Bucuresti, sector 4 – apartament doua camere de 40.44 mp

Dosar de executare nr. 1646/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 11.06.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.07.2015 orele 13.00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobiluluiapartament nr 4, situat in Bucuresti, str. Semenic, nr.1, bl.23, et. parter, sector 4, cu nr. cadastral 217610-C1-U39, carte funciara nr. 217610-C1- U39 (provenita din conversia C.F 30560 a UAT Bucuresti Sector 4), compus din 2 (doua) camere si dependinte (vestibul, oficiu, bucatarie, debara, baie) in suprafata utila de 40.44 mp, impreuna cu cota indiviza aferenta de 0.86 % din partile si dependintele comune ale imobilului – bloc care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor, proprietatea debitorului garant ipotecar PRUTEANU D. Marian Daniel, cu domiciliul in Sat Solesti – 737475, Comuna Solesti, Judetul Vaslui, impreuna cu terenul cota indiviza aferent in suprafata de 4.59 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 31.000 ( treizecisiunumii) Euro.

   Pretul de pornire a licitatiei este de 23.250 (douazecisitreidemiidouasutecincizeci)Euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila

      Imobilul a fost adjudecat conform procesului verbal de licitatie din data de 26.03.2015, de la orele 11.00 de catre Murariu Adrian, domiciliat in sat Afumati, com. Afumati str. Maramures nr. 12A,  jud. Ilfov, identificat cu C.I seria IF nr. 251409 eliberata de SPCLEP Afumati la data de 29.04.2010. Deoarece adjudecatarul nu a achitat pretul in termenul stipulat in procesul verbal de licitatie din data de 26.03.2015 de la orele 11.00, creditoarea ipotecara a solicitat scoaterea imobilului garantat la vanzare prin licitatie publica in contul si pe seama  falsului adjudecatar.

      Imobilul se scoate la vanzare prin licitatie publica in contul si pe seama falsului adjudecatar Murariu Adrian in conformitate cu dispozitiile art. 513 C. Proc. Civ.

      Creditoarea ipotecara  solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Popesti-Leordeni, jud. Ilfov – apartament una camera de 36,46 mp, teren de 11,5 mp, cota indiviza drum de acces

Dosar de executare nr. 245/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.06.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19.08.2015, orele 11:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica  a dreptului de proprietate asupra imobilelor:

  1. – apartamentul nr. 31, situat in Popesti-Leordeni, Str. Splaiul Unirii nr. 9, bl. 2, sc. A, et. 5, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 2615/1/2-C2-U31, inscris in cartea funciara nr. 9492, compus din una camera si dependinte (bucatarie, baie, spatiu depozitare si hol), in suprafata de 36,46 mp;
  2. – cota indiviza de 0,41% din partile si dependintele imobilului si terenul aferent apartamentului, aflat in proprietate, in cota indiviza de 0,41%, cota careia ii corespunde suprafata de 6,028 mp, identificata cu nr. cadastral 2615/1/2, inscrisa in cartea funciara nr. 8235;

III. – Lotul 13/90 (loc parcare nr. 273) compus din teren in suprafata de 11,5 mp, identificat cu nr. cadastral 2615/1/13/90, inscris in cartea funciara nr. 9861;

  1. – cota indiviza de 1/1700 din terenul reprezentand drum de acces in suprafata totala de 10.414 mp, cota careia ii corespunde suprafata de 6,1258 mp, identificata cu cu nr. cadastral 6158, inscrisa in cartea funciara nr. 10930, imobile aflate in proprietatea debitorilor garanti ipotecari ENACHE Marius Laurentiu si ENACHE Elena, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 061966, Str. Valea Ialomitei nr. 4, bl. C11, sc. A, et. 4, ap. 14, Sector 6.

Valoarea de circulatie a intregii proprietati, stabilita prin expertiza tehnica, este de 29.000 (douazecisinouamii) Euro (din care 27.200 (douazecisisaptemiidouasute) Euro valoarea de circulatie a apartamentului  impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 1.800 (unamieoptsute) Euro valoarea de circulatie a locului de parcare).

Pretul de pornire a licitatiei este de 29.000 (douazecisinouamii) Euro, la cursul BNR din data platii (din care 27.200 (douazecisisaptemiidouasute) Euro apartamentul impreuna cu terenul indiviz aflat in proprietate si cota parte indiviza din drumul de acces si 1.800 (unamieoptsute) Euro locul de parcare).

La cererea expresa a creditoarei, si potrivit dispozitiilor art. 508 alin 2 cod procedura civila, vanzarea se va face in acelasi timp pentru toate corpurile de proprietate. Citeste

Slobozia, jud. Ialomita – apartament doua camere si dependinte de 49,20 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.06.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19.08.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei  in suprafata de 12,55 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (FOSTA STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a debitoarei garant ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 20.100 Euro.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 20.100 (douazecimiiosuta) Euro (la cursul BNR din ziua platii). Citeste

Bucuresti, Sector 4 – apartament patru camere si dependinte de 75,39 mp

Dosar de executare nr. 1577/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 17.06.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 23.07.2015, orele 13:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 43, situat in Bucuresti, Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1,  Sector 4, identificat cu nr. cadastral 217645-C1-U33 si carte funciara nr. 217645-C1-U33, compus din patru camere si dependinte – bucatarie, baie, wc serviciu, doua sasuri, debara, vestibul, camara, doua balcoane, in suprafata utila de 75,39 mp, suprafata totala 84,04 mp, impreuna cu cota indiviza de 1% din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc si terenul in suprafata de 10,61 mp atribuit in folosinta, proprietatea garantului ipotecar BALAN Carmen Mariana, cu domiciliul in Bucuresti – 041972, Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1, ap. 43, Sector 4.

           Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 60.000 (saizecimii) EURO.

            Pretul de pornire a licitatiei este de 45.000 (patruzecisicincimii) EURO, la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

           Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Comuna Snagov, Jud. Ilfov – teren intravilan de 1000 mp

Dosar de executare nr. 244/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 11.06.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 23.07.2015 orele 12:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Snagov, Tarlaua 17, parcela 134, Lot 78, jud. Ilfov, cu nr. cadastral 4592 si carte funciara nr. 106248, compus din teren intravilan in suprafata de 1000 mp din acte (996 mp din masuratori), proprietatea debitorului garant ipotecar SADAGORSCHI Alexandru Mihai, cu domiciliul in Bucuresti – 021232, Str. Luncsoara nr. 4-6, bl. 63, sc. B, et. 1, ap. 61, Sector 2 si a garantului ipotecar SADAGORSCHI-DIACONESCU Dana – Alice, cu domiciliul in Bucuresti – 023963, Int. Mantuleasa nr. 11, et. 1, ap. 1, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 29.900 (douazecisinouamiinouasute) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.425 (douazecisidouamiipatrusutedouazecisicinci) EURO (la cursul BNR din data platii ), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, Sector 4 – apartament doua camere si dependinte de 35,98 mp

Dosar de executare nr. 258/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 02.06.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 16.07.2015 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului –  apartamentul nr. 37, situat in Bucuresti, Aleea Uioara nr. 6, bl. 54, sc.B, et. 4,  Sector 4 , identificat cu nr. cadastral 218139-C1-U31 si carte funciara nr. 218139-C1-U31, compus din doua camere si dependinte in suprafata de 35,98 mp, impreuna cu cota parte indiviza de 1,73% din dreptul de proprietate asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de 9,60 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar AMARASCU Nicusor, cu domiciliul in Popesti-Leordeni – 077160, Str. Cicoarei nr. 8, Judetul Ilfov si a garantului ipotecar AMARASCU Georgiana, cu domiciliul in Bucuresti – 040975, Aleea Calinesti nr. 18, bl. C 17, sc. 4, et. 4, ap. 59, Sector 4.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000  (treizecimii) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) EURO, la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

          Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Otopeni, Jud. Ilfov – teren intravilan de 967,11 mp, constructia P+1E+M de 245 mp, teren intravilan de 122,15 mp

Dosar de executare nr. 620/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 17.06.2015, de la orele 10:03

 Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 26.06.2015, orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a:

imobilului situat in Otopeni, Strada Calea Bucurestilor nr. 305 A41, Jud. Ilfov, avand carte funciara deschisa nr. 104072 si numar cadastral 2049/18, compus din teren intravilan de 967,11 mp din acte avand numar cadastral 2049/18 si din constructia P+1E+M de 245 mp din acte si de 364,63 mp din masuratori, edificata pe acesta, cu destinatia locuinta avand numar cadastral 2049/18/C1, formata la parter din living de 77,70 mp, bucatarie de 17,78 mp, birou de 12,80 mp, grup sanitar de 2,55 mp, grup sanitar de 2,95 mp, sas de 5,15 mp, loc pentru sauna de 3,65 mp, terasa de 11,04 mp, terasa de 21,30 mp, loc pentru piscina de 50,95 mp, la etaj din dormitor de 14,30 mp, dormitor de 15,24 mp, dormitor de 13,93 mp, dormitor de 19,58 mp, grup sanitar de 3,02 mp, grup sanitar de 8,98 mp, grup sanitar de 8,31 mp, hol de 15,15 mp, dresing de 13,91 mp, balcon de 10,55 mp, balcon de 9,25 mp si din mansarda de 78,69 mp, aflat in proprietatea debitoarei S.C. VESPA GRUP S.R.L., CUI RO 18299720, J23/89/2006, cu sediul in Sat Afumati – 077010, Strada Stefan cel Mare nr. 87, Comuna Afumati, Judetul Ilfov, impreuna cu cota-indiviza de 5,44 % corespunzatoare acestui imobil din partile si dependintele comune, care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta tuturor coproprietarilor (gospodarie apa exterioara, statie de epurare si alte dependinte comune ale ansambului nespecificate individual)

terenului intravilan de 122,15 mp situat in Otopeni, tarla 6, parcela A57/59, Judetul Ilfov, avand carte funciara deschisa nr. 4587 si numar cadastral 2049/20, reprezentand 3,57 % cota indiviza din terenul in suprafata totala de 3.417,27 mp care reprezinta drum de acces, aflat in proprietatea debitoarei S.C. VESPA GRUP S.R.L., CUI RO 18299720, J23/89/2006, cu sediul in Sat Afumati – 077010, Strada Stefan cel Mare nr. 87, Comuna Afumati, Judetul Ilfov.

Valoarea de circulatie a imobilului situat in Otopeni, Strada Calea Bucurestilor nr. 305 A41, Jud. Ilfov, avand carte funciara deschisa nr. 104072 si numar cadastral 2049/18 si a terenului intravilan de 122,15 mp situat in Otopeni, tarla 6, parcela A57/59, Judetul Ilfov, avand carte funciara deschisa nr. 4587 si numar cadastral 2049/20, stabilita prin expertiza tehnica, este de 194.300 (unasutanouazecisipatrumiitreisute) EURO (la cursul BNR din data platii), la care se adauga TVA de 24 % in valoare de 6.581 EURO calculat pentru terenul construibil de 721,51 mp, in total suma de 200.881 EURO (douasutemiioptsuteoptzecisiunu) EURO (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 150.660,75 Euro (unasutacincizecimiisasesutesaizecieurosaptezecisicincicenti) la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila. Citeste

Bucuresti, sector 5 – constructie P+1E+M de 69,30 mp

Dosar de executare nr. 332/2011 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.05.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 25.06.2015, orele 10:00 va avea loc  la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a dreptului de proprietate asupra constructiei situate in Bucuresti, Str. Furculesti nr. 1, sector 5, cu destinatie de locuinta, fara nr. cadastral si fara carte funciara, P+1E+M si care ocupa in intregime terenul aferent, in suprafata de de 69,30 mp. Se vinde constructia fara teren.

Constructia cu destinatie de locuinta apartine debitorului VASILICA Ionel, cu domiciliul in Bucuresti – 051995, Str. Furculesti, nr. 1, Sector 5 si nu s-a facut dovada existentei autorizatiei de construire si a procesului verbal de receptie. Imobilul compus din locuinta cu o camera, bucatarie si WC exterior a fost dobandit in proprietate de catre Gogu Elena, fosta Ilie, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 8950/18.11.1983, iar terenul in suprafata totala de 69,30 mp a trecut in proprietatea statului, conform dispozitiilor art. 30 alin 2 din Legea 58/1974. In prezent, sunt titulari de rol fiscal: debitorul Vasilica Ionel asupra constructiei care, la aceasta data, este compusa din Parter, Etaj si Mansarda si acopera in intregime terenul aferent; Gogu Elena, fosta Ilie, asupra terenului in suprafata de 69,30 mp.

Conform inspectiei efectuata de catre expertul desemnat, imobilul este compus din constructie P+1E+M si ocupa intregral terenul de 69,30 mp.

Valoarea de circulatie a constructiei, stabilita prin expertiza tehnica, este de 32.100 (treizecisidouamiiosuta) Euro, stabilit prin expertiza tehnica. Citeste

Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, jud. Ilfov – teren 1.969,26 mp si constructia P+1E de 121 mp

Dosar de executare nr. 1581/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.05.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 25.06.2015 orele 14:00, va avea loc  la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, Str. Ungureni nr. 98, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1764/2 si carte funciara nr. 53304, compus din teren in suprafata de 1.969,26 mp pe care se afla constructia P+1E, in suprafata construita de 121 mp (242 mp suprafata desfasurata) formata din parter compus din garaj, hol, camera, bucatarie, casa scarii, doua terase exterioare, baie, living si o incapere cu destinatia de spatiu depozitare, etaj compus din trei dormitoare, doua bai, birou, hol, casa scarii si doua dresinguri, proprietatea debitoarei S.C. VIRELI SOFT S.R.L., cu sediul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 2, bl. 2A, sc. 2, et. 4, ap. 54, Sector 6.

Pretul de pornire a licitatiei este de 109.881,18 (unasutanouamiioptsuteoptzecisiunusioptsprezececenti) EURO (la cursul BNR din data platii), stabilit dupa cum urmeaza:

– valoarea constructiei este de 65.800 EURO (la cursul BNR din data platii);

– valoarea terenului construibil de 1786,26 mp este de 40.717,64 EURO (la cursul BNR din data platii) din care  suma de 7.880,83 EURO este TVA de 24 %;

– valoarea terenului construit de 183 mp este de 3.363,54 EURO (la cursul BNR din data platii) Citeste

Bucuresti, sector 2 – apartament 2 camere 60,89 mp

Dosar de executare nr. 255/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 22.05.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 25.06.2015 orele 12:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 24, situat in Bucuresti, Str. Stolnicul Vasile nr. 8, bl. 28, sc. 2, et. 1, sector 2, cu nr. cadastral 227185-C1-U8 si carte funciara nr. 227185-C1-U8, compus din apartament de 2 camere si dependinte (hol, baie, bucatarie si balcon), in suprafata totala de 60,89 mp (suprafata utila 56,23 mp), proprietatea debitorilor garanti ipotecari BUCA Stefan Marius, si BUCA Florica Larisa, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 023364, Str. Stolnicul Vasile nr. 8, bl. 28, sc. 2, ap. 24, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 48.500 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 36.375 (treizecisisasemiitreisutesaptezecisicinci) Euro (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25%  conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditorul ipotecar  insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste