Vanzare silita terenuri cu destinatia padure in suprafate de :1011mp, 271 mp, 717 mp situate in Mogosoaia, sos. Bucuresti- Targoviste, judetul Ilfov

Dosar de executare nr. 92/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA NR. 2 Emisa in data de 23.04.2018

–     Al doilea termen –

    Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 14.05.2018  orele 12.30 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, al doilea termen de vanzare la licitatie publica a terenurilor intravilane cu destinatia padure, care fac parte din corpul Padurii Mogosoaia:

–      imobilul teren intravilan in suprafata de 1011 mp, situat in Mogosoaia – 077135, Sos. Bucuresti-Targoviste, Judetul Ilfov avand nr. cadastral 1616/1, carte funciara 52880 (nr. CF vechi 1918), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei:  6.825 euro (pretul de incepere al primei licitatii  9.100 euro);

–      imobilul teren intravilan in suprafata de 271 mp,  situat in Mogosoaia – 077135, Sos. Bucuresti-Targoviste, Judetul Ilfov avand nr. cadastral 1368/4, carte funciara 54751 (nr. CF vechi 5453), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica –  pret de incepere a licitatiei:  1.830 euro (pretul de incepere al primei licitatii 2.440 euro);

–      imobilul teren intravilan in suprafata de 717 mp  situat in Mogosoaia – 077135, Judetul Ilfov,  avand nr. cadastral 1368/3/2, carte funciara 52753 (nr. CF vechi 1819), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei: 4.845 euro (pretul de incepere al primei licitatii 6.460 euro).

Imobilele sunt grevate cu aceeasi ipoteca si vanzarea se face in acelasi timp pentru toate,

in temeiul dispozitiilor art. 846 alin. 3 cod procedura civila.

Pretul de pornire al licitatiei reprezinta 75% din pretul de pornire al primei licitatii. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE,  sau RO74 CECE B504 71RO N000 0000, deschis la CEC – Agentia Victoria, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC).

Executarea silita a fost incuviintata prin incheierea pronuntata de Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti la data de 02.08.2016 in dosarul nr. 21089/300/2016; prin incheierea pronuntata de Judecatoria Sectorului 3 Bucuresti la data de 17.10.2016 in dosarul nr. 27102/301/2016; prin incheierea pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti la data de 18.08.2016 in dosarul nr. 31008/299/2016.

Executor Judecatoresc,

                                                                                                                                           Doina Safta

Vanzare silita imobiliara apartament cu 3 camere situat in Bucuresti , str. Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. 4, et. parter, ap. 37, Sector 6

 

Dosar de executare nr. 69/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 30.03.2018 orele 10.00

–    Primul termen –

  Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 08 mai 2018  orele 11:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 37, situat in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. 4, et. parter, Sector 6, identificat cu carte funciara nr. 221203-C1-U27 si nr. cadastral 221203-C1-U27, compus din 3 camere si dependinte ( bucatarie, baie,  camara, debara, vestibul, hol) cu o suprafata utila de 59.65 mp ( suprafata totala de 63.27 mp din care logie  in suprafata de 3.62 mp) proprietatea debitorului defunct MOZACEANU Marian, CNP: 1610806400117 cu  ultimul domiciliul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. 4, et. parter, ap. 37, Sector 6, prin curator special pentru executare Ghenta Irina cu sediul in Bucuresti, Al. Nehoiu nr. 10, bl.F6, sc.1, et. 4, ap.73, sector 4 si debitoarei garant ipotecar MOZACEANU Mariana, CNP: 2631004400250 cu domiciliul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 6, bl. 304, sc. 4, et. parter, ap. 37, Sector 6, impreuna cu cota indiviza de 2.97% din spatiile comune ale imobilului bloc si terenul  aferent  in suprafata indiviza de 18.92 mp  detinut in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica din data de 27.03.2018, este de 70000 euro (la cursul BNR din ziua platii ).

     Pretul de pornire a licitatiei este de 70000 euro, (la cursul BNR din data platii).

     Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC). Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. (art. 844 si art. 768 alin. 2 NCPC). Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. In cazul in care nu va fi oferit pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, pentru care se va face o noua publicatie, iar licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea mobiluiui.Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.

Vanzare la licitatie publica a terenurilor intravilane in suprafata de 1011 mp, 271 mp, 717 mp cu destinatia padure parte din corpul PADURII MOGOSOAIA

Dosar de executare nr. 92/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA nr. 2 Emisa in data de 22.03.2018

                                                            -Primul termen-

          Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 18.04.2018 orele 12:30 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a terenurilor intravilane cu destinatia padure, care fac parte din corpul Padurii Mogosoaia:

  • imobilul teren intravilan in suprafata de 1011 mp, situat in Mogosoaia – 077135, Sos. Bucuresti-Targoviste, Judetul Ilfov avand nr. cadastral 1616/1, carte funciara 52880 (nr. CF vechi 1918), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei: 100 euro;
  • imobilul teren intravilan in suprafata de 271 mp, situat in Mogosoaia – 077135, Sos. Bucuresti-Targoviste, Judetul Ilfov avand nr. cadastral 1368/4, carte funciara 54751 (nr. CF vechi 5453), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica –  pret de incepere a licitatiei: 440 euro;
  • imobilul teren intravilan in suprafata de 717 mp situat in Mogosoaia – 077135, Judetul Ilfov,  avand nr. cadastral 1368/3/2, carte funciara 52753 (nr. CF vechi 1819), imobil aflat in proprietatea CONSTANTIN Gina Ancuta, CONSTANTIN Petrica – pret de incepere a licitatiei: 460 euro.

 Valoarea de circulatie a fiecarui imobil a fost stabilita prin incheierea emisa de executorul judecatoresc la data de 27.02.2018. Imobilele sunt grevate de aceeasi ipoteca si vanzarea se face in acelasi timp conform cererii creditorului si in temeiul dispozitiilor art. 846 alin. 3 cod procedura civila. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE,  la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC).Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. (art. 844 si art. 768 alin. 2 NCPC). Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. In cazul in care nu va fi oferit pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, pentru care se va face o noua publicatie, iar licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea mobiluiui.Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret. Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate in baza lui, Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia

 

Executor Judecatoresc,

                                                                                                                                                Doina Safta

Vanzare la licitatie publica a terenului intravilan in suprafata de 4000 mp cu destinatia padure -PADUREA MOGOSOAIA

Dosar de executare nr. 92/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisa in data de 22.03.2018

                                                            -Primul termen-

          Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 18.04.2018 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a terenului intravilan cu destinatia padure, in suprafata de 4000 mp, care face parte din corpul Padurii Mogosoaia,  situat in Mogosoaia – 077135, Judetul Ilfov,  avand nr. cadastral 1368/3/1, carte funciara 53675 (nr. CF vechi 2917) imobil aflat in proprietatea TANASESCU Angela – Mihaela, cu domiciliul in Bucuresti – 031161, Str. Anastasie Panu nr. 3, bl. A 3, sc. 2, ap. 37, Sector 3, TANASESCU Vlad – Alexandru, cu domiciliul in Bucuresti – 031161, Str. Anastasie Panu nr. 3, bl. A 3, sc. 2, ap. 37, Sector 3, TANASESCU Bogdan – Mihai, cu domiciliul in Bucuresti – 021406, B-dul Protopopescu Pache nr. 42, ap. 1, Sector 2, mostenitorii defunctului TANASESCU Constantin. Pret de incepere a licitatiei: 36.000 euro.

Valoarea de circulatie a fiecarui imobil a fost stabilita prin incheierea emisa de executorul judecatoresc la data de 27.02.2018.

Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE,  la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC). Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. (art. 844 si art. 768 alin. 2 NCPC). Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. In cazul in care nu va fi oferit pretul la care imobilul a fost evaluat, vanzarea se va amana la un alt termen, pentru care se va face o noua publicatie, iar licitatia va incepe de la pretul de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea mobiluiui.Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret. Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate in baza lui, Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia. Citeste

vanzare silita teren in suprafata de 1,969,26 mp pe care se afla constructie P+ 1E in suprafata construita de 121 mp

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.01.2018 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr.35, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 82 si carte funciara nr. 21551, compus din teren in suprafata de 432,695 mp. si constructii C1 parter cu destinatie de locuinta in suprafata de 71,047 mp  si C2 – anexa parter in suprafata de 11,229 mp, cu suprafata totala de 82,28 mp., cele doua imobile sunt unite, avand 3 camere, hol, bucatarie, baie, camara si anexe gospodaresti, proprietatea codebitorilor garanti ipotecari TANASE Aurelian si TANASE Gabriela Mihaela, ambii cu domiciliul in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr. 37, Judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 47.800 (patruzecisisaptemiioptsute) Euro (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 35.850 (treizecisicincimiioptsutecincizeci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul.

vanzare imobiliara cota parte de 1/2 din imobilul situat in Frumusani, str. Principala nr. 167, judetul Calarasi

Dosar de executare nr. 102/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA (PRIMUL TERMEN)

Emisa in data de 18.10.2017

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.11.2017 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a cotei-parti indivize de ½ din imobilul situat in Comuna Frumusani, Strada Principala nr. 167, Judetul Calarasi, imobil inscris in C.F. nr. 340 Frumusani (anterior CF sporadic 23391 Frumusani), cu nr. cadastral 340 (anterior 102). Imobilul din care se vinde cota-parte indiviza de ½ este compus din teren intravilan in suprafata de 1.976 mp din acte si 2001 mp suprafata masurata (conform extras CF nr. 36139/10.08.2017) si constructii C1 locuinta cu nr. cadastral 340-C1, cu suprafata construita la sol de 298mp si C2 constructii anexa cu nr. cadastral 340-C2 cu suprafata construita la sol de 57 mp, proprietatea numitilor Duta Doinita si Duta Paul, domiciliati in Comuna Frumusani, Strada Principala nr. 167, Judetul Calarasi, conform inscrierii in cartea funciara. In descrierea imobilului facuta de catre expertul tehnic evaluator se arata ca C1 este locuinta cu parter si mansarda cu fundatii continue din beton armat, stalpi, grinzi si plansee din beton armat, zidarie din blocuri din BCA si blocheti din beton, cu finisaje obisnuite, respectiv zugraveli si pardoseli din parchet melaminat in camerele de locuit, pardoseli din gresie in spatiile de circulatie, pardoseli din gresie si placari cu faianta pe pereti si zugraveli in bucatarie si bai. Utilitati: energie electrica, incalzire cu centrala proprie cu peleti si instalatie calorifere, alimentare cu apa de la put cu pompe si 2 hidrofoare, canalizare racordata la 2 fose septice. Anexa gospodareasca este realizata din BCA cu invelitoare din tabla, suprafata 57 mp parter, cu tamplarie din lemn pe interior si PVC cu geam termopan la exterior si cu destinatia de bucatarie de vara si magazie. Imobilul are o piscina executata din beton armat cu suprafata de 52 mp, alimentata cu apa de la put forat cu scurgere ape in fose septice.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 887.355 lei, iar valoarea de circulatie a cotei-parti indivize de ½ din imobil este de 443.678 lei. Pretul de pornire a licitatiei este de 443.678 Lei, astfel cum a fost stabilit prin expertiza tehnica si prin incheierea de stabilire a pretului emisa la data de 10.08.2017.

Vanzare imobiliara -teren intravilan in suprafata de 257.749 mp situat in Zimnicea Str. Portului nr. 38, Judetul Teleorman

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisa in data de 19.09.2017

  • Al patrulea termen –

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 05 Octombrie 2017 orele 14.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Zimnicea – 145400, Str. Portului nr. 38, Judetul Teleorman, imobil inscris in C.F. nr.  20465 a Orasului Zimnicea, cu nr. cadastral 20465, compus din teren intravilan in suprafata de 257.749 mp, proprietatea INTERAGRO TURISM S.R.L., fosta S.C. COMPLEX CARMEN S.A.. Pretul de pornire a licitatiei este de 59.619 euro la cursul BNR din data platii (50.100 euro prin aplicarea reducerii de 50% prev. de art.846 alin. 9 cod procedura civila si adaugarea TVA de 9.519 euro, cota de 19%).  Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expert tehnic Simescu Florentina este de 100.200 euro. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE,  sau RO74 CECE B504 71RO N000 0000, deschis la CEC – Agentia Victoria, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030.

Vanzare silita mobiliara – Nava tip constructie plutitoare ( ponton dormitor)

Dosar de executare nr. 214/2016  al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

ANUNT DE VANZARE

Emis in data de 14.09.2017

      Executorul judecatoresc Doina Safta, cu sediul la adresa din Bucuresti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, aduce la cunostinta vanzarea la licitatie publica la data de 06 Octombrie 2017,  orele 12:00, la locul unde se afla bunul mobil, respectiv canalul de legatura dintre fluviul Dunarea si lacul Suhaia, a Navei Danubius Pontic tip constructie plutitoare (ponton dormitor) sub pavilion roman, cu un deplasament maxim de  86.37 tone inscrisa in Registrul de evidenta centralizata a Autoritatii Navale Romane sub nr. A.N.R. 2688 si in registrul matricol al navelor de categoria I al Capitaniei Portului Giurgiu sub nr. 531, proprietatea debitoarei INTERAGRO TURISM S.R.L., CIF: 7657440, J34/431/2010, cu sediul in Zimnicea – 145400, Str. Stefan cel Mare, bl. HOTEL INTER, birou 1, Judetul Teleorman, conform Hotararii nr. 3/16.12.2013 a INTERAGRO TURISM SRL  care, in calitate de asociat unic al DANUBIUS PONTIC SRL, a hotarat reducerea capitalului social in sensul in care aportul in natura, constand in bunul mobil – ponton dormitor Danubius Pontic – 2688, cu o valoare de 459.120 lei, se restituie asociatului unic. Hotararea a fost inregistrata in Registrul Comertului la data de 18.12.2013 in baza rezolutiei nr. 6801/18.12.2016. Actele de proprietate ale navei si inregistrarea acestora in registrele speciale au ramas nemodificate, in acestea este mentionat in continuare proprietarul anterior DANUBIUS PONTIC SRL, fara mentiunea transferului dreptului de proprietate. Inscrisurile originale nu sunt in posesia executorului judecatoresc si sunt necesare pentru transcrierea dreptului de proprietate in registrele navale.

Pretul de pornire a licitatiei este de 1.079.920,25 lei (TVA de 19% inclus).

vanzare imobiliara teren intravilan in suprafata de 257749 mp situat in Zimnicea, str. Portului nr. 38, judetul Teleorman

Dosar de executare nr. 214/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisa in data de 31.08.2017

  • Al treilea termen –

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19 Septembrie 2017 orele 10:15, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Zimnicea – 145400, Str. Portului nr. 38, Judetul Teleorman, imobil inscris in C.F. nr.  20465 a Orasului Zimnicea, cu nr. cadastral 20465, compus din teren intravilan in suprafata de 257.749 mp, proprietatea INTERAGRO TURISM S.R.L., fosta S.C. COMPLEX CARMEN S.A.. Pretul de pornire a licitatiei este de 59.619 euro la cursul BNR din data platii (50.100 euro prin aplicarea reducerii de 50% prev. de art.846 alin. 9 cod procedura civila si adaugarea TVA de 9.519 euro, cota de 19%).  Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expert tehnic Simescu Florentina este de 100.200 euro. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE,  sau RO74 CECE B504 71RO N000 0000, deschis la CEC – Agentia Victoria, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei

Vanzare la licitatie publica a imobilului -teren cu suprafata de 348 mp si constructie cu regim P+2E cu suprafata construita la sol de 138 mp.

Dosar de executare nr. 72/2011  al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

   Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 14 SEPTEMBRIE 2017  orele 11.00 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului cu nr. 40A situat in Bucuresti, str. Robanesti, Sector 1, nr. cadastral 242561, CF 242561 Bucuresti, Sector 1, proprietatea debitoarei STANCIOIU Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Elocintei nr. 3, Sector 1, imobil compus din teren cu suprafata de 348 mp cu deschidere la strada de 9,76 ml si constructie C1, cu destinatia de locuinta, cu regim de inaltime p + 2E, cu suprafata construita la sol de 138 mp.

    Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica din data de 23.08.2016, este de 244.443 euro. Pretul de pornire a licitatiei este de 183.332,25 euro, la cursul BNR din data platii prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

1/2 din imobil compus din teren in suprafata de 1.976 mp si constructii- locuinta in suprafata de 298 mp si anexa in suprafata de 57 mp

Dosar de executare nr. 102/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA (PRIMUL TERMEN)

Emisa in data de 10.08.2017

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 15.09.2017 orele 10:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a cotei-parti indivize de ½ din imobilul situat in Comuna Frumusani, Strada Principala nr. 167, Judetul Calarasi, imobil inscris in C.F. nr. 340 Frumusani (anterior CF sporadic 23391 Frumusani), cu nr. cadastral 340 (anterior 102). Imobilul din care se vinde cota-parte indiviza de ½ este compus din teren intravilan in suprafata de 1.976 mp din acte si 2001 mp suprafata masurata (conform extras CF nr. 36139/10.08.2017) si constructii C1 locuinta cu nr. cadastral 340-C1, cu suprafata construita la sol de 298mp si C2 constructii anexa cu nr. cadastral 340-C2 cu suprafata construita la sol de 57 mp, proprietatea numitilor Duta Doinita si Duta Paul, domiciliati in Comuna Frumusani, Strada Principala nr. 167, Judetul Calarasi, conform inscrierii in cartea funciara. In descrierea imobilului facuta de catre expertul tehnic evaluator se arata ca C1 este locuinta cu parter si mansarda cu fundatii continue din beton armat, stalpi, grinzi si plansee din beton armat, zidarie din blocuri din BCA si blocheti din beton, cu finisaje obisnuite, respectiv zugraveli si pardoseli din parchet melaminat in camerele de locuit, pardoseli din gresie in spatiile de circulatie, pardoseli din gresie si placari cu faianta pe pereti si zugraveli in bucatarie si bai. Utilitati: energie electrica, incalzire cu centrala proprie cu peleti si instalatie calorifere, alimentare cu apa de la put cu pompe si 2 hidrofoare, canalizare racordata la 2 fose septice. Anexa gospodareasca este realizata din BCA cu invelitoare din tabla, suprafata 57 mp parter, cu tamplarie din lemn pe interior si PVC cu geam termopan la exterior si cu destinatia de bucatarie de vara si magazie. Imobilul are o piscina executata din beton armat cu suprafata de 52 mp, alimentata cu apa de la put forat cu scurgere ape in fose septice.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 887.355 lei, iar valoarea de circulatie a cotei-parti indivize de ½ din imobil este de 443.678 lei. Pretul de pornire a licitatiei este de 443.678 Lei, astfel cum a fost stabilit prin expertiza tehnica si prin incheierea de stabilire a pretului emisa la data de 10.08.2017.

vanzare imobiliara teren intravilan in suprafata de 257.749 mp situat in Zimnicea str. Portului nr. 38, judetul Teleorman

Dosar de executare nr. 214/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisa in data de 28.07.2017

  • Al doilea termen –

    Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 25 August 2017  orele 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Zimnicea – 145400, Str. Portului nr. 38, Judetul Teleorman, imobil inscris in C.F. nr.  20465 a Orasului Zimnicea, cu nr. cadastral 20465, compus din teren intravilan in suprafata de 257.749 mp, proprietatea INTERAGRO TURISM S.R.L., fosta S.C. COMPLEX CARMEN S.A.. Pretul de pornire a licitatiei este de 89.428,50 euro la cursul BNR din data platii (75.150 euro prin aplicarea reducerii prev. de art.846 alin. 8 cod procedura civila si adaugarea TVA de 14.278,50 euro, cota de 19%).  Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expert tehnic Simescu Florentina este de 100.200 euro. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept asupra imobilului sa il anunte executorului inainte de data stabilita pentru vanzare, in termenele si sub sanctiunile prevazute de lege. Sunt invitate persoanele care doresc sa cumpere imobilul  sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop, si sa prezinte oferte de cumparare ce vor cuprinde pretul oferit si conditiile de plata, insotite de o garantie reprezentand 10% din pretul de pornire a licitatiei- depunere in contul de consemnare RO77 BPOS 7590 8844 946R ON01, deschis la BANCPOST SUCURSALA CURTEA VECHE,  sau RO74 CECE B504 71RO N000 0000, deschis la CEC – Agentia Victoria, la dispozitia BEJ DOINA SAFTA, CUI RO 27973030. Termenul limita pentru depunerea ofertei de cumparare insotie de dovada consemnarii este ziua premergatoare licitatiei, cu exceptia ofertelor de cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei, care pot fi depuse inclusiv in ziua licitatiei. (art.839 si art. 844 NCPC).Creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang de preferinta, sa depuna garantia decat pentru a acoperi, daca este cazul, diferenta dintre valoarea garantiei si propria creanta. (art. 844 si art. 768 alin. 2 NCPC). Sunt dispensate de plata garantiei persoanele care, impreuna cu debitorul, au asupra imobilului urmarit un drept de proprietate comuna pe cote-parti sau sunt titularii unui drept de preemptiune, iar daca valoarea creantei ipotecare sau privilegiate ori valoarea cotei-parti a proprietarului nu acopera cuantumul garantiei, se va completa diferenta. Daca nu se obtine pretul de incepere a licitatiei si exista cel putin doi licitatori,  la acelasi termen, bunul va fi vandut la cel mai mare pret oferit, dar nu mai putin de 30% din pretul de pornire a primei licitatii. Vanzarea se va putea face chiar daca se prezinta o singura persoana care ofera pretul de la care incepe licitatia.  Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea mobiluiui.Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta, va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret. Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate in baza lui, Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia. Sarcinile imobilului: urmarirea silita in evidentele ANCPI-Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Zimnicea prin incheierea nr. 864/14.02.2017. A fost comunicata somatia nr.214/2016/02.02.2017 debitorului la data de 20.02.2017, iar acesta nu au facut nici la aceasta data dovada platii. S-a inscris la masa credala Primaria Orasului Zimnicea cu suma de 230.768 lei, in baza titlului executoriu 18113/05.04.2017. Executarea silita din acest dosar de executare este supusa dispozitiilor din Noul Cod de Procedura Civila, conform art 25 din Noul Cod de Procedura Civila si art. 3 din Legea nr. 76/2012. Executarea silita se face la cererea creditorului OVO DESIGN FURNITURE GROUP S.R.L., CIF: RO 6844688, cu sediul in Mogosoaia, Str. Bucuresti-Targoviste nr. 176, Judetul Ilfov, impotriva debitoarei INTERAGRO TURISM S.R.L., cu sediul in Zimnicea, Str. Stefan cel Mare, bl. HOTEL INTER, birou 1, Judetul Teleorman, pentru recuperarea creantei de 947.295 lei reprezentand contravaloare debit, la care se adauga dobanda legala incepand cu data scadentei  27.11.2015 pana la data achitarii efective, plus 6.618,94 lei cheltuieli de judecata, in baza titlului executoriu sentinta civila nr. 488/06.10.2016 pronuntata de catre Tribunalul Teleorman, Sectia Civila, in dosarul nr. 2052/87/2016, precum si pentru recuperarea cheltuielilor de executare. Executarea silita a fost incuviintata prin incheierea nr. 1243 pronuntata de catre Judecatoria Zimnicea la data de 27.12.2016 in dosarul nr. 2324/339/2016.

Executor Judecatoresc,

                                                                                                                                                             Doina Safta

 

 

 

 

< Un exemplar  se va afisa la Judecatoria Zimnicea

< Un exemplar  se va afisa la Primaria Zimnicea

< Un exemplar  se va afisa la locul situarii imobilului

< Afisat la sediul B.E.J. Doina Safta astazi _____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanzare imobiliara- teren intravilan in suprafata de 257.749 mp situat in Zimnicea str. Portului nr. 38, judetul Teleorman

Dosar de executare nr. 214/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA Emisa in data de 06.07.2017

  • Primul termen –

    Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 28 iulie 2017  orele 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Zimnicea – 145400, Str. Portului nr. 38, Judetul Teleorman, imobil inscris in C.F. nr.  20465 a Orasului Zimnicea, cu nr. cadastral 20465, compus din teren intravilan in suprafata de 257.749 mp, proprietatea INTERAGRO TURISM S.R.L., fosta S.C. COMPLEX CARMEN S.A.. Pretul de pornire a licitatiei este de 100.200 euro, la cursul BNR din data platii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

licitatie apartament 3 camere Bucuresti, zona Rahova

Dosar de executare nr. 33/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

Nr. 33/2015/13.06.2017

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 13.06.2017, de la orele 12.42

 

Se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 06.07.2017, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 38 situat in Bucuresti – 051195, Str. Buzoieni nr. 12, bl. M39, sc. 1, et. 9, Sector 5, avand nr. cadastral 224672-C1-U33 si Carte Funciara nr. 224672-C1-U33, compus din trei camere de locuit si dependinte cu o suprafata utila de 64,97 mp, impreuna cu cota-indiviza de 2,49 % din suprafata de folosinta comuna a imobilului, precum si cota indiviza de 2,49 % din teren, atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei, aflat in proprietatea debitoarei HUDET Ioana, cu domiciliul in Bucuresti – 051195, Str. Buzoieni nr. 12, bl. M39, sc. 1, et. 9, ap. 38, Sector 5.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilita prin expertiza tehnica, este de 213.742 (douasutetreisprezecemiisaptesutepatruzecisidoi) Lei.

Pretul de pornire a licitatiei este de 160.306,50 Lei, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Executarea silita se face la cererea creditorilor NISIPEANU Cristian Walter, cu domiciliul in Buftea, Str. Closca nr. 22, Judetul Ilfov si NISIPEANU Decebal – Viorel, cu domiciliul in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 7, bl. P37-P37A, sc. B, ap. 73, Sector 2, prin avocat Sucoveschi Beatrice, pentru recuperarea sultei de 61.586,87 Lei si a sultei de 24.634,75 Lei in baza titlului executoriu – Decizia Civila nr. 448 A pronuntata in sedinta publica la data de 04.04.2014 de catre Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a civila in dosar nr. 3951/302/2007*, si pentru recuperarea cheltuielilor de executare.

Executarea a fost incuviintata prin incheierea din 19.01.2015 emisa in cadrul dosarului de executare nr. 33/2015 al BEJ Doina Safta si au fost autorizati creditorii sa treaca la executarea silita impotriva debitoarei.

Persoanele care doresc sa participe la licitatie vor depune la executorul judecatoresc pana la data de 05.07.2017, orele 16.30 (inchiderea programului) oferte de cumparare insotiete de dovada consemnarii cautiunii de 10% din pretul de incepere a licitatiei, iar ofertele  ce cumparare cel putin egale cu pretul de incepere a licitatiei vor putea fi prezentate cel mai  tarziu la momentul inceperii licitatiei (cautiunea depusa in ziua anterioara).

Persoanele cu drept de creanta impotriva debitoarei si titularii drepturilor de garantie asupra bunurilor urmarite urmeaza sa intervina sau sa depuna titlurile in termenul prevazut de art. 691 noul cod de procedura civila.

Nu au obligatia de a depune cautiune creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prev. de art. 865 si art. 867 noul Cod procedura civila.

Debitoarea nu pote licita nici personal nici prin alte persoane.

Sarcinile imobilului: Act administrativ nr. 260320 din 02.07.2015, emis de Consiliul Local al Sectorului 5 – D.I.T.L., contract de vanzare cumparare nr. 20465/27.05.1992 emis de RAIAL Imobiliara prin S.C. Cotroceni S.A., proces verbal de predare primire a locuintei  nr. 20465/27.05.1992 emis de S.C. Cotroceni S.A., decizie civila nr. 448A/04.04.2014 dosar nr. 3951/302/2007 emisa de Tribunalul Bucuresti Sectia a-IV-a Civila, Sentinta Civila nr. 3375/08.05.2008, dosar nr. 3951/302/2007 emisa de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, ipoteca; Intabulare drept de Ipoteca Legala in favoarea creditorului Nisipeanu Cristian Walter pentru suma de 61.586,87 Lei reprezentand debit; Intabulare drept de Ipoteca Legala in favoarea creditorului Nisipeanu Decebal Viorel pentru suma de 24.634,75 Lei reprezentand debit; Prin conversia/validarea informatiilor in sistemul integrat de cadastru si publicitate imobiliara, se preia din Registrul de Transcriptiuni si Inscriptiuni in cuprinsul Cartii Funciare, sarcina (notare urmarire imobiliara) transcrisa sub nr. 7406/02.03.2015.

S-a inscris somatia nr. 33/2015/24.02.2015 in evidentele Registrului de Transcriptiuni si Inscriptiuni Bucuresti – Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sector 5 Bucuresti prin incheierea nr. 7406 din 02.03.2015.

 

EXECUTOR JUDECATORESC,

Doina Safta

< Un exemplar  se va afisa la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

< Un exemplar  se va afisa la Primaria Sector 5 Bucuresti

< Un exemplar  se va afisa la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta

< Un exemplar  se va afisa la locul situarii imobilului

Casa si teren

Dosar de executare nr. 72/2011  al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 08.03.2017

    Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10 APRILIE 2017  orele 9.00 va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecãtoresc Doina Safta din Bucuresti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului cu nr. 40A situat in Bucuresti, str. Robanesti, Sector 1, nr. cadastral 242561, CF 242561 Bucuresti, Sector 1, proprietatea debitoarei STANCIOIU Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Elocintei nr. 3, Sector 1, imobil compus din teren cu suprafata de 348 mp cu deschidere la strada de 9,76 ml si constructie C1, cu destinatia de locuinta, cu regim de inaltime p + 2E, cu suprafata construita la sol de 138 mp.

    Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin raportul de expertiza tehnica din data de 23.08.2016, este de 244.443 euro. Pretul de pornire a licitatiei este de 183.332,25 euro, la cursul BNR din data platii prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Executarea silita se face la cererea creditorului CUZA Gabriel, cu domiciliul in Bucuresti – 030118, Str. Halelor nr. 13-15, et. 1, ap. 8, Sector 3, impotriva debitoarei STANCIOIU Carmen, cu domiciliul in Bucuresti, Elocintei nr. 3, Sector 1 pentru recuperarea creantei de 150.000 euro in baza titului executoriu – contract de imprumut autentificat sub nr. 203/25.02.2009 si pentru recuperarea cheltuielilor de executare al caror cuantum total se va stabili la terminarea executarii.

     Executarea silita a inceput asupra imobilului inscris in cartea funciara ca bun exclusiv al debitoarei si in considerarea calitatii de bun propriu al debitoarei, dobandit prin prescriptie achizitiva de 30 de ani asupra terenului si prin accesiune imobiliara asupra constructiei edificate pe teren, reprezentata de casa de locuit, compusa din parter, 2 etaje si pod, conform sentintei civile nr. 16840/17.12.2008 si a fost incuviintata de Judecatoria Sector 1, prin incheierea pronuntata la data de 27.04.2011 in dosarul nr. 16139/299/2011.

     Persoanele care doresc sa participe la licitatie, vor face oferte pe care le vor depune la sediul B.E.J. Doina Safta si vor consemna la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc, inainte de inceperea licitatiei, cautiune de 10% din pretul de incepere a licitatiei, in baza art. 506 alin. 1  Cod Proc. Civ. prezentand recipisele la B.E.J. cel mai  tarziu la momentul inceperii licitatiei. Nu au obligatia de a depune cautiunea prevazuta mai sus, creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prevazute de art. 563 si 564 C.proc.civ si, dupa caz, persoanele care impreuna cu debitorii, detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti.  Debitorii nu pot licita nici personal, nici prin alte persoane.

     Sarcinile imobilului conform extrasului de carte funciara nr. 39615/26.04.2016: incheiere nr. 428528/16.11.2010 a BCPI Sector 1, inscriere somatie in favoarea NACU IRINEL pentru suma de 40.000 euro plus cheltuieli de executare; incheiere nr. 103049/06.01.2011 a BCPI Sector 1, notare drept de executare silita, se noteaza din oficiu procedura incepere executare silita, prin transcrierea in prezenta CFI, cu mentinerea ranguui conferit de prima inscriere, potrivit incheierii nr. 64/05.05.2010 din RTI, in favoarea CUZA GABRIEL; somatie nr. dosar de executare 372/2010 din 28.06.2010 emis de BEJ Draganescu, Ionescu si Crafcenco, notare drept de executare silita, se transcrie din oficiu somatie pentru suma de 150.000 euro si 14.559 RON, reprezentand imprumut nerestituit si cheltuieli de executare, prin transcrierea in prezenta CFI, cu mentinerea rangului conferit de prima inscriere, potrivit incheierii nr. 88/09.07.2010 din RTI, in favoarea CUZA GABRIEL; incheiere nr. 114810/18.01.2011, Certificat de grefa nr. dosar 2338/299/2011 din 18.01.2011 emis de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, notare drept de existenta litigiu, avand ca obiect partajarea imobilului inscris la P1/2, in favoarea STANCIOIU ION; incheiere nr. 168165/02.03.2011 a BCPI Sector 1, inscriere somatie pentru suma de 90.000 euro reprezentand imprumut nerestituit plus suma de 11.524,88 lei cheltuieli de executare silita, dosar de executare nr. 297/2010 din 08.03.2011 emis de BEJ Raportoru Georgeta, in favoarea ONICA MIRCEA; incheiere nr. 273115/01.06.2011, inscriere somatie  72/2011 pentru suma de 150.000 europlus 12.212,45 lei cheltuieli de executare, BEJ Doina Safta, in favoarea CUZA GABRIEL; incheiere nr. 459673/31.10.2011 inscriere somatie nr. 506/E/SD/1334/20.10.2011 emis de executor bancar Dragomir Maria Simona pentru suma de 15.643,07 euro plus dobanzi viitoare aferente si cheltuieli de executare, in favoarea BANCPOST SA; incheiere nr. 459688/31.10.2011 inscriere somatie nr. dosar de executare nr. 91/2010 emis de executor bancar Dragomir Maria Simona pentru suma de 5263,24 euro, in favoarea BANCPOST SA; incheiere nr. 61500/05.00.2015 a BCPI Sector 1, inscriere somatie 815/2012 din 25.06.2012 emis de BEJA Draganescu, Ionescu Crafcenco pentru suma de 5575,38 euro plus 3027,47 lei,  in favoarea BANCPOST SA; incheiere 63271/13.11.2011, hotarare judecatoreasca nr. 124292/299/2011 din 13.11.2012 emis de Tribunalul Bucuresti, se noteaza solutia instantei, in sensul ca respinge exceptia inadmisibilitatii promovarii carii de atac a apelului, invocata de intimatul – petent, ca lipsita de temei. Admite apelul formulat de apelant; schimba in tot sentinta apelata, in sensul ca respinge plangerea formulata de petentul STANCIOIU ION impotriva incheierii nr. 133966/04.02.2011, ca fiind neintemeiata. Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare; incheiere 13252/03.03.2014, act notarial nr. 320/2012 emis de BEJ Bucur Giurgea, somatie de plata pentru suma de 74.648,18 lei (16.590,33 euro) + 5356,80 lei cheltuieli de executare, in favoarea BANCPOST SA; incheiere nr. 89146/04.11.2015 act administrativ nr. 588/S/2015 emis de BEJA Miu si partenerii, se noteaza urmarirea pentru suma de 150.000 euro preprezentand creanta si suma de 16.657,85 lei cheltuieli de executare, in favoarea CUZA GABRIEL.

In partea a II –a a cartii funciare a imobilului, privitoare la proprietari si acte, prin incheierea nr. 32793/07.04.2016, a fost inscris actul notarial nr. 109/07.04.2016 emis de BNP State Florica, in baza prevederilor art. 344 C. Civil si in baza art. 902 alin.2 pct. 3 cod civil se noteaza calitatea de bun comun a imobilului detinut de sotii Stancioiu Carmen si Stancioiu Ion.   Executarea silita a inceput asupra imobilului inscris in cartea funciara ca bun exclusiv al debitoarei si in considerarea calitatii de bun propriu al debitoarei, dobandit prin prescriptie achizitiva de 30 de ani asupra terenului si prin accesiune imobiliara asupra constructiei edificate pe teren, reprezentata de casa de locuit, compusa din parter, 2 etaje si pod, conform sentintei civile nr. 16840/17.12.2008 si a fost incuviintata de Judecatoria Sector 1, prin incheierea pronuntata la data de 27.04.2011 in dosarul nr. 16139/299/2011. Prin sentinta civila nr. 13161/20.07.2016 pronuntata in dosarul nr. 21238/299/2016, nedefinitiva, instanta a admis contestatia la executare formulata de catre creditor impotriva procesului verbal prin care executorul judecatoresc a constatat piedica la executare ca urmare a inscrierii imobilului ca bun comun si avand in vedere ca executarea silita se face pentru o datorie proprie a debitoarei si a anulat procesul verbal, urmand a se continua executare silita (certificat de grefa din 27.07.2016).

             Sunt somati toti cei care pretind vreun drept de creanta, gaj, ipoteca  etc. asupra imobilului, sa faca cunoscute in scris pretentiile lor, la Biroul Executorului Judecatoresc, inainte de adjudecarea definitiva, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare.

                                                                                                                      Executor Judecatoresc,

                                                                                                                                           Doina Safta

< Un exemplar  se va afisa la Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti

< Un exemplar  se va afisa la Primaria Sectorului 1  Bucuresti

< Un exemplar  se va afisa la locul situarii imobilului

< Afisat la sediul B.E.J. Doina Safta astazi 08.03.2017

*MENTIUNE: Executarea silita din prezentul dosar este supusa dispozitiilor din vechiul Cod de procedura civila, conform art 25 din Noul Cod de Procedura Civila si art. 3 din Legea nr. 76/2012.

Conditii privind licitatia:

Persoanele care doresc sa participe la licitatie, vor face oferte pe care le vor depune la sediul B.E.J. Doina Safta si vor consemna la C.E.C., la dispozitia executorului judecatoresc, inainte de inceperea licitatiei, cautiune de 10% din pretul de incepere a licitatiei, in baza art. 506 alin. 1  Cod Proc. Civ. prezentand recipisele la B.E.J, cel mai  tarziu la momentul inceperii licitatiei. Nu au obligatia de a depune cautiune creditorii care au creante in rang util, potrivit ordinii de preferinta prev. de art. 563 si art. 564 noul Cod procedura civila si nici persoanele care detin imobilul urmarit in proprietate comuna pe cote-parti impreuna cu debitorul. Sunt somati toti cei care pretind vreun drept de creanta, gaj, ipoteca, preemptiune, etc. asupra imobilului, sa faca cunoscute in scris pretentiile lor, la biroul executorului judecatoresc, inainte de adjudecarea definitiva, sub sanctiunea de a nu li se mai lua in considerare. Debitorul nu poate licita nici personal, nici prin alte persoane.In cazul in care imobilul se vinde grevat de drepturi de uzufruct, uz, abitatie sau servitute, intabulate ulterior inscrierii vreunei ipoteci si daca aceste creante ipotecare inscrise anterior nu vor fi acoperite la prima licitatie, se va proceda, in aceeasi zi, la o noua licitatie pentru vanzarea imobilului liber de aceste drepturi. Vanzarea la licitatie se face in mod public si se va efectua separat pentru fiecare imobil, cu respectarea prevederilor legale iar acestea se vor vinde la cel mai mare pret oferit. In temeiul art. 510 alin 2 cod proc. Civ, creditorul urmaritor sau intervenient nu pot sa adjudece bunurile oferite spre vanzare la un pret mai mic de 75% din pretul de pornire a primei licitatii. In toate cazurile, la pret egal, va fi preferat cel care are un drept de preemptiune asupra imobilului. Dupa adjudecarea bunului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul in termen de cel  mult  30 de  zile  de  la  data vanzarii, la C.E.C. sau la orice alta institutie bancara, pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc iar recipisa va fi depusa la biroul acestuia. In cazul nedepunerii pretului in acest termen, adjudecatarul va suporta cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret iar in cazul in care imobilul nu a fost vandut, acesta este obligat sa plateasca toate cheltuielile prilejuite de urmarirea mobiluiui.

Cand adjudecatar este un creditor, el poate depune creanta sa utila in contul pretului, fiind obligat, daca este cazul, sa depuna diferenta de pret in termen de 30 de zile de la data vanzarii. Daca exista alti creditori care au un drept de preferinta in conditiile art. 563 si 564 c.proc.civ., acesta va depune pana la concurenta pretului de adjudecare si suma  necesara pentru plata creantelor  lor, in masura in care acestea nu sunt acoperite prin diferenta de pret.

Eliberarea actului de adjudecare se va face numai dupa achitarea integrala a pretului sau a avansului prevazut la art. 515 cod proc..civ. Conform legii, acesta constituie titlu de proprietate in baza lui, Oficiul de Cadastru si Publicitate imobiliara va inscrie dreptul de proprietate al adjudecatarului pe cheltuiala acestuia.