Calarasi, Judetul Calarasi – apartament trei camere si dependinte de 61,06 mp.

Dosar de executare nr. 1577/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.04.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 11.06.2015 orele 11:00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 2, situat in Mun. Calarasi, str. Stirbei Voda (Mulsetelului) nr.3, bl. M17 (V3), sc.E, parter, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 558-C5-U2 si carte funciara nr. 20034-C1-U2, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 61,06 mp. si in suprafata totala de 64,51 mp., impreuna cu dreptul de coproprietate fortata si perpetua in cota indiviza din spatiile si dependintele comune ale imobilului care prin natura si/sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor, precum si impreuna cu dreptul de folosinta in cota indiviza reprezentand suprafata de 16,13 mp. din terenul aferent apartamentului, proprietatea garantului ipotecar BALAN Carmen Mariana, cu domiciliul in Bucuresti – 041972, Str. Tulnici nr.2, bl.47, sc.2, et.1, ap.43,  Sector 4.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 35.000 (treizecisicinciimii) Euro, la cursul BNR din data platii.

       Pretul de pornire a licitatiei este de 26.250 (douazecisisasemiidouasutecincizeci) EURO, la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

       Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Urziceni, jud. Ialomita – partament patru camere de 87,07 mp + teren de 41 mp + boxa de 27,50 mp

Dosar de executare nr. 459/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.04.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 17.06.2015 orele 11:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului  situat in Urziceni, Str. Panduri nr. 32, bl. CS1, sc. B, ap. 1, jud. Ialomita, cu nr. cadastral 50/2;2;1 si carte funciara nr. 20465-C1-U2, compus din apartament de 4 camere in suprafata utila de 87,07 mp, impreuna cu terenul in suprafata de 41 mp, atribuit in folosinta si boxa in suprafata de 27,50 mp, proprietatea debitorilor GRIGORE Virginia si GRIGORE Radu, ambii cu domiciliul in Urziceni – 925300, Str. Panduri nr. 32, bl. CS1, sc. B, ap. 1, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 58.600 (cincizecisioptmiisasesute) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 43.950 (patruzecisitreimiinouasutecincizeci) EURO, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform art. 509 cod procedura civila. Citeste

Comuna Snagov, jud. Ilfov – teren intravilan de 996 mp

Dosar de executare nr. 244/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 24.04.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 11.06.2015 orele 13:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Snagov, Tarlaua 17, parcela 134, Lot 78, jud. Ilfov, cu nr. cadastral 4592 si carte funciara nr. 106248, compus din teren intravilan in suprafata de 1000 mp din acte (996 mp din masuratori), proprietatea debitorului garant ipotecar SADAGORSCHI Alexandru Mihai, cu domiciliul in Bucuresti – 021232, Str. Luncsoara nr. 4-6, bl. 63, sc. B, et. 1, ap. 61, Sector 2 si a garantului ipotecar SADAGORSCHI-DIACONESCU Dana – Alice, cu domiciliul in Bucuresti – 023963, Int. Mantuleasa nr. 11, et. 1, ap. 1, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 29.900 (douazecisinouamiinouasute) EURO Citeste

Calarasi, Judetul Calarasi – constructii C1 parter de 71.047 mp si C2 anexa parter de 11.229 mp plus teren de 432,695 mp.

Dosar de executare nr. 127/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 23.04.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19.05.2015 orele 14:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr.35, Judetul Calarasi, identificat cu nr. cadastral 82 si carte funciara nr. 21551, compus din teren in suprafata de 432,695 mp. si constructii C1 parter cu destinatie de locuinta in suprafata de 71.047 mp  si C2 – anexa parter in suprafata de 11.229 mp, cu suprafata totala de 82.28 mp., cele doua imobile sunt unite, avand 3 camere, hol, bucatarie, baie, camara si anexe gospodaresti, proprietatea codebitorilor garanti ipotecari TANASE Aurelian si TANASE Gabriela Mihaela, ambii cu domiciliul in Calarasi, Str. Ion Luca Caragiale nr. 37, Judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 47.800 (patruzecisisaptemiioptsute) Euro (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 35.850 (treizecisicincimiioptsutecincizeci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, Sector 6 – apartament patru camere si dependinte de 77,65 mp

Dosar de executare nr. 682/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.04.2015, de la orele 15:30

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 19.05.2015, orele 13:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a      imobilului – apartamentul nr. 5 situat in Bucuresti, Str. Apusului nr. 35, bl.D3, sc.1, et.2, Sector 6, identificat cu nr. cadastral 222009-C1-U14 si  carte funciara nr. 222009-C1-U14, compus din 4 (patru) camere si dependinte (bucatarie, camara, wc, vestibul, baie, degajament si logie = 4,65mp.), cu o suprafata de utila de 79,60 mp. conform actelor (din masuratorile cadastrale a rezultat o suprafata utila de 77,65 mp. si o suprafata totala de 81,91 m.p.) impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune din imobilul bloc,  imobil proprietatea debitorilor garanti ipotecari TIGANUS George, cu domiciliul in Bucuresti – 062281, Str. Apusului nr. 35, bl. D3, sc. 1, et. 2, ap. 5, Sector 6 si MIRICA (FOSTA TIGANUS) Oana Alina, cu domiciliul in Bucuresti – 061611, Aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825, sc. 2, et. 5, ap. 68, Sector 6.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 68.300 (sasezecisioptmiitreisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

Pretul de pornire a licitatiei este de 51.225 (cincizecisiunamiidouasutedouazecisicinci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Fetesti, judetul Ialomita – apartament patru camere si dependinte de 95.40 mp

Dosar de executare nr. 1652/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.04.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 11.06.2015 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr. 12 situat in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et. 4, judetul Ialomita,  identificat cu nr. cadastral 155/2;12, Carte Funciara nr. 20003- C1-U4 (provenita din conversia de pe hartie a C.F nr. 898) a mun. Fetesti, compus din patru camere si dependinte avand suprafata totala de 95.40 mp si suprafata  utila de 81.12 mp,  impreuna cu suprafata indiviza din spatile comune al imobilului- bloc  de 26.68 mp si terenul aferent detinut in proprietate in suprafata indiviza de 27.33 mp, avand nr. cadastral 155 si C.F nr. 20003-C1( provenita din conversia C.F 166), proprietatea debitoarei garant ipotecar Cocos Dorinela cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita si garantului ipotecar Cocos Gheorghe cu domiciliu in Fetesti, str. Calarasi, bl.U3, sc.B, et.4, ap.12, judetul Ialomita.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 31.000 (treizecisiunudemii) euro.

Pretul de pornire a  licitatiei este de 23.250 (douazecisitreidemiidouasutecincizeci) euro, (la cursul BNR din data   platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat  imobilul. Citeste

Bucuresti, Sector 2 -apartament trei camere si dependinte de 74,49 mp

Dosar de executare nr. 676/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.04.2015, de la orele 12:15

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 19.05.2015, orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 67, situat in Bucuresti – 022773, Str. Pancota nr. 7, bl. 13, sc. 3, et. 1, Sector 2, identificat cu nr. cadastral 225804-C1-U78 si carte funciara nr. 225804-C1-U78, compus din  trei camere de locuit si dependinte (vestibul, debara, camara, bucatarie, hol, wc serviciu, baie, balcon) cu o suprafata utila de 74,49 mp. rezultata din masuratori (suprafata utila de 72,35 rezultata din acte) si suprafata totala de 79,18 mp, impreuna cu cota indiviza de 0,72% aferenta din partile si dependintele comune ale imobilului bloc care prin natura si destinatia  lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor si cota indiviza de 0,72% din terenul aferent imobilului bloc, si cota indiviza aferenta de teren suprafata de 11,18 mp. atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei, imobil proprietatea debitorilor garanti ipotecari ipotecari CONSTANTINICA Lulu si CONSTANTINICA Elena, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 022773, Str. Pancota nr. 7, bl. 13, sc. 3, et. 1, ap. 67, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 69.400 (saizecisinouamiipatrusute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

 Pretul de pornire a licitatiei este de 52.050 (cincizecisidouamiicincizeci) Euro (la cursul BNR din ziua plati) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea  imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Calarasi, judetul Calarasi – apartament trei camere si dependinte de 75,46 mp

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.04.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 03.06.2015 orele 12:00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi,  identificat cu nr. cadastral 20326-C1-U3, Carte Funciara nr. 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp,  impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si DULEA C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 34.000( treizecisipatrumii) Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 25.500(douazecisicincimiicincisute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul  ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Slobozia, judetul Ialomita -apartament doua camere si dependinte cu suprafata construita de 62.00 mp

Dosar de executare nr. 1649/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 31.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.05.2015 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobiluluiapartament nr. 18 situat in Slobozia, str. Cuza Voda( fosta Constructorilor), bl.1A, sc.B, et. 4, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 9/2;18, Carte Funciara nr. 33378-C1-U1, compus din doua camere si dependinte avand suprafata construita de 62.00 mp si suprafata  utila de 49.72 mp,  impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 8.46 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 16,77 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar PICEAVA N. Aurelia cu domiciliul in Slobozia str.Dealului nr.5, judetul Ialomita si garantului ipotecar PICEAVA Viorel cu domiciliul in Slobozia str. Dealului nr.5, judetul Ialomita.   

       Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500(douazecisidouamiicincisute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul  ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 2 – apartament trei camere si dependinte de 49,72 mp

Dosar de executare nr. 1362/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 19.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.05.2015 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a  imobilului – apartamentul nr.55, situat in Bucuresti, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9 , sector 2, identificat cu nr. cadastral 226676-C1-U50  si carte funciara nr. 226676-C1-U50, compus din trei camere si dependinte, in suprafata utila de 49,72 m.p., impreuna cu cota parte indiviza din suprafata de folosinta comuna si terenul aferent in suprafata de 11,2 m.p., atribuit in folosinta, proprietatea garantilor ipotecari ISRAIL Pompiliu Leontin, cu domiciliul in Bucuresti – 022416, Aleea Vergului nr. 3, bl. 21, sc. A, et. 9, ap. 55, Sector 2 si ISRAIL Elena, cu domiciliul in Baia de Fier – 217030, nr. 1165, Judetul Gorj.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 40.500 (patruzecimiicincisute) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 30.375 (treizecimiitreisutesaptezecisicinci) EURO (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Slobozia, jud. Ialomita – apartament doua camere si dependinte de 49,20 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 17.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.05.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei  in suprafata de 12,55 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (FOSTA STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a garantului ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 21.900 Euro.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 16.425 (saisprezecemiipatrusutedouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarearea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Popesti-Leordeni, jud. Ilfov – apartament una camera si dependinte de 36,46 mp, loc parc de 11,5 mp

Dosar de executare nr. 245/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 18.03.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 12.05.2015 orele 10:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica  a dreptului de proprietate asupra imobilelor:

  1. – apartamentul nr. 31, situat in Popesti-Leordeni, Str. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 2, sc. A, et. 5, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 2615/1/2-C2-U31, inscris in cartea funciara nr. 9492, compus din una camera si dependinte (bucatarie, baie, spatiu depozitare si hol), in suprafata de 36,46 mp;
  2. -cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele imobilului si terenul aferent apartamentului, aflat in proprietate, in cota indiviza de 0,41%, cota careia ii corespunde suprafata de 6,028 mp, identificata cu nr. cadastral 2615/1/2, inscrisa in cartea funciara nr. 8235;

III. – Lotul 13/90 (loc parcare nr. 273) compus din teren in suprafata de 11,5 mp, identificat cu nr. cadastral 2615/1/13/90, inscris in cartea funciara nr. 9861;

  1. – cota indiviza de 1/1700 din terenul reprezentand drum de acces in suprafata totala de 10.414 mp, cota careia ii corespunde suprafata de 6,1258 mp, identificata cu cu nr. cadastral 6158, inscrisa in cartea funciara nr. 10930, imobile aflate in proprietatea debitorilor garanti ipotecari ENACHE Marius Laurentiu, si ENACHE Elena, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 061966, Str. Valea Ialomitei nr. 4, bl. C11, sc. A, et. 4, ap. 14, Sector 6.

            Valoarea de circulatie a intregii proprietati, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 (treizecimii) Euro (din care 28.000 (douazecisioptmii) Euro valoarea de circulatie a apartamentului  impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 2.000(douamii) Euro valoarea de circulatie a locului de parcare).

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) Euro, la cursul BNR din data platii (din care 21.000 (douazecisiunumii) Euro apartamentul impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 1.500 (unamiecincisute) Euro locul de parcare), prin aplicarea reducerii cu 25%, conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.                                                      

La cererea expresa a creditoarei, si potrivit dispozitiilor art. 508 alin 2 cod procedura civila, vanzarea se va face in acelasi timp pentru toate corpurile de proprietate, iar pretul oferit nu va putea fi mai mic de 75% din valoarea la care au fost evaluate imobilele. Citeste