Bucuresti, Str. Apusului nr. 35, bl.D3, sc.1, et.2, ap. 5, Sector 6 – apartament 4 camere

Dosar de executare nr. 682/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

Rd. B.M.

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 11.11.2015, de la orele 11.00

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 09.12.2015 orele 12.00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a      imobilului – apartamentul nr. 5 situat in Bucuresti, Str. Apusului nr. 35, bl.D3, sc.1, et.2, Sector 6, identificat cu nr. cadastral 222009-C1-U14 si  carte funciara nr. 222009-C1-U14, compus din 4 (patru) camere si dependinte (bucatarie, camara, wc, vestibul, baie, degajament si logie = 4,65mp.), cu o suprafata de utila de 79,60 mp. conform actelor (din masuratorile cadastrale a rezultat o suprafata utila de 77,65 mp. si o suprafata totala de 81,91 m.p.) imobil proprietatea debitorilor garanti ipotecari TIGANUS George, cu domiciliul in Bucuresti – 062281, Str. Apusului nr. 35, bl. D3, sc. 1, et. 2, ap. 5, Sector 6 si MIRICA (FOSTA TIGANUS) Oana Alina, cu domiciliul in Bucuresti – 061611, Aleea Valea Prahovei nr. 1A, bl. 825, sc. 2, et. 5, ap. 68, Sector 6, impreuna cu dreptul de coproprietate asupra partilor si dependintelor comune din imobilul bloc si impreuna cu terenul cota indiviza aferent in suprafata de 25.00 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 68.300 (sasezecisioptmiitreisute) Euro (la cursul BNR din ziua plati).

Pretul de pornire a licitatiei este de 51.225 (cincizecisiunamiidouasutedouazecisicinci) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Aleea Izvorul Oltului Nr.3, Bl.27, Sc.B, Et.1, Sector 4 – apartament 3 camere

Dosar de executare nr. 267/2014 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 15.10.2015, de la orele 10:30

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 25.11.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului –apartament nr. 19 situat in Bucuresti, Aleea Izvorul Oltului Nr.3, Bl.27, Sc.B, Et.1, Sector 4, identificat cu nr. cadastral 218432-C1-U22 si carte funciara nr. 218432-C1-U22, coproprietatea debitoarei garant ipotecar RACU (fosta GASCLER) Amalia in cota de ½  si a mostenitorului minor RACU Andrei in cota de ½ , conform Certificatului de mostenitor legal nr. 48/27.09.2012 al debitorului garant ipotecar Racu Alexandru Petru CNP: 1740609070041, decedat la data de 03.06.2012, imobil compus din trei camere si dependinte (vestibul, bucatarie, baie, sas, camara, debara, loggie de 3.86 mp), cu o suprafata utila de 61,68 mp (din masuratori 60,35 mp) si o suprafata totala de 64,21 mp,  impreuna cu dreptul de folosinta in cota indiviza de 1.807% asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului bloc care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor proprietarilor,  precum si cu  dreptul de folosinta  asupra terenului in suprafata indiviza de 20 mp atribuit pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 54.500euro (cincizecisipatrumiicincisute) (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 54.500euro (cincizecisipatrumiicincisute) (la cursul BNR din data platii). Citeste

PUBLICATIE VANZARE BUNURI MOBILE – ELECTROCASNICE/ELECTRONICE

Dosar nr. 104/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE MOBILIARA

Emisa in data de 26.10.2015, de la orele 11:20

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 25.11.2015, orele 11:15, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a urmatoarelor bunuri mobile:

 • Combina frigorifica ELECTROLUX 350 L, cu pretul de incepere al licitatiei de 750 (saptesutecincizeci) Lei;
 • Plapuma de lana 2 m/1,8 m, cu fata de matase grena – cu pretul de incepere al licitatiei de 100 (osuta) Lei;
 • Set oale de gatit din inox (9 vase) – cu pretul de incepere al licitatiei de 135 (osutatreizecisicinci) Lei;
 • Aragaz cu 4 ochiuri, inox, EUROCLAS 4 – cu pretul de incepere al licitatiei de 350 (treisutecincizeci) Lei;
 • Butelie aragaz – cu pretul de incepere al licitatiei de 100 (osuta) Lei;
 • Mobila bucatarie din pal furniruit compusa din 9 dulapuri suspendate, 5 dulapuri inferioare, 1 masca chiuveta, 1 masa bucatarie extensibila – cu pretul de incepere al licitatiei de 320 (omietreisutedouazeci) Lei;
 • Dulap haine din pal furniruit cu dimensiuni de 1,5m/0,6m/2,5m, alcatuit din 5 rafturi pentru lenjerie, 1 raft pentru haine si 3 usi – cu pretul de incepere al licitatiei de 350 (treisutecincizeci) Lei;
 • Dulap lenjerie din pal melaminat, cu dimensiunea de 2m/0,7m/0,5m, compus din 4 usi – cu pretul de incepere al licitatiei de 225 (douasutedouazecisicinci) Lei;
 • Doua galerii din pal furniruit cu L=2m/0,2m – cu pretul de incepere al licitatiei de 75 (saptezecisicinci)Lei;
 • Cafetiera UFESA (0,7 l) – cu pretul de incepere al licitatiei de 40 (patruzeci)Lei;
 • Doua lustre, 1 buc. Cu neon + 1 buc. cu 3 brate – bec incandescenta – cu pretul de incepere al licitatiei de 36 (treizecisisase) Lei;
 • Doua seturi masa cu banci de gradina (1 masa + 2 banci) – cu pretul de incepere al licitatiei de 320 (treisutedouazeci) Lei;
 • Opt scaune taburet, patru mari si patru mici – cu pretul de incepere al licitatiei de 80 (optzeci) Lei;
 • Cazan tuica din inox, 50 l, cu racitor cupru – cu pretul de incepere al licitatiei de 900 (nouasute) Lei;
 • un boiler electric 50 l – cu pretul de incepere al licitatiei de 135 (osutatreizecisicinci) Lei;
 • un boiler electric 10 l – cu pretul de incepere al licitatiei de 125 (osutadouazecisicinci) Lei;
 • Hota aragaz Dominox cu 2 motoare – cu pretul de incepere al licitatiei de 156 (osutacincizecisisase) Lei;
 • Cantar bucatarie electronic First – cu pretul de incepere al licitatiei de 45 (patruzecisicinci) Lei;
 • Televizor color LG cu d=60 cm – cu pretul de incepere al licitatiei de 240 (douasutepatruzeci) Lei.

 

apartinand coproprietarilor NITA Viorica, cu domiciliul in Bucuresti – 021683, Str. Stefanescu Stefan nr. 5, bl. 445, sc. 2, et. 5, ap. 75, Sector 2 si CIRLIG Constantin, cu domiciliul in Husi, Str. Sfantu Gheorghe nr. 2, bl. I8, sc. D, et. 1, ap. 53, Judetul Vaslui.

Bunurile sunt libere de sarcini.

Valoarea bunurilor mobile, stabilita prin expertiza tehnica, este de 5.482 (cincimiipatrusuteoptzecisidoi) Lei. Citeste

Comuna Afumati, Strada Dimitrie Cantemir nr. 47, Judetul Ilfov – teren + constructie

Dosar nr. 104/2015 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.10.2015, de la orele 14:51

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 25.11.2015, orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Afumati, Strada Dimitrie Cantemir nr. 47, Judetul Ilfov, compus din teren intravilan in suprafata de 1000 mp din acte (1019 mp din masuratori) si constructie in suprafata de 73 mp, identificat cu nr. cadastral 50890 si carte funciara 50890, imobil apartinand coproprietarilor NITA Viorica, cu domiciliul in Bucuresti – 021683, Str. Stefanescu Stefan nr. 5, bl. 445, sc. 2, et. 5, ap. 75, Sector 2 si CIRLIG Constantin, cu domiciliul in Husi, Str. Sfantu Gheorghe nr. 2, bl. I8, sc. D, et. 1, ap. 53, Judetul Vaslui.

Imobilul este compus din teren in suprafata de 1000 mp din acte (1019 mp din masuratori) si din constructie cu calcan in suprafata de 73 mp (dormitor, hol, bucatarie, baie, veranda si beci). Pe teren se mai afla o fundatie veche dintr-o constructie ce s-a demolat si sunt plantati pomi fructiferi.

Imobilul este liber de sarcini.

Valoarea imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 64.500 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 64.500 (saizecisipatrumiicincisute) Euro. Citeste

Bucuresti, Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1, Sector 4 – apartament 4 camere

Dosar de executare nr. 1577/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 12.10.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 25.11.2015 orele 11:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Strada Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 43, situat in Bucuresti, Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1,  Sector 4 , identificat cu nr. cadastral 217645-C1-U33 si carte funciara nr. 217645-C1-U33, proprietatea garantului ipotecar BALAN Carmen Mariana, cu domiciliul in Bucuresti – 041972, Str. Tulnici nr. 2, bl. 47, sc. 2, et. 1, ap. 43, Sector 4, compus din patru camere si dependinte – bucatarie, baie, wc serviciu, doua sasuri, debara, vestibul, camara, doua balcoane, in suprafata utila de 75,39 mp, suprafata totala 84,04 mp, impreuna cu cota indiviza de 1% din partile si dependintele comune ale imobilului-bloc si terenul in suprafata de 10,61 mp atribuit in folosinta.

      Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 68.200 (saizesioptmiidouasute) euro.

      Pretul de pornire a licitatiei este de 68.200 (saizesioptmiidouasute) euro, la cursul BNR din data platii. Citeste

Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, judetul Calarasi – apartament 3 camere de 75,46 mp

Dosar de executare nr. 1650/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 06.10.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 17.11.2015 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 13 situat in Calarasi, str. Macului nr. 4, bl.H15, sc.A, et. 4, judetul Calarasi, identificat cu Carte Funciara nr. 20326-C1-U3 si nr. cadastral 20326-C1-U3, compus din trei camere si dependinte avand suprafata utila de 75,46 mp, impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 9.80 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 18.87 mp avand C.F nr. 20326 si nr. cadastral 150, proprietatea debitorilor garanti ipotecari DULEA N. VIOREL cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi si DULEA C. IONELIA – EUGENIA  cu domiciliul in Calarasi str. Navodari, nr.10, bl.G8, sc.2C, et.4, ap. 14, judetul Calarasi.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 34.000( treizecisipatrumii) Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 25.500(douazecisicincimiicincisute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul  ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Bucuresti, Str. Fumureni nr. 35A, Sector 6 – imobil P+1E+Pod

 

Dosar de executare nr. 1495/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 06.10.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 17.11.2015 orele 12:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str.Romulus nr. 79, sector 3,  vanzarea la licitatie publica a imobilului P+1E+Pod, situat in Bucuresti, Str. Fumureni nr. 35A, Sector 6, proprietatea debitorilor DRUGA Aurelia si DRUGA Dumitru, ambii cu domiciliul in Bucuresti – 060644, Str. Fumureni nr. 35A, Sector 6.

Vanzarea se va face pe corpuri de proprietate astfel:

       -Lotul 1 – parterul constructiei, cu o suprafata utila de 125,5 mp si teren in cota indiviza de 300 mp, teren din suprafata totala de 600 mp, pe care se afla constructia, identificat cu nr. cadastral 210206, inscris in Cartea Funciara nr. 210206.

 Pretul de pornire este de 135.458 Euro (la cursul BNR din data platii)

       – Lotul 2 – mansarda constructiei, in fapt etaj + pod, cu o suprafata utila de 142,19 mp si teren in cota indiviza de 300 mp, teren din suprafata totala de 600 mp, pe care se afla constructia, identificat cu nr. cadastral 210208, inscris in Cartea funciara nr. 210208.

Pretul de pornire este de 116.855 Euro (la cursul BNR din data platii).

       -Anexa C2 – garaj, in suprafata construita la sol de 23 mp, detinut in baza Autorizatiei de construire nr. 62/13.02.2007, fara nr. cadastral si fara carte funciara.

 Pretul de pornire de 13.540 Euro (la cursul BNR din data platii). Citeste

Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, jud. Ialomita – apartament 2 camere de 49,20 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc Doina Safta

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 07.10.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 18.11.2015 orele 11.00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (fosta STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a debitoarei garant ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei  in suprafata de 12,55 mp.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 20.100 Euro.

      Pretul de pornire a licitatiei este de 15.075 Euro (cincisprezecemiisaptezecisicinci) (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

    Creditoarea ipotecara solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, Judetul Giurgiu – apartament trei camere 65,08 mp

Dosar de executare nr. 693/2013 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 06.10.2015, de la orele 13.10

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 04.11.2015, orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica imobilul apartamentul nr.13 situat in Giurgiu, str. Bucuresti, bl. 54/2D, sc.A, et.4, Judetul Giurgiu, avand nr. cadastral 151/A/13 si Carte Funciara 30269-C1-U17, proprietatea debitorului garant ipotecar BARBU Mihai Ciprian Romeo, cu domiciliul in Giurgiu, B-dul Bucuresti, bl. 54/2D, sc. A, et. 4, ap. 13, Judetul Giurgiu, compus din 3 (trei) camere si dependinte in suprafata de 65,08 mp, balcon 7.20 mp, precum si cota indiviza din suprafetele si dependintele comune ale imobilului care prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor si cota indiviza din teren de 15,69 mp.

Valoarea de circulatie a imobilului stabilit prin expertiza tehnica, este de 24.800 (douazecisipatrumiioptsute) Euro (la    cursul BNR din ziua plati).

        Pretul de pornire a licitatiei este de 18.600 (optsprezecemiisasesute) Euro, (la cursul BNR din data platii), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 845 alin. 8 cod procedura civila.

Creditoarea insista ca vanzarea imobilului sa nu se faca la mai putin de 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Comuna Gruiu, jud. Ilfov – teren in suprafata de 1.969,26 mp

Dosar de executare nr. 1581/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.08.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.10.2015, orele 14:00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, Str. Ungureni nr. 98, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1764/2 si carte funciara nr. 53304, compus din teren in suprafata de 1.969,26 mp pe care se afla constructia P+1E, in suprafata construita de 121 mp (242 mp suprafata desfasurata) formata din parter compus din garaj, hol, camera, bucatarie, casa scarii, doua terase exterioare, baie, living si o incapere cu destinatia de spatiu depozitare, etaj compus din trei dormitoare, doua bai, birou, hol, casa scarii si doua dresinguri, proprietatea debitoarei S.C. VIRELI SOFT S.R.L., cu sediul in Bucuresti – 062303, Str. Margelelor nr. 2, bl. 2A, sc. 2, et. 4, ap. 54, Sector 6.

Valoarea de circulatie a imobilului situat in Comuna Gruiu, Sat Santul-Floresti, Str. Ungureni nr. 98, jud. Ilfov, identificat cu nr. cadastral 1764/2 si carte funciara nr. 53304, stabilita prin expertiza tehnica, este de 102.000 (unasutadouamii) Euro (la cursul BNR din data platii), la care se adauga TVA de 24 % in valoare de 7.880,83 Euro calculat pentru terenul construibil de 1786,26 mp, in total suma de 109.881,18 (unasutanouamiioptsuteoptzecisiunusioptsprezececenti) Euro (la cursul BNR din data platii).

Pretul de pornire a licitatiei este de 82.410,88 Euro (optzecisidouamiipatrusutezecesioptzecisioptcenti), la cursul BNR din data platii, prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art 509 alin 5 cod procedura civila. Citeste

Slobozia, str. Cuza Voda( fosta Constructorilor), bl.1A, sc.B, et. 4, judetul Ialomita – apartament 2 camere de 62.00 mp

Dosar de executare nr. 1649/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 16.09.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 29.10.2015 orele 12:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului -apartament nr. 18 situat in Slobozia, str. Cuza Voda( fosta Constructorilor), bl.1A, sc.B, et. 4, judetul Ialomita, identificat cu nr. cadastral 9/2;18, Carte Funciara nr. 33378-C1-U1, compus din doua camere si dependinte avand suprafata construita de 62.00 mp si suprafata  utila de 49.72 mp,  impreuna cu cota indiviza din spatile comune al imobilului- bloc de 8.46 mp si terenul aferent in suprafata indiviza de 16,77 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar PICEAVA N. Aurelia cu domiciliul in Slobozia str.Dealului nr.5, judetul Ialomita si garantului ipotecar PICEAVA Viorel cu domiciliul in Slobozia str. Dealului nr.5, judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 30.000 Euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.500(douazecisidouamiicincisute)Euro, (la cursul BNR din ziua platii), prin aplicarea reducerii de 25 % conform dispozitiilor art. 509 alin 5 cod de procedura civila.

Creditorul ipotecar solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Alexandria, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, Judetul Teleorman – apartament 1 de camera 32,57 mp

Dosar de executare nr. 1647/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 16.09.2015

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 29.10.2015 orele 11:00 va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr.79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului apartament nr. 28 situat in Alexandria – 140002, Str. Dunarii nr. 6, bl. 100G, sc. A, et. 2, Judetul Teleorman, cu nr. cadastral 57/28, Carte funciara nr.20331-C1-U6 (provenita din conversia CF cu nr.9976) UAT Alexandria, care este compus din 1 camera si dependinte in suprafata utila totala masurata de 32,57 mp si suprafata construita din acte de 30,66 mp, teren in cota indiviza in suprafata de 10.00 mp, proprietatea debitorului garant ipotecar PAUNICA P. Mario, cu domiciliul in Sat Necsesti – 147225, Comuna Necsesti, Judetul Teleorman.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 12.000 ( douasprezecemii)euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 9.000 (nouamii) euro (la cursul BNR din data platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

       Creditoarea ipotecara solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul. Citeste

Comuna Snagov, Tarlaua 17, parcela 134, Lot 78, jud. Ilfov – teren intravilan in suprafata de 1000 m.p

Dosar de executare nr. 244/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 27.08.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 08.10.2015 orele 12:00, va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului situat in Comuna Snagov, Tarlaua 17, parcela 134, Lot 78, jud. Ilfov, cu nr. cadastral 4592 si carte funciara nr. 106248, compus din teren intravilan in suprafata de 1000 m.p. din acte (996 mp din masuratori), proprietatea debitorului garant ipotecar SADAGORSCHI Alexandru Mihai, cu domiciliul in Bucuresti – 021232, Str. Luncsoara nr. 4-6, bl. 63, sc. B, et. 1, ap. 61, Sector 2 si a garantului ipotecar SADAGORSCHI-DIACONESCU Dana – Alice, cu domiciliul in Bucuresti – 023963, Int. Mantuleasa nr. 11, et. 1, ap. 1, Sector 2.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica este de 29.900 (douazecisinouamiinouasute) euro.

Pretul de pornire a licitatiei este de 22.425 (douazecisidouamiipatrusutedouazecisicinci) euro (la cursul BNR din data platii ), prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Citeste

Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, sector 5 – apartament 3 camere de 62,38 mp

Dosar de executare nr. 1507/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 26.08.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 08.10.2015 orele 11:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr.79, Sector 3 vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartamentul nr. 6, situat in  Bucuresti, Sos. Alexandriei nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, sector 5, identificat cu nr. cadastral 224958-C1-U30, intabulat in cartea funciara nr. 224958-C1-U30, compus din trei camere si dependinte in suprafata utila de 62,38 mp (suprafata totala de 70,33 mp), proprietatea debitorilor IVAN Cornel Dumitru, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr.  86 , bl. L24 , sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5 si IVAN Cristina, cu domiciliul in Bucuresti – 051538, Sos. Alexandria nr. 86, bl. L24, sc. 1, et. 2, ap. 6, Sector 5, impreuna cu cota indiviza de 2,5938% din suprafata de folosinta comuna a imobilului si terenul in suprafata de 9,63 mp, atribuit in folosinta.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 270.800 (douasutesaptezecimiioptsute) Lei.

      Pretul de pornire a licitatiei este de 203.100 (douasutetreimiiunasuta) Lei, (echivalentul a  45.769,01 Euro la cursul BNR din data emiterii publicatiei) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Citeste

Bucuresti, str. Semenic nr.1, sector 4 – apartament 2 camere de 40.44 mp

Dosar de executare nr. 1646/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 26.08.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.10.2015 orele 10.00 va avea loc  la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului – apartament nr 4, situat in Bucuresti, str. Semenic, nr.1, bl.23, et. parter, sector 4, cu nr. cadastral 217610-C1-U39, carte funciara nr. 217610-C1- U39 (provenita din conversia C.F 30560 a UAT Bucuresti Sector 4), compus din 2 (doua) camere si dependinte (vestibul, oficiu, bucatarie, debara, baie) in suprafata utila de 40.44 mp, impreuna cu cota indiviza aferenta de 0.86 % din partile si dependintele comune ale imobilului – bloc care prin natura si destinatia lor sunt in folosinta tuturor proprietarilor, proprietatea debitorului garant ipotecar PRUTEANU D. Marian Daniel, cu domiciliul in Sat Solesti – 737475, Comuna Solesti, Judetul Vaslui, impreuna cu terenul cota indiviza aferent in suprafata de 4.59 mp atribuit in folosinta pe toata durata existentei constructiei.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 31.000 ( treizecisiunumii) Euro.

   Pretul de pornire a licitatiei este de 25.000 (douazecisicincidemii)Euro (la cursul BNR din data platii) conform dispozitiilor art. 513 alin 1 cod procedura civila

      Imobilul a fost adjudecat conform procesului verbal de licitatie din data de 07.07.2015, de la orele 13.00 de catre licitator Vartolomei Nelu Viorel, domiciliat in Bucuresti, Drm.Jilavei nr. 113B, bl.2, sc.2, ap.21, sector 4, identificat cu C.I seria RD nr. 805967 eliberata de SPCEP Sector 4 la data de 14.08.2012. Deoarece adjudecatarul nu a achitat pretul in termenul stipulat in procesul verbal de licitatie din data de 07.07.2015 de la orele 13.00, creditoarea ipotecara a solicitat scoaterea imobilului garantat la vanzare prin licitatie publica in contul si pe seama  falsului adjudecatar.

      Imobilul se scoate la vanzare prin licitatie publica in contul si pe seama falsului adjudecatar Vartolomei  Nelu Viorel in conformitate cu dispozitiile art. 513 C. Proc. Civ.

      Creditoarea ipotecara solicita ca vanzarea imobilului sa se faca la minim 75% din valoarea la care a fost evaluat imobilul.

      Citeste

Slobozia, Aleea Pietii, jud. Ialomita – apartament 2 camere de 49,20 mp

Dosar de executare nr. 240/2012 al Biroului Executorului Judecatoresc

 

PUBLICATIE DE VANZARE IMOBILIARA

Emisa in data de 20.08.2015

 

Prin prezenta publicatie de vanzare imobiliara se aduce la cunostinta publica faptul ca la data de 07.10.2015, orele 12:00, va avea loc la sediul Biroul Executorului Judecătoresc Doina Safta din Bucureşti, Str. Romulus nr. 79, sector 3, vanzarea la licitatie publica a imobilului  – apartamentul nr. 18, situat in Slobozia, Aleea Pietii, bl. B6, sc. A, et. 4, jud. Ialomita, identificat cu nr. cadastral 64/18, inscris in cartea funciara nr. 31275-C1-U5, compus din doua camere si dependinte (hol, camara, bucatarie, baie, logie) in suprafata construita de 49,20 mp (suprafata utila de 41,50 mp, impreuna cu cota indiviza de 2,90 mp din partile si dependintele comune intregului imobil – bloc si dreptul de proprietate asupra cotei indivize de teren aferent locuintei  in suprafata de 12,55 mp, proprietatea debitoarei garant ipotecar MOROIANU (FOSTA STROIE) Floriana, cu domiciliul in Slobozia, Aleea Pietii nr. 1, bl. B6, sc. A, ap. 18, Judetul Ialomita si a debitoarei garant ipotecar STROIE Marioara, cu domiciliul in Sat Gheorghe Lazar, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul Ialomita.

Valoarea de circulatie a imobilului, stabilita prin expertiza tehnica, este de 20.100 Euro.

            Pretul de pornire a licitatiei este de  15.075 Euro (cincisprezecemiisaptezecisicinci) (la cursul BNR din ziua platii) prin aplicarea reducerii de 25% conform dispozitiilor art. 509 alin. 5 cod procedura civila.

Citeste