Slobozia, Ialomita- apartament doua camere 41,50 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.12.2014

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19.01.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei in suprafata de 12,55 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (FOSTA STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a garantului ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 21.900 Euro.

           Pretul de pornire a licitatiei este de 16.425 (saisprezecemiipatrusutedouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarearea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila . Citeste

Bucuresti, Sector 3 – apartament doua camere

Dosar de executare nr. 106 /2014 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 15.12.2014, de la orele 10:30

 

     Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 20.01.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 37 situat in Bucuresti – 032437, Str. Aleea Codrii Neamtului nr. 2, bl. 4, sc. 2, et.parter, Sector 3 identificat cu nr. cadastral 220013-C1-U23 si nr. carte funciara 220013-C1-U23, compus doua camere si dependinte in suprafata totala de 43,55 mp si suprafata utila de 40,52 mp, precum si cota indiviza din suprafetele si dependintele comune ale imobilului si din terenul aferent locuintei in suprafata de 8,00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructie, imobil aflat in proprietatea debitorilor garanti ipotecari ENACHE Iulian Marius si ENACHE Mirela Laurenta, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 032437, Str. Aleea Codrii Neamtului nr. 2, bl. 4, sc. 2, ap. 37, Sector 3.

     Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 34.500 (treizecisipatrumiicincisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

     Pretul de pornire a licitatiei este de 34.500 (treizecisipatrumiicincisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati). Citeste

Bucuresti, Sector 4 – apartament doua camere si dependinte de 35,98 mp

Dosar de executare nr. 258/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 09.12.2014

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 15.01.2015 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului –  apartamentul nr. 37, situat in Bucuresti, Aleea Uioara nr. 6, bl. 54, sc.B, et. 4, sector 4 , cu nr. cadastral 218139-C1-U31 si carte funciara nr. 218139-C1-U31, compus din doua camere si dependinte in suprafata de 35,98 mp, impreuna cu cota parte indiviza de 1,73% din dreptul de proprietate asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de 9,60 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar AMARASCU Nicusor, cu domiciliul in Popesti-Leordeni – 077160, Str. Cicoarei nr. 8, Judetul Ilfov si a garantului ipotecar AMARASCU Georgiana , cu domiciliul in Bucuresti – 040975, Aleea Calinesti nr. 18, bl. C 17, sc. 4, et. 4, ap. 59, Sector 4.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 (treizecimii) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) EURO, la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.

         Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste