Bucuresti, sector 4, compus din teren intravilan de 861 mp,

Dosar de executare nr. 1528/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 10.04.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 15.05.2014 orele 10:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucuresti, Drumul Binelui nr. 234, sector 4, cu nr. cadastral 205050 si carte funciara nr. 205050, compus din teren intravilan in suprafata de 861 mp, proprietatea garantului ipotecar BOICEANU Tudor, cu domiciliul in Bucuresti – 031042, Str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 4, et. 3, ap. 99, Sector 3.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 170.740 (unasutasaptezecimiisaptesutepatruzeci) Lei.
Pretul de pornire a licitatiei este de 128.055 Lei (unasutadouazecisioptmiicincizeci) Lei, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, sector 4, teren intravilan in suprafata de 862 mp

Dosar de executare nr. 1528/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 10.04.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 15.05.2014 orele 11:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucuresti, Drumul Binelui nr. 236, sector 4, identificat cu nr. cadastral 205049 si carte funciara nr. 205049, compus din teren intravilan in suprafata de 862 mp din acte (861 mp din masuratori) , proprietatea garantului ipotecar BOICEANU Tudor, cu domiciliul in Bucuresti – 031042, Str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 4, et. 3, ap. 99, Sector 3.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 170.920 (unasutasaptezecimiinouasutedouazeci) LEI.
Pretul de pornire a licitatiei este de 128.190 (unasutadouazecisioptmiiunasutanouazeci) Lei, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, sector 4, teren intravilan in suprafata de 863 mp

Dosar de executare nr. 1528/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 10.04.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 15.05.2014 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucuresti, Drumul Binelui nr. 238, sector 4, cu nr. cadastral 205048 si carte funciara nr. 205048, compus din teren intravilan in suprafata de 863 mp, proprietatea garantului ipotecar BOICEANU Tudor, cu domiciliul in Bucuresti – 031042, Str. Nerva Traian nr. 12, bl. M37, sc. 4, et. 3, ap. 99, Sector 3.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 37.960 (treizecisisaptemiinouasutesaizeci) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este 28.470 (douazecisioptmiipatrusutesaptezeci) Euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, sector 3, una camera si dependinte de 33,41 mp,

Dosar de executare nr. 1503/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 08.04.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 27.05.2014 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 74, situat in Bucuresti, Str. Postasului nr. 2, bl. 1, sc. 1, et. 9, sector 3, cu nr. cadastral 221193-C1-U64 si si carte funciara nr. 221193-C1-U64, compus din una camera si dependinte in suprafata utila de 33,41 mp, impreuna cu cota indiviza din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc si terenul in suprafata de 4,43 mp atribuit in folosinta, proprietatea debitoarei garant ipotecar TUDOR Georgeta, cu domiciliul in Bucuresti – 032263, B-dul Teodor Pallady nr. 18, bl. M5, sc. B, et. 8, ap. 97, Sector 3.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 27.800 (douazecisisaptemiioptsute) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 20.850 (douazecimiioptsutecincizeci) Euro (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, Sector 3, apartament de 3 camere de 64,95 mp

Dosar de executare nr. 248/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 09.04.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 28.05.2014 orele 14:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul 33 situat in Bucuresti, Str. Patulului nr. 2A, bl. 27, sc. 1, et. 9, Sector 3, cu nr. cadastral 220472-C1-U19 si carte funciara nr. 220472-C1-U19, compus din apartament de 3 camere, vestibul, culoar, sas, baie, grup sanitar, bucatarie, balcon, in suprafata utila de 64,95 mp, balcon 6,52 mp, impreuna cu cota indiviza de 1,32% din partile si dependintele comune imobilului-bloc si terenul in suprafata de 10,45 mp atribuit in folosinta, proprietatea debitorului garant ipotecar GHERMAN Cristian, cu domiciliul in Bucuresti – 021624, Sos. Pantelimon nr. 357, bl. B1, sc. A, ap. 54, Sector 2, si a garantilor ipotecari GHERMAN Liviu Teodor, cu domiciliul in Bucuresti – 021624, Sos. Pantelimon nr. 357, bl. B1, sc. A, et. 14, ap. 54, Sector 2 si COANDA (actuala GHERMAN) Corina, cu domiciliul in Bucuresti – 032377, Str. Patulului nr. 2A, bl. 27, sc. 1, et. 8, ap. 29, Sector 3.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 60.400 (saizecidemiipatrusute) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei a fost redus este 45.300 (patruzecisicincimiitreisute) Euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii cu 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, Sector 2, apatament de 2 camere si dependinte de 60,89 mp

Dosar de executare nr. 255/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 09.04.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 28.05.2014 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului imobilului – apartamentul nr. 24, situat in Bucuresti, Str. Stolnicul Vasile nr. 8, bl. 28, sc. 2, et. 1, sector 2, cu nr. cadastral 227185-C1-U8 si carte funciara nr. 227185-C1-U8, compus din apartament de 2 camere si dependinte (hol, baie, bucatarie si balcon), in suprafata totala de 60,89 mp (suprafata utila 56,23 mp), proprietatea debitorilor garanti ipotecari BUCA Stefan Marius, si BUCA Florica Larisa, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 023364, Str. Stolnicul Vasile nr. 8, bl. 28, sc. 2, ap. 24, Sector 2.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 48.500 EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 36.375 (treizecisisasemiitreisutesaptezecisicinci) Euro (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

terenul extravilan padure de 10.000 mp in Bucuresti, Aleea Teisani, Padure Trup Teisani, sector 1

Dosar de executare nr. 564/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 09.04.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 14.05.2014, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – terenul extravilan in suprafata de 10.000 mp din acte (si 9.807,17 mp din masuratori), situat in Bucuresti, Aleea Teisani, Padure Trup Teisani, tarla 475, parcela 4, sector 1, avand numar cadastral 216093 (numar cadastral vechi 14841) si carte funciara nr. 216093 (provenita prin conversia de pe hartie a C.F. vechi nr. 56288), proprietatea debitorului GRASU Carlo-Mihai, cu domiciliul in Sat Sanpetru – 507190, Str. Uranus nr. 5, ap. M 2, Comuna Sanpetru, Judetul Brasov.
Pretul de pornire a licitatiei este de 93.750 (nouazecisitreimiisaptesutecincizeci) Euro, la cursul BNR din ziua platii, fiind redus prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod proc. Civ. Citeste

Amara, judetul Ialomita trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp

Dosar de executare nr. 1651/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 28.03.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 13.05.2014 orele 14:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament nr. 6 situat in Amara, str. A.I. Cuza, bl.E, sc.B, et.1, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 258/2;6, Carte Funciara nr. 20033-C1-U6 provenita din conversia C.F nr. 501 a Loc. Amara, compus din trei camere si dependinte cu suprafata construita de 106,16 mp, suprafata utila de 87,26 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului bloc de 9.90 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 46.96 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar CATA D. Marian si garantului ipotecar CATA Rodica ambii cu domiciliul cunoscut in Slobozia, str. Teilor, nr.56, judetul Ialomita.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 Euro.
Pretul de pornire a licitatiei este de 30.000 (treizecimii,) EURO, (la cursul BNR din data platii). Citeste

Bucuresti, Str. Ionescu Gheorghe, sector 4- doua camere si dependinte de 51,23 mp

Dosar de executare nr. 1522/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 02.04.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 28.04.2014 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 69, situat in Bucuresti, Str. Ionescu Gheorghe nr. 13, bl. 136, sc. 2, et. 3, sector 4, cu nr. cadastral 217825-C1-U3 si carte funciara nr. 217825-C1-U3, compus din doua camere si dependinte in suprafata utila de 51,23 mp, impreuna cu cota indiviza de 1,20% din partile si dependintele comune ale imobilului si terenul aferent indiviz in suprafata de 6,66 mp, proprietatea garantilor ipotecari VIJU Remus Dan, cu domiciliul in Bucuresti -042038, Str. Ionescu Gheorghe nr. 13, bl. 136, sc. 2, et. 3, ap. 69, Sector 4 si VIJU Cristina Elisabeta, cu domiciliul in Bucuresti – 042038, Str. Ionescu Gheorghe nr. 13, bl. 136, sc. 2, et. 3, ap. 69, Sector 4.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 50.500 (cinzecidemiicincisute) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 37.875 (treizeci sisaptemiioptsutesaptezecisicinci) Euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii cu 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

I. Popesti-Leordeni, jud. Ilfov, apartament una – camera si dependinte de 36,46, II.cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele imobilului si terenul aferent III. – loc parcare de 11,5 mp, IV. cota indiviza de 1/1700 drum acces

Dosar de executare nr. 245/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 02.04.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 28.04.2014 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a dreptului de proprietate asupra imobilelor:
I. – apartamentul nr. 31, situat in Popesti-Leordeni, Str. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 2, sc. A, et. 5, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 2615/1/2-C2-U31, inscris in cartea funciara nr. 9492, compus din una camera si dependinte (bucatarie, baie, spatiu depozitare si hol), in suprafata de 36,46 mp;
II. – cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele imobilului si terenul aferent apartamentului, aflat in proprietate, in cota indiviza de 0,41%, cota careia ii corespunde suprafata de 6,028 mp, identificata cu nr. cadastral 2615/1/2, inscrisa in cartea funciara nr. 8235;
III. – Lotul 13/90 (loc parcare nr. 273) compus din teren in suprafata de 11,5 mp, identificat cu nr. cadastral 2615/1/13/90, inscris in cartea funciara nr. 9861;
IV. – cota indiviza de 1/1700 din terenul reprezentand drum de acces in suprafata totala de 10.414 mp, cota careia ii corespunde suprafata de 6,1258 mp, identificata cu cu nr. cadastral 6158, inscrisa in cartea funciara nr. 10930, imobile aflate in proprietatea debitorilor garanti ipotecari ENACHE Marius Laurentiu, si ENACHE Elena, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 061966, Str. Valea Ialomitei nr. 4, bl. C11, sc. A, et. 4, ap. 14, Sector 6.
Valoarea de circulatie a intregii proprietati, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 (treizecimii) Euro (din care 28.000 (douazecisioptmii) Euro valoarea de circulatie a apartamentului impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 2.000(douamii) Euro valoarea de circulatie a locului de parcare).
Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) Euro, la cursul BNR din data platii (din care 21.000 (douazecisiunumii) Euro apartamentul impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 1.500 (unamiecincisute) Euro locul de parcare), prin aplicarea reducerii cu 25%, conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Calarasi, Judetul Calarasi- teren de 432,695 mp. si constructii C1 parter de 71.047 mp si C2 – anexa parter de 11.229 mp

Dosar de executare nr. 127/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 27.03.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 29.04.2014 orele 14:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr.35, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 82 si carte funciara nr. 21551, compus din teren in suprafata de 432,695 mp. si constructii C1 parter cu destinatie de locuinta in suprafata de 71.047 mp si C2 – anexa parter in suprafata de 11.229 mp, cu suprafata totala de 82.28 mp., cele doua imobile sunt unite, avand 3 camere, hol, bucatarie, baie, camara si anexe gospodaresti, proprietatea codebitorilor garanti ipotecari TANASE Aurelian si TANASE Gabriela Mihaela, ambii cu domiciliul in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr. 37, Judetul Calarasi.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 47.800 (patruzecisisaptemiioptsute) Euro.
Pretul de pornire a licitatiei este de 47.800 (patruzecisisaptemiioptsute) Euro. Citeste

Bucuresti, Sector 6-P+1E+Pod

Dosar de executare nr. 1495/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 18.03.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 13.05.2014 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului P+1E+Pod, situat in Bucuresti, Str. Fumureni nr. 35A, Sector 6, proprietatea debitorilor DRUGA Aurelia si DRUGA Dumitru, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 060644, Str. Fumureni nr. 35A, Sector 6.
Vanzarea se va face pe corpuri de proprietate astfel:
Lotul 1 – parterul constructiei, cu o suprafata utila de 125,5 mp si teren in cota indiviza de 300 mp, teren din suprafata totala de 600 mp, pe care se afla constructia, identificat cu nr. cadastral 210206, inscris in Cartea Funciara nr. 210206, pentru pretul de pornire de 101.593,5 Euro (la cursul BNR din data platii) fiind stabilit prin expertiza tehnica si redus cu 25% conform dispoziiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila,
Lotul 2 – mansarda constructiei, in fapt etaj + pod, cu o suprafata utila de 142,19 mp si teren in cota indiviza de 300 mp, teren din suprafata totala de 600 mp, pe care se afla constructia, identificat cu nr. cadastral 210208, inscris in Cartea funciara nr. 210208, pentru pretul de pornire de 87.641,25 Euro (la cursul BNR din data platii) fiind stabilit prin expertiza tehnica si redus cu 25% conform dispoziiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.
Anexa C2 – garaj, in suprafata construita la sol de 23 mp, detinut in baza Autorizatiei de construire nr. 62/13.02.2007, fara nr. cadastral si fara carte funciara, pentru pretul de pornire de 10.155 Euro (la cursul BNR din data platii) fiind stabilit prin expertiza tehnica si redus cu 25% conform dispoziiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

cota de 3/6 din apartament situat in Bucuresti, Sector 2 de patru camere si dependinte, suprafata de 79,71 mp

Dosar de executare nr. 57/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 12.03.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 16.04.2014, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, Sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a cotei de 3/16 din imobilul – apartamentul nr. 16 situat in Bucuresti, Sos. Stefan cel Mare nr. 12, bl. 18, sc. A, et. 4, Sector 2, compus din patru camere si dependinte, cu suprafata utila de 79,71 mp, balcon de 5,26 mp, balcon de 4,22 mp, teren aferent in suprafata de 7,14 mp atribuit in folosinta, avand numar cadastral 225707-C1-U49 si carte funciara deschisa cu nr. 225707-C1-U49, cota-parte indiviza aflata in proprietatea debitorului POPESCU Dan George, cu domiciliul in Bucuresti – 041673, Str. Covasna nr. 21, bl. F 2, sc. 1, et. 3, ap. 8, Sector 4, restul de cota parte indiviza de 10/16 apartinand tertului Popescu Gheorghe si cota parte indiviza de 3/16 apartinand tertului Popescu Dumitrica Silviu Gabriel.
Valoarea de circulatie a cotei de 3/16 din imobil a fost stabilita prin expertiza tehnica la suma de 13.312,50 EURO (treisprezecemiitreisutedoisprezece euro si cincizeci eurocenti) la cursul BNR din ziua platii.
Pretul de pornire a licitatiei este de 9.984,37 (nouamiinouasuteoptzecisipatru euro si treizecisisapte eurocenti) la cursul BNR din ziua platii, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Corbeanca, jud Ilfov, teren intravilan de 607 mp si cota de ¼ din drumul de acces

Dosar de executare nr. 243/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 13.03.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 15.04.2014 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Corbeanca, Str. Medierii nr. 10, Lot 4, tarlaua 11, parcela 485/5, jud Ilfov, identificat cu nr. cadastral 2687/4 si carte funciara nr. 7372, compus din teren intravilan in suprafata de 607 mp, impreuna cu cota de ¼ din drumul de acces identificat cu nr. cadastral 2687/5 si carte funciara nr. 7373, proprietatea debitorului DINU – PUSCA Ioan, cu domiciliul in Otopeni – 075100, Calea Bucurestilor nr. 86, bl. A1-2 B, sc. 1, et. 2, ap. 5, Judetul Ilfov.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 31.600 (treizecisiunudemiisasesute) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 23.700 (douazecisitreimiisaptesute) EURO (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.
Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Urziceni, Jud. Ialomita- doua camere si dependinte de 49,85 mp si dreptul de folosinta asupra cotei de teren aferent apartamentului,

Dosar de executare nr. 461/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 06.03.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 29.04.2014 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 6, situat in Urziceni, Str. Tineretului nr. 6, bl. E1, et.1, Jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 323/6 si carte funciara nr. 20159-C1-U2, compus din doua camere si dependinte in suprafata utila de 49,85 mp. si suprafata construita de 63,56 mp., si dreptul de folosinta asupra cotei de teren aferent apartamentului, proprietatea debitoarei POLEAC Vasilica, cu domiciliul in Urziceni – 925300, Str. Tineretului nr. 4, bl. E1, et. 1, ap. 6, Judetul Ialomita.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 87.510 (optzecisisaptemiicincisutezeces) Lei.
Pretul de pornire a licitatiei este de 87.510, (optzecisisaptemiicincisutezece) LEI. Citeste

Mun. Calarasi, Judetul Calarasi,trei camere si dependinte, suprafata utila de 61,06 mp

Dosar de executare nr. 1577/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 06.03.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 29.04.2014 orele 10:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 2, situat in Mun. Calarasi, str. Stirbei Voda (Mulsetelului) nr.3, bl. M17 (V3), sc.E, parter, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 558-C5-U2 si carte funciara nr. 20034-C1-U2, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 61,06 mp. si in suprafata totala de 64,51 mp., impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua in cota indiviza din spatiile si dependintele comune ale imobilului care prin natura si/sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, precum si impreuna cu dreptul de folosinta in cota indiviza reprezentand suprafata de 16,13 mp. din terenul aferent apartamentului, proprietatea garantului ipotecar BALAN Carmen Carmen Mariana, cu domiciliul in Bucuresti – 041972, Str. Tulnici nr.2, bl.47, sc.2, et.1, ap.43, Sector 4.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 35.000 (treizecisicinciimii) Euro, la cursul BNR din data platii,.
Pretul de pornire a licitatiei este de 35.000 (treizecisicincimii,) EURO, la cursul BNR din data platii. Citeste

Urziceni, jud. Ialomita-apartament 4 camere de 87,07 mp, teren de 41 mp si boxa de 27,50 mp

Dosar de executare nr. 459/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 07.02.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.05.2014 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Urziceni, Str. Panduri nr. 32, bl. CS1, sc. B, ap. 1, jud. Ialomita, cu nr. cadastral 50/2;2;1 si carte funciara nr. 20465-C1-U2, compus din apartament de 4 camere in suprafata utila de 87,07 mp, impreuna cu terenul in suprafata de 41 mp, atribuit in folosinta si boxa in suprafata de 27,50 mp, proprietatea debitorilor GRIGORE Virginia, si GRIGORE Radu, ambii cu domiciliul in Urziceni – 925300, Str. Panduri nr. 32, bl. CS1, sc. B, ap. 1, Judetul Ialomita.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 58.600 (cinzecisioptdemiisasesute) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 43.950 (patruzecisitreimiinouasutecinzeci) EURO, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform art. 509 cod procedura civila. Citeste

Calarasi,jud. Calarasi-doua camere si dependinte, in suprafata utila de 50,20 mp si cota indiviza de 15,06 mp de teren

Dosare de executare conexate nr. 235/2012 si 236/2012 ale Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA
Emisa in data de 06.02.2014

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.05.2014 orele 10:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, B-dul. I.C. Bratianu nr. 39, bl. P6, sc. 2, et. 2, ap. 20, sector 3, interfon 20, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 3, situat in Calarasi, Str. Nufarului nr. 7, bl. I 6 (fost 6), sc. 1, parter, jud. Calarasi, identificat cu nr. cadastral 5-C1-U3, inscris in carte funciara nr. 21198-C1-U8, compus din doua camere si dependinte, in suprafata utila de 50,20 mp din acte, respectiv 48,86 mp din masuratori, impreuna cu cota indiviza de 15,06 mp de teren atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei, proprietatea debitorilor garanti ipotecari ILIE Vasilica, cu domiciliul in Cuza Voda – 917045, Comuna Cuza Voda, Judetul Calarasi si LAZAR Alina, cu domiciliul in Cuza Voda – 917045, Sat Cuza Voda, Judetul Calarasi.
Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 25.000 (douazecisicincidemii) EURO.
Pretul de pornire a licitatiei este de 18.750 (optisprezecemiisaptesutecinzeci) EURO (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 cod procedura civila.
Creditorul ipotecar insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75 % din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste