Bucuresti, Sector 6 – apartament patru camere si dependinte de 79,60 mp

Dosar de executare nr. 682/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

 PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.01.2015, de la orele 14:20

 Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 11.02.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a     imobilului – apartamentul nr. 5 situat in Bucuresti, Str. Apusului nr. 35, bl.D3, sc.1, et.2, Sector 6, identificat cu nr. cadastral 222009-C1-U14 si carte funciara nr. 222009-C1-U14, compus din 4 (patru) camere si dependinte (bucatarie, camara, wc, vestibul, baie, degajament si logie = 4,65mp.), cu o suprafata de utila de 79,60 mp. conform actelor (din masuratorile cadastrale a rezultat o suprafata utila de 77,65 mp. si o suprafata totala de 81,91 m.p.) impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune din imobilul bloc, imobil proprietatea debitorilor garanti ipotecari TIGANUS George, cu domiciliul in Bucuresti – 062281, Str. Apusului nr. 35, bl. D3, sc. 1, et. 2, ap. 5, Sector 6 si MIRICA (FOSTA TIGANUS) Oana Alina, cu domiciliul in Bucuresti – 061611, Aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825, sc. 2, et. 5, ap. 68, Sector 6.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 68.300 (sasezecisioptmiitreisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

           Pretul de pornire a licitatiei este de 51.225 (cincizecisiunamiidouasutedouazecisicinci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

             Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sector 2 – apartament trei camere si dependinte de 59,93 mp

Dosar de executare nr. 690/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.01.2015, de la orele 12:50

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 10.02.2015 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica imobilul – apartamentul nr. 119 situat in Bucuresti – 021184, Sos. Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 3, et. 7, Sector 2, avand nr. cadastral 228019-C1-U49 si carte funciara nr. 228019-C1-U49 compus din trei camere si dependinte cu o suprafata utila de 59,93 mp. precum si asupra cotei indivize de 0,44% din partile si dependintele imobilului care prin natura si destinatia lor sunt in proprietate comuna, fortata si perpetua cat si asupra suprafetei de 9,08 mp. teren atribuit in folosinta pe durata existentei constructiei aferent imobilului, aflat in coproprietatea debitorilor garanti ipotecari GIURCAN Alina, si GIURCAN Dragos, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 021184, Sos. Colentina nr. 40, bl. 71, sc. 3, et. 7, ap. 119, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 56.700 (cincizecisisasemiisaptesute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

Pretul de pornire a licitatiei este de 42.525 (patruzecisidouamiicincisutedouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din ziua plati) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, jud. Ilfov – teren de 1.969,26 mp, constructia P+1E de 121 mp

Dosar de executare nr. 1581/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.01.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.03.2015 orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, Str. Ungureni nr. 98, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1764/2 si carte funciara nr. 53304, compus din teren in suprafata de 1.969,26 mp pe care se afla constructia P+1E, in suprafata construita de 121 mp (242 mp suprafata desfasurata) formata din parter compus din garaj, hol, camera, bucatarie, casa scarii, doua terase exterioare, baie, living si o incapere cu destinatia de spatiu depozitare, etaj compus din trei dormitoare, doua bai, birou, hol, casa scarii si doua dresinguri, proprietatea debitoarei S.C. VIRELI SOFT S.R.L., cu sediul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 2, bl. 2A, sc. 2, et. 4, ap. 54, Sector 6.

       Pretul de pornire a licitatiei este de 109.764 (unasutanouamiisaptesutesaizecipatru) EURO, la cursul BNR din data platii, din care 65.775 Euro pret constructie, scutit de TVA si 43.989 Euro pret teren cu TVA de 24%., prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, sector 5 – apartament trei camere si dependinte de 62,38

Dosar de executare nr. 1507/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.01.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.03.2015 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 6, situat in Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, sector 5, identificat cu nr. cadastral 224958-C1-U30, intabulat in cartea funciara nr. 224958-C1-U30, compus din trei camere si dependinte in suprafata utila de 62,38 mp (suprafata totala de 70,33 mp), impreuna cu cota indiviza de 2,5938% din suprafata de folosinta comuna a imobilului si terenul in suprafata de 9,63 mp, atribuit in folosinta, proprietatea debitorilor IVAN Cornel Dumitru, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86 , bl. L24 , sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5 si IVAN Cristina, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5.

     Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 270.800 (douasutesaptezecimiioptsute) Lei.

Pretul de pornire a licitatiei este de 203.100 (douasutetreimiiunasuta) Lei, (echivalentul a 46.016,86 Euro la cursul BNR din data emiterii publicatiei) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Creditoarea solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Sector 5 – apartament patru camere si dependinte de 87,34 mp

Dosar de executare nr. 340/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 08.01.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 10.02.2015 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a cotei de ½ din dreptul de proprietate asupra – apartamentului nr. 79 din imobilului situat in Bucuresti –  051715, Str. Dorneasca nr. 12, bl. P78A, sc. 3, et. 8, Sector 5 identificat cu nr. Cadastral 225427-C1-U5 si carte funciara nr. 225427-C1-U5, compus din patru camere si dependinte in suprafata utila de 87,34 mp, impreuna cu cota parte indiviza din partile si dependintele comune ale intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei in suprafata de 10,34 mp, cota parte indiviza proprietatea debitorului NICOLCEA Bogdan Emanoil, cu domiciliul in Bucuresti – 051715, Str. Dorneasca, nr. 12, bl. P78A, sc. 3, et. 8, ap. 79, Sector 5 si restul de 1/2 apartinand  tertilor Badea Vasile, Badea Viorica si Nicolcea Luminita.

Valoarea de circulatie a cotei de 1/2 din imobil, stabilita prin expertiza tehnica, este de 38.200 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 38.200 (treizecisioptmiidouasute) Euro (la cursul BNR din ziua platii). Citeste

Slobozia, Ialomita- apartament doua camere 41,50 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.12.2014

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 19.01.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei in suprafata de 12,55 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (FOSTA STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a garantului ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 21.900 Euro.

           Pretul de pornire a licitatiei este de 16.425 (saisprezecemiipatrusutedouazecisicinci) Euro (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarearea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila . Citeste

Bucuresti, Sector 3 – apartament doua camere

Dosar de executare nr. 106 /2014 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 15.12.2014, de la orele 10:30

 

     Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 20.01.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 37 situat in Bucuresti – 032437, Str. Aleea Codrii Neamtului nr. 2, bl. 4, sc. 2, et.parter, Sector 3 identificat cu nr. cadastral 220013-C1-U23 si nr. carte funciara 220013-C1-U23, compus doua camere si dependinte in suprafata totala de 43,55 mp si suprafata utila de 40,52 mp, precum si cota indiviza din suprafetele si dependintele comune ale imobilului si din terenul aferent locuintei in suprafata de 8,00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructie, imobil aflat in proprietatea debitorilor garanti ipotecari ENACHE Iulian Marius si ENACHE Mirela Laurenta, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 032437, Str. Aleea Codrii Neamtului nr. 2, bl. 4, sc. 2, ap. 37, Sector 3.

     Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 34.500 (treizecisipatrumiicincisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

     Pretul de pornire a licitatiei este de 34.500 (treizecisipatrumiicincisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati). Citeste

Bucuresti, Sector 4 – apartament doua camere si dependinte de 35,98 mp

Dosar de executare nr. 258/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 09.12.2014

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 15.01.2015 orele 12:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului –  apartamentul nr. 37, situat in Bucuresti, Aleea Uioara nr. 6, bl. 54, sc.B, et. 4, sector 4 , cu nr. cadastral 218139-C1-U31 si carte funciara nr. 218139-C1-U31, compus din doua camere si dependinte in suprafata de 35,98 mp, impreuna cu cota parte indiviza de 1,73% din dreptul de proprietate asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, precum si dreptul de folosinta asupra terenului aferent apartamentului in suprafata de 9,60 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar AMARASCU Nicusor, cu domiciliul in Popesti-Leordeni – 077160, Str. Cicoarei nr. 8, Judetul Ilfov si a garantului ipotecar AMARASCU Georgiana , cu domiciliul in Bucuresti – 040975, Aleea Calinesti nr. 18, bl. C 17, sc. 4, et. 4, ap. 59, Sector 4.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 (treizecimii) EURO.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500 (douazecisidouamiicincisute) EURO, la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod procedura civila.

         Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste