VANZARE BUNURI MOBILE

Dosar de executare nr. 35/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

Nr. 35/2015/19.05.2016

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA

emisa in data de 19.05.2016, de la orele 14:00

 

Prin prezenta publicatie de vanzare mobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 09.06.2016, orele 12:30, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:

 

 • Doua boxe Technics SB-T100, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Egalizator Ultra – Dync Pro Behringer model DSP 9024, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Receiver Technics SA – EX 140, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Ultra Voice Pro model VX 2000 procesor de voce, marca Behringer VX 2000, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Mixer DEX model BSM 622 MKIII, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Mixer Behringer MX 802A, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • Monitor LCD Philips 150S, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Monitor Horizon 17 ’’ – 7004L, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 200 Lei
 • CD Player Technics SL-PG390, cu pretul de incepere al licitatiei de 75 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 150 Lei
 • Computer Core 2 Duo si sursa UPS, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 300 Lei
 • Microfon SENNHEISER cu casti – E835S, cu pretul de incepere al licitatiei de 50 Lei;
 • Valoarea de circulatie stabilita prin expertiza tehnica este de 100 Lei

 

aflate la adresa din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, bunurile apartinand debitoarei S.C. ECO BUSINESS S.R.L., CUI: RO 15093423, J34/432/2002, cu sediul in Rosiori de Vede – 145100, Str. Mihail Kogalniceanu, bl. L 11, ap. 72, Judetul Teleorman.

Valoarea de circulatie a bunurilor mobile este stabilita prin expertiza tehnica.

Valoarea totala a bunurilor mobile scoase la licitatie este de 1.150 (omieosutacincizeci) Lei. Citeste

Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, ap. 13, et.4, Judetul Giurgiu – apartament 3 (trei) camere in suprafata de 65,08 mp

Dosar de executare nr. 693/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 11.05.2016, de la orele 14.45

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 09.06.2016, orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica imobilul apartamentul nr.13 situat in Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, et.4, Judetul Giurgiu, avand nr. cadastral 151/A/13 si Carte Funciara 30269-C1-U17, proprietatea debitorului garant ipotecar BARBU Mihai Ciprian Romeo, cu domiciliul in Giurgiu, B-dul Bucuresti, bl. 54/2D, sc. A, et. 4, ap. 13, Judetul Giurgiu, compus din 3 (trei) camere si dependinte in suprafata de 65,08 mp, balcon 7.20 mp, precum si cota indiviza din suprafetele si dependintele comune ale imobilului care prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor si cota indiviza din teren de 15,69 mp.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 24.800 (douazecisipatrumiioptsute) Euro (la    cursul BNR din ziua plati).

     Pretul de pornire a licitatiei este de 18.600 (optsprezecemiisasesute) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, ap. 6, et. 2, sector 5 – apartament trei camere in suprafata de 62,38 mp

Dosar de executare nr. 1507/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 10.05.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 22.06.2016 orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 6, situat in  Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, sector 5, identificat cu nr. cadastral 224958-C1-U30, intabulat in cartea funciara nr. 224958-C1-U30, compus din trei camere si dependinte in suprafata utila de 62,38 mp (suprafata totala de 70,33 mp), proprietatea debitorilor IVAN Cornel Dumitru, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr.  86 , bl. L24 , sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5 si IVAN Cristina, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5, impreuna cu cota indiviza de 2,5938% din suprafata de folosinta comuna a imobilului si terenul in suprafata de 9,63 mp, atribuit in folosinta.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 60.500euro.

     Pretul de pornire a licitatiei este de 60.500 euro (saizecimiicincisute) (la cursul BNR din data platii). Citeste

BUNURI MOBILE – COMPONENTE ALE UNEI STATII RADIO FUNCTIONALE

Dosar de executare nr. 35/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

Nr. 35/2015/04.05.2016

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA

emisa in data de 04.05.2016, de la orele 13:00

 

Prin prezenta publicatie de vanzare mobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 19.05.2016, orele 12:30, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:

 

 • Doua boxe Technics SB-T100, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • Egalizator Ultra – Dync Pro Behringer model DSP 9024, cu pretul de incepere al licitatiei de 300 Lei;
 • Receiver Technics SA – EX 140, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • Ultra Voice Pro model VX 2000 procesor de voce, marca Behringer VX 2000, cu pretul de incepere al licitatiei de 300 Lei;
 • Mixer DEX model BSM 622 MKIII, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • Mixer Behringer MX 802A, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • Monitor LCD Philips 150S, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Monitor Horizon 17 ’’ – 7004L, cu pretul de incepere al licitatiei de 200 Lei;
 • CD Player Technics SL-PG390, cu pretul de incepere al licitatiei de 150 Lei;
 • Computer Core 2 Duo si sursa UPS, cu pretul de incepere al licitatiei de 300 Lei;
 • Microfon SENNHEISER cu casti – E835S, cu pretul de incepere al licitatiei de 100 Lei;

 

aflate la adresa din Municipiul Alexandria, Strada Dunarii nr. 51, bl. L30, sc. B, et. 7, ap. 66, Judetul Teleorman, bunurile apartinand debitoarei S.C. ECO BUSINESS S.R.L., CUI: RO 15093423, J34/432/2002, cu sediul in Rosiori de Vede – 145100, Str. Mihail Kogalniceanu, bl. L 11, ap. 72, Judetul Teleorman.

Valoarea de circulatie a bunurilor mobile, este stabilita prin expertiza tehnica.

Valoarea totala a bunurilor mobile scoase la licitatie este de 2.300 (douamiitreisute) Lei.     Citeste

Comuna Afumati, Strada Dimitrie Cantemir nr. 47, Judetul Ilfov – teren 1000 mp + imobil 73 mp

Dosar nr. 104/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 18.04.2016, de la orele 12:20

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 19.05.2016, orele 11:30, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Afumati, Strada Dimitrie Cantemir nr. 47, Judetul Ilfov, compus din teren intravilan in suprafata de 1000 mp din acte (1019 mp din masuratori) si constructie in suprafata de 73 mp, identificat cu nr. cadastral 50890 si carte funciara 50890, imobil apartinand coproprietarilor NITA Viorica, cu domiciliul in Bucuresti – 021683, Str. Stefanescu Stefan nr. 5, bl. 445, sc. 2, et. 5, ap. 75, Sector 2 si CIRLIG Constantin, cu domiciliul in Husi, Str. Sfantu Gheorghe nr. 2, bl. I8, sc. D, et. 1, ap. 53, Judetul Vaslui.

Imobilul este compus din teren in suprafata de 1000 mp din acte (1019 mp din masuratori) si din constructie cu calcan in suprafata de 73 mp (dormitor, hol, bucatarie, baie, veranda si beci). Pe teren se mai afla o fundatie veche dintr-o constructie ce s-a demolat si sunt plantati pomi fructiferi.

Sarcinile imobilului: Litigiu notat in baza certificatului de grefa nr. 8517/94/2015 din 07.09.2015, emis de Judecatoria Buftea in dosar nr. 8517/94/2015 in favoarea reclamantei Ghetu Lucica, avand ca obiect: 1. Sa se constate ca reclamanta a construit cu acordul partilor zidul comun ce delimiteaza proprietatea sa din Comuna Afumati , Str. Domnita Ralu nr. 9, Judetul Ilfov, nr. cadastral 1144, inscris in Cartea Funciara nr. 1015 de proprietatea partilor din aceeasi localitate, Str. Dimitrie Cantemir nr. 47, nr. cadastral 309; 2. Daca se va admite primul capat de cerere sa se dispuna obligarea paratilor sa contribuie la cheltuielile de construire a zidului comun cu suma de 4000 Lei; 3. In subsidiar, daca se vor respinge primele doua capete de cerere sa se dispuna ca reclamanta sa faca atat in nume propriu cat si in numele paratilor demersurile necesare in vederea demolarii zidului comun, cu obligarea paratilor sa suporte jumatate din cheltuielile necesare si utile readucerii imobilului in limitele autorizatiei de construire; 4. Sa se dispuna obligarea paratilor sa-i lase in deplina proprietate so posesie suprafata de aproximativ 35 mp. teren in valoare de aproximativ 5500 Lei; 5. Daca se va admite capatul de cerere nr. 4 sa se dispuna ca reclamata, pe cheltuiala paratilor sa mute gardul ce delimiteaza cele doua proprietati pe amplasamentul ca va fi stabilit prin expertiza judiciara, la cererea reclamantei Ghetu Lucica in contradictoriu cu paratii NITA Viorica si CIRLIG Constantin.

Valoarea imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 64.500 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 32.250 (treizecisidouamiidouasutecincizeci) Euro, prin aplicarea reducerii de 50% conform art. 846 alin. 9 Cod Procedura Civila. Citeste

Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita – apartament 4 camere patru camere in suprafata de 95.40 mp

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc                                                               RD:BM

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 03.03.2016

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 21.04.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003-C1( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 30.000 (treizecidemii) euro.

Pretul de pornire a  licitatiei este de 30.000 (treizecidemii) euro, (la cursul BNR din data   platii). Citeste

Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi – apartament 3 camere, 75,46 mp

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 01.03.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2016 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi, identificat cu Carte Funciara nr. 20326-C1-U3 si nr. cadastral 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp avand C.F nr. 20326 si nr. cadastral 150, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si TUDOR (fosta DULEA) C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Belsugului, nr.10, bl.K21, sc.1, et.3, ap.14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 33.600( treizecisitreimiisasesute) Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 33.600(treizecisitreimiisasesute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii). Citeste

Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman – garsoniera 1 camera, 32,57 mp

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 01.03.2016

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 20.04.2016 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. cadastral 57/28, Carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman, impreuna cu teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 11.700 ( unsprezecemiisaptesute)euro (la cursul BNR din data platii). Citeste