destinatie de locuinta in suprafata de 71.047 mp  si C2 – anexa parter in suprafata de 11.229 mp, cu suprafata totala de 82.28 mp., cele doua imobile sunt unite, avand 3 camere, hol, bucatarie, baie, camara si anexe gospodaresti, proprietatea codebitorilor garanti ipotecari TANASE Aurelian si TANASE Gabriela Mihaela, ambii cu domiciliul in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr. 37, Judetul Calarasi.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 47.800 (patruzecisisaptemiioptsute) Euro (la cursul BNR din data platii).

      Pretul de pornire a licitatiei este de 35.850 (treizecisicincimiioptsutecincizeci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

     Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Alexandria, Judetul Teleorman-1 camera si dependinte in suprafata utila de 32,57 mp

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 02.10.2014

        Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 28.10.2014 orele 12:30 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. Cadastral 57/28, carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman.

       Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 12.000 ( douasprezecemii)euro.

       Pretul de pornire a licitatiei este de 9.000 (nouamii) EUR (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

       Creditoarea ipotecara  solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sector 2 -doua camere si dependinte de 59,12 mp

Dosar de executare nr. 1486/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 06.10.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 06.11.2014 orele 12:00, va avea loc  la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.. 79, Sector 3, , vanzarea la licitatie publica a imobilului -  apartamentul nr. 1, situat in  Bucuresti, Str. Pincota nr. 7, bl. 13, sc. 1, parter, sector 2, identificat cu nr. cadastral 225804-C1-U54 si carte funciara nr. 225804-C1-U54, compus din doua camere si dependinte: bucatarie, camara, baie, oficiu, vestibul, in suprafata utila de 59,12 mp, impreuna cu dreptul de coproprietate in cota indiviza asupra partilor, dotarilor si utilitatilor comune ale imobilului bloc si terenul in suprafata de 8,65 mp, atribuit in folosinta, proprietatea debitoarei garant ipotecar BALACESCU Nicoleta Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Pancota nr. 7, bl. 13, sc. 1, ap. 1, Sector 2. 

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 52.000 (cincizecisidouamii ) Euro.

 Pretul de pornire a licitatiei este de 52.000 (cincizecisidouamii) Euro (la cursul BNR din ziua platii) . Citeste

Bucuresti, sector 2-trei camere si dependinte de 49,72 mp

Dosar de executare nr. 1362/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 06.10.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 06.11.2014 orele 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a  imobilului – apartamentul nr.55, situat in Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9 , sector 2, identificat cu nr. cadastral 226676-C1-U50  si carte funciara nr. 226676-C1-U50, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 49,72  m.p., impreuna cu cota parte indiviza din suprafata de folosinta comuna si terenul aferent in suprafata de 11,2 m.p., atribuit in folosinta, proprietatea garantilor ipotecari ISRAIL Pompiliu Leontin, cu domiciliul in Bucuresti – 022416, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9, ap. 55, Sector 2 si ISRAIL Elena, cu domiciliul in Baia de Fier – 217030, nr. 1165, Judetul Gorj.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 40.500 (patruzecimiicincisute) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 40.500 (patruzecimiicincisute) EURO (la cursul BNR din ziua platii). Citeste

Amara, judetul Ialomita -trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp

Dosar de executare nr. 1651/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 02.10.2014

           Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 28.10.2014 orele 11.00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament nr. 6 situat in Amara, str. A.I. Cuza, bl.E, sc.B, et.1, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 258/2;6, Carte Funciara nr. 20033-C1-U6 provenita din conversia C.F nr. 501 a Loc. Amara, compus din trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp, suprafata utila de 87,26 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului bloc de 9.90 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 46.96 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar CATA D. Marian si garantului ipotecar CATA Rodica ambii cu domiciliul cunoscut in Slobozia, str. Teilor, nr.56,  judetul Ialomita. 

           Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000(treizecimii)euro.

           Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) euro, (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

           Creditoarea ipotecara  solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Calarasi, judetul Calarasi-apartament trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp,

 

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 06.10.2014

           Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 17.11.2014 orele 11:00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi,  identificat cu nr. cadastral 20326-C1-U3, Carte Funciara nr. 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp,  impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 9.80 mp, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si DULEA C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi. 

   Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 34.000 Euro.

   Pretul de pornire a licitatiei este de 34.000 (treizesipatrumii,) EURO, (la cursul BNR din data platii). Citeste

Giurgiu, Judetul Giurgiu-apartament trei camere + dependinte in suprafata de 65,08 mp

Dosar de executare nr. 693/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 03.10.2014, de la orele 09:08

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 24.10.2014, orele 10:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica imobilul apartamentul nr.13 situat in Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, et.4, Judetul Giurgiu, avand nr. cadastral 151/A/13 si carte funciara 30269-C1-U17, compus din 3 (trei) camere + dependinte in suprafata de 65,08 mp., balcon 7.20 mp. si o cota indiviza din teren de 15,69 mp., proprietatea debitorului garant ipotecar BARBU Mihai Ciprian Romeo, cu domiciliul in Giurgiu, B-dul Bucuresti, bl. 54/2D, sc. A, et. 4, ap. 13, Judetul Giurgiu.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 24.800 (douazecisipatrumiioptsute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

             Pretul de pornire a licitatiei este de 18.600 (optsprezecemiisasesute) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

 Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste