Bucuresti, Sector 4 – apartament doua camere si dependinte de 47,662 mp

Dosar de executare nr. 1657/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 26.03.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 30.04.2015, orele 13:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 3, situat in Bucuresti, Aleea Somesul Mare nr. 6, bl. A 22, sc. 1, parter, Sector 4, fara carte funciara deschisa si fara numar cadastral, compus din doua camere si dependinte  cu o  suprafata desfasurata de 47,662 mp din care suprafata locuibila de 29,90 mp si cota indiviza de 2,17 % din partile si dependintele comune ale imobilului, proprietatea debitoarei ALMASI Magdalena, cu domiciliul in Bucuresti – 041693, Aleea Somesul Mare nr. 6, bl. A 22, sc. 1, ap. 3, Sector 4.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 36.000 (treizecisisasemii) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 27.000 (douazecisisaptemii) EURO (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 cod procedura civila.

Executarea silita se face la cererea creditoarei ASOCIATIA DE PROPRIETARI BL. A 22, CIF: 16928395, cu sediul in Bucuresti – 041693, Aleea Somesul Mare nr. 6, bl. A 22, Sector 4 si cu sediul ales la S.C.A. LOVIN si ASOCIATII cu sediul in Bucuresti, str. Louis Blanc nr. 2, bl. i1, sc. 1, et. 6, ap. 31, Sector 1, pentru recuperarea creantei de 7.278,41 lei, compusa din suma de 6.478,41 Lei reprezentand cote de intretinere restante pentru perioada mai 2010 – august 2011, fond de rulment, fond de reparatii si penalitati de intarziere si din suma de 800,00 Lei reprezentand cheltuieli de judecata, in baza titlurilor executorii – Sentinta Civila nr. 5163 pronuntata la data de 18.06.2012 de catre Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, in dosarul nr. 30684/4/2011, Proces Verbal de stabilire cheltuieli executare din data de 05.03.2013, Proces Verbal de stabilire cheltuieli executare silita suplimentare din data de 21.11.2014, Proces Verbal de stabilire cheltuieli executare silita suplimentare din data de 20.02.2015, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare silita, al caror cuantum se va stabili la terminarea executarii. Citeste

Bucuresti, Sector 1 – teren de 299 mp si constructie P+1E+M de 119,41 mp (compusa din parter de 83,62 mp, etaj de 97,29 mp si mansarda de 48,44 mp)

Dosar de executare nr. 108/2014 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 26.03.2015, de la orele 10:07

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 22.04.2015 orele 13:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Bucuresti – 012449, Int. Mandolinei nr. 9, Sector 1, identificat cu nr. cadastral 204900 si carte funciara nr. 204900, imobil aflat in proprietatea debitorilor garanti ipotecari CIURESCU Mihail si CIURESCU Viorica, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 012449, Int. Mandolinei nr. 9, Sector 1, compus din teren in suprafata de 299 mp. si  constructie in regim de P+1E+M in suprafata construita la sol de 119,41 mp. formata din;

– parter in suprafata utila totala  83,62 mp. ( baie, bucatarie, living si camera tehnica);

– etaj in suprafata utila totala de 97,29 mp. (2 bai, dormitoare, camera depozitare si 3 balcoane in suprafata de 5,46 mp;  7,15 mp; si de 4,79 mp. si 1,71 mp. casa scarii;

– mansarda in suprafata utila totala 48,44 mp.( baie, camere, casa scarii).

Imobilul prezinta finisaje superioare compuse din: placari cu gresie in zona holului, livingului, grupurilor sanitare si bucatarie, iar in camere parchet, pereti zugraviti cu vopsea lavabila in camere si holuri, iar in grupuri sanitare si bucatarie placari cu faianta, tamplarie interioara din lemn tip celular sau PVC, iar cea exterioara din PVC cu geam termopan, centrala termica si calorifere din otel, scara de acces pe nivele placate cu trepte de lemn si balustrada din lemn masiv, aparate de AC tip split in camere, balcoane cu podele placate cu gresie de exterior si balustrade din panouri metalice, zona camera – centrala termica de la parter are acces direct din curtea imobilului, aceasta avand destinatia de spatiu tehnic si zona gratar spatiu depozitare.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 205.900 Eur (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 154.425 (unasutacincizecisipatrumiipatrusutedouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art.845 alin.8 cod procedura civila.

Creditorul  insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 2 – apartament trei camere si dependinte de 49,72 mp

Dosar de executare nr. 1362/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 19.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.05.2015 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a  imobilului – apartamentul nr.55, situat in Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9 , sector 2, identificat cu nr. cadastral 226676-C1-U50  si carte funciara nr. 226676-C1-U50, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 49,72 m.p., impreuna cu cota parte indiviza din suprafata de folosinta comuna si terenul aferent in suprafata de 11,2 m.p., atribuit in folosinta, proprietatea garantilor ipotecari ISRAIL Pompiliu Leontin, cu domiciliul in Bucuresti – 022416, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9, ap. 55, Sector 2 si ISRAIL Elena, cu domiciliul in Baia de Fier – 217030, nr. 1165, Judetul Gorj.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 40.500 (patruzecimiicincisute) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 30.375 (treizecimiitreisutesaptezecisicinci) EURO (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Slobozia, jud. Ialomita – apartament doua camere si dependinte de 49,20 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 17.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.05.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei  in suprafata de 12,55 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (FOSTA STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a garantului ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 21.900 Euro.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 16.425 (saisprezecemiipatrusutedouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarearea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Popesti-Leordeni, jud. Ilfov – apartament una camera si dependinte de 36,46 mp, loc parc de 11,5 mp

Dosar de executare nr. 245/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 18.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.05.2015 orele 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica  a dreptului de proprietate asupra imobilelor:

  1. – apartamentul nr. 31, situat in Popesti-Leordeni, Str. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 2, sc. A, et. 5, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 2615/1/2-C2-U31, inscris in cartea funciara nr. 9492, compus din una camera si dependinte (bucatarie, baie, spatiu depozitare si hol), in suprafata de 36,46 mp;
  2. -cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele imobilului si terenul aferent apartamentului, aflat in proprietate, in cota indiviza de 0,41%, cota careia ii corespunde suprafata de 6,028 mp, identificata cu nr. cadastral 2615/1/2, inscrisa in cartea funciara nr. 8235;

III. – Lotul 13/90 (loc parcare nr. 273) compus din teren in suprafata de 11,5 mp, identificat cu nr. cadastral 2615/1/13/90, inscris in cartea funciara nr. 9861;

  1. – cota indiviza de 1/1700 din terenul reprezentand drum de acces in suprafata totala de 10.414 mp, cota careia ii corespunde suprafata de 6,1258 mp, identificata cu cu nr. cadastral 6158, inscrisa in cartea funciara nr. 10930, imobile aflate in proprietatea debitorilor garanti ipotecari ENACHE Marius Laurentiu, si ENACHE Elena, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 061966, Str. Valea Ialomitei nr. 4, bl. C11, sc. A, et. 4, ap. 14, Sector 6.

            Valoarea de circulatie a intregii proprietati, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 (treizecimii) Euro (din care 28.000 (douazecisioptmii) Euro valoarea de circulatie a apartamentului  impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 2.000(douamii) Euro valoarea de circulatie a locului de parcare).

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) Euro, la cursul BNR din data platii (din care 21.000 (douazecisiunumii) Euro apartamentul impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 1.500 (unamiecincisute) Euro locul de parcare), prin aplicarea reducerii cu 25%, conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.                                                      

La cererea expresa a creditoarei, si potrivit dispozitiilor art. 508 alin 2 cod procedura civila, vanzarea se va face in acelasi timp pentru toate corpurile de proprietate, iar pretul oferit nu va putea fi mai mic de 75% din valoarea la care au fost evaluate imobilele. Citeste

Bucuresti, Sector 4 – apartament doua camere si dependinte de 35,98 mp

Dosar de executare nr. 258/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 17.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 22.04.2015 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului –  apartamentul nr. 37, situat in Bucuresti, Aleea Uioara nr. 6, bl. 54, sc.B, et. 4,  Sector 4 , identificat cu nr. cadastral 218139-C1-U31 si carte funciara nr. 218139-C1-U31, compus din doua camere si dependinte in suprafata de 35,98 mp, impreuna cu cota parte indiviza de 1,73% din dreptul de proprietate asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de 9,60 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar AMARASCU Nicusor, cu domiciliul in Popesti-Leordeni – 077160, Str. Cicoarei nr. 8, Judetul Ilfov si a garantului ipotecar AMARASCU Georgiana , cu domiciliul in Bucuresti – 040975, Aleea Calinesti nr. 18, bl. C 17, sc. 4, et. 4, ap. 59, Sector 4.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000  (treizecimii) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) EURO, la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

          Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Fetesti, judetul Ialomita- apartament patru camere si dependinte de 95.40 mp

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 10.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 22.04.2015 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003-C1( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 31.000 (treizecisiunudemii) euro.

Pretul de pornire a  licitatiei este de 23.250 (douazecisitreidemiidouasutecincizeci) euro, (la cursul BNR din data   platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat  imobilul. Citeste

Calarasi, judetul Calarasi- apartament trei camere si dependinte de 75,46 mp

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 03.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2015 orele 12:00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi,  identificat cu nr. cadastral 20326-C1-U3, Carte Funciara nr. 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp,  impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si DULEA C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 34.000( treizecisipatrumii) Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 25.500(douazecisicincimiicincisute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul  ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Alexandria, Judetul Teleorman – apartament o camera si dependinte de 32,57 mp

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 03.03.2015

 Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2015 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament nr. 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. cadastral 57/28, Carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 12.000 ( douasprezecemii)euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 9.000 (nouamii) EUR (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

       Creditoarea ipotecara solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sector 2 – apartament doua camere si dependinte de 59,12 mp

Dosar de executare nr. 1486/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 04.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2015 orele 13:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 1, situat in  Bucuresti, Str. Pincota nr. 7, bl. 13, sc. 1, parter, Sector 2, cu nr. cadastral 225804-C1-U54 si carte funciara nr. 225804-C1-U54, compus din doua camere si dependinte: bucatarie, camara, baie, oficiu, vestibul, in suprafata utila de 59,12 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar BALACESCU Nicoleta Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Pancota nr. 7, bl. 13, sc. 1, ap. 1, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 52.000 (cincizecisidouamii) Euro.

 Pretul de pornire a licitatiei este de 39.000 (treizecisinouamii) Euro (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste